ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ต้องการทราบวิธีหาคำตอบครับ จากในห้องเรียนที่นั่งเรียนมาผมไม่รู้และก็ไม่เข้าใจเลยครับ (ข้อแค่ไม่กี่ข้อก็ได้ครับ ไม่ต้องทั้งหมดทุกข้อครับ)

3.จำนวนวิธีทั้งหมดที่หยิบสลาก 5 ใบ จากสลากที่มี 4.ในกล่องมีดินสอ 12 แห่งๆละสี สุ่มหยิบออกมา 5 อยู่ 12 ใบ ได้ทั้งหมดกี่วิี ได้ทั้งหมดกี่วิธี 79 2 วิ 4.1) ได้สีแดงทุกครั้งที่หยิบ 4.2) แต่ละครั้งที่หยิบไม่ได้สีแดง () 17 97 120 21ๆ1 : 120 3 799 * (11-11,1 3 5.มีจุด 5 จุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง จะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้จุดเหล่านี้เป็นจุดยอดได้ ทั้งหมดกี่รูป ถ้า 5.1) ไม่มีข้อกำหนด 6.กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 10 ลูก เป็นสีแดง 6 ลูก เป็นสีขาว 4 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว 2 ลูก ออกจากกล่องใบนี้ จำนวน วิธีทั้งหมดที่หยิบได้ 6.1) สีเดียวกัน 5.2)สามเหลี่ยมที่มีจุด A เป็นจุดยอด (A เป็นจุดหนึ่งใน 5 จุดนี้) 6.2) สีต่างกัน 8.กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 12 ลูก เป็นสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีน้ำเงิน 3 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว 3 ลูก ออกจากกล่องใบนี้จำนวนวิธีทั้งหมดที่หยิบได้ 8.1) สีขาว 1 ลูก 7.จงหาค่าของ n 7.1) 28 28 7.2) (ก+4 8.2) สีต่างกันทั้ง 3 ลูก ก-2 7.3) P = 3 - ก,3 8.3) ได้สีขาวอย่างน้อย 1 ลูก
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

สงสัยว่าทำไมมันได้คำตอบข้อนี้หรอคะครูส่วมาให้แค่นี้ไม่มีวิธีทำ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

12. จากการสำรวจความนิยมของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต จำนวน 300 คน พบว่า มี 100 คนชอบสิ่งโต มี 70 คนชอบ หน้ากากทุเรียน มี 50 คนชอบก้องห้วยไร่ มี 64 คนชอบสิ่งโตอย่างเดียว มี 40 คนชอบก้องห้วยไร่แต่ไม่ชอบหน้ากากทุเรียน มี 20 คนชอบสิงโตและหน้ากากทุเรียนแต่ไม่ชอบ ก้องห้วยไร่ แล้วจำนวนคนที่ไม่ชอบนักร้องทั้ง คนนี้เลย เนที่ 3 คือข้อใด ก. 106 ข. 104 ค. 119 ง. 126
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยงับ 🥺

|- แบบฝึกหัดที่ 1.1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่าง และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อ เลขยกกำลัง ความหมาย ค่าของเลขยกกำลัง 1. 2 2 x 2 x 2 2. 32 3. 210 4. 34 5. 10 (-5) (-3)" 6. 7. 8. 1 1 1 2 4 = 2 2 x 2 x 2 x 2 16 9. 3-3 10. 10-2
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ฮรุก ช่วยแก้สมการพหุนามให้หน่อยค่ะ ครูสั้งการบ้านเหมือนโกรธใครมา เหลือ4ข้อกรุบๆ

กำหนดให้ 4 เป็นคำตอบที่เป็นจำนวนบวกของสมการ x -x-1=0 และ B เป็นคำตอบที่เป็นจำนวนบวกของสมการ x + x-1 = 0 แล้วจงหาค่า 4x B
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

บอกหน่อยค่ะข้อ2ใหญ่งงมากค่ะ

วิธีทำ จะเห็นว่า 18&T แต่ 18 ๕ S ดังนั้น S *T แบบฝึกหัด 1.1ก 1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก 1) เซตของสระในภาษาอังกฤษ 2) เซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10 3) เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีสองหลัก 4) เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า 100 5) เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า -100 6) (x|x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 3 และน้อยกว่า 10 7) {x|x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1} 8) เซตของจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า 5 9) เซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้ 196 10) เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ช" 2. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก 1) {1, 3, 5, 7, 9} 2) (. - 2, -1, 0, 1, 2, ...} 3) {1, 4, 9, 16, 25, 36, .} 4) {10, 20, 30, .} สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาา

5. ให้นักเรียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบที่ถูกต้อง ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ (ข้อละ 3 คะแนน) 5 5T sin 6 2t ตัวอย่าง - sin +cos 3 4 วิธีทำ 5T sin sin 6 +cos + - 3 4 2 ป2 2 + sin "V3 cos 47 6 7T 1) cos 3 3 9I 11IT -sin 4 5T COs 6 2) sin Cos 4 6
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำลำดับเลขคณิตให้เป็นลิมิตยังไงค่ะ😭 คือเรียนแล้วไม่่ค่อยเข้าใจเลย งงกับสูตรมากจริงๆ ช่วยเค้าแก้หน่อยนะ🥺

6n - 4 6) 2, 6n n 8) - a n +1 2n -1 10) a, - 3n +1 12) a, Sn - 3 3n - 1 10n - 5n 14) a, - n 2
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ลำดับเรขาคณิตค่ะ ช่วยอธิบายให้หน่อยค่า🥺

ตัวอย่างที่ 18 ลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่ง มีพจน์ที่ 3 มากกว่าพจน์ที่ 2 อยู่ และพจน์ที่ 2 มากกว่าพจน์แรก 9 บ 14 3 อยู่ - จงหาพจน์ที่ n ของลำดับนี้ 7. วิธีทำ
1/888