ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ เเอบงงๆยังไม่ค่อยเข้าใจ

5.1 S = จำนวนวิธีในการสุ่มหยิบหนังสือมา 3 เล่ม จาก 9 เล่ม n(S) = 51 = เหตุการณ์ที่สุ่มหยิบหนังสือมา 3 เล่ม โดยได้ชนิดละ 1 เล่ม มีขั้นตอน ดังนี้ 5.2 ขั้นตอนที่ 1 ตุ่มหยิบหนังสือนิยายมา 1 เล่มจาก 4 เล่ม ได้ ขั้นตอนที่ 2 ตุ่มหยิบหนังสือการ์ตูนมา 1 เล่มจาก 3 เล่ม ได้ ขั้นตอนที่ 3 มหยิบหนังสือนิทานมา 1 เล่มจาก 2 เล่ม ได้ จะได้ n(E1) = ดังนั้น P(E) = ความน่าจะเป็นในการสุ่มหยิบหนังสือมา 3 เล่ม โดยได้ชนิดละ 1 เล่ม P(E₁) = S = จำนวนวิธีในการสุ่มหยิบหนังสือมา 4 เล่ม โดยต้องเป็นนิยาย 2 เล่ม n(S) = E2 = เหตุการณ์ที่สุ่มหยิบหนังสือมา 4 เล่ม โดยต้องเป็นนิยาย 2 เล่ม มีขั้นตอน ดังนี้ จะได้ n(E2) = ดังนั้น P(E2) = ความน่าจะเป็นในการสุ่มหยิบหนังสือมา 4 เล่ม โดยต้องเป็นนิยาย 2 เล่ม P(E2) =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000