ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ🙏

Cir 3.ปัจจัย L1C กรุง 00 200 มากสุข ตสาหกร is other การปฏิวัติ หiko วิ mo 1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย ใบงาน เหตุการณ์สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ก. การจี้เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งชนตึกเพนตากอน ค. การวางระเบิดรถรับส่งนักเรียน 2.กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงครามกองโจรอย่างไร ข. อาวุธที่ใช้ปฏิบัติการ ก. ลักษณะการปฏิบัติการ 3. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้าย ก. ความต้องการด้านการเงิน ค. เรียกร้องความสนใจ ทรง ข.เครื่องบินโดยสาร 6. คู่กรณีของ เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 คือข้อใด ก. ขบวนการอัล เคดา สหรัฐอเมริกา ข. การลอบสังหารผู้นำปาเลสไตน์ ง. การลอบเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ค. จำนวนคนที่ใช้ปฏิบัติการ 4. เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล ก. เพื่อให้ความช่วยเหลือนานาประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้าย ค.อิรักครอบครองและซุกซ่อนอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง ข. แสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเผชิญอยู่ ง. ข. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ 1. เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ง. เพื่อต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันการก่อการร้าย 5. เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ผู้ก่อการร้ายใช้สิ่งใดในการปฏิบัติการ ก. ระเบิดพลีชีพ 4. เครื่องบินรบ 3. ขีปนาวุธ สร้างความกลัว ง. เป้าหมายในการปฏิบัติการ ข. ขบวนการตาลีบัน สหรัฐอเมริกา ง. ขบวนการพิแอลโอ สหรัฐอเมริกา ค. ขบวนการเจไอ สหรัฐอเมริกา 7. สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าบุคคลใดอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ค.นายร็อบบี้ แมร์ กาบาเนา ก. นายซัดดัม ฮุสเซน ข.นายโอซามะ บินลาเดน 8.เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการในเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ก. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เป็นมิตรต่อโลกอาหรับ ข.นโยบายของสหรัฐที่การปราบปรามขบวนการก่อการร้ายทั่วโลก ค.นโยบายของสหรัฐในการสกัดกั้นการพัฒนาและสะสมอาวุธนิเคลียร์ ง.นโยบายของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับปาเลสไตน์ 9.เหตุการณ์ก่อวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ใครเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกา ค.นายจิมมี คาร์เตอร์ ก.) นายจอร์จ ดัลเบิลยู บุช ข. นายโรนัล เรแกน 10. เหตุการณ์ในข้อใดเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากการก่อการร้ายเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ก. เหตุการณ์สังหารหมู่ในเดนมาร์ก การก่อวินาศกรรมในเกาะบาหลี ค. การระเบิดรถใต้ดินในกรุงลอนดอน 11. เหตุผลประการหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาใช้กล่าวหาอิรักเพื่อจะใช้กองกำลังทหารกับอิรักคือข้อใด ก. อิรักมีกองกำลังทหารและสะสมอาวุธทันสมัยเพื่อใช้ทำลายโลก ข. อิรักสนับสนุนด้านกำลังทหารแก่ปาเลสไตน์ในการทำสงครามกับอิสราเอล ง. เป็นผู้นำในการปฏิบัติการตามมติของสหประชาชาติในการสร้างสันติภาพแก่โลก 12. ภาวะโลกร้อน มีสาเหตุพื้นฐานของปัญหามาจากตัวกระทำในข้อใด ก. ก๊าซเรือนกระจก ง. นายบิล คลินตัน ง. การทำลายเรือสินค้าของสหรัฐอเมริกาที่ช่องแคบโมซัมบิก ง.นายอาบีมาเอล กุซมัน ข. ธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก ค. รังสีอัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์ ง.การใช้สารCFC ในโรงงานอุตสาหกรรม kanokwan kaisakaew 13. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุโดยตรงของการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก ก. การทับถมของขยะมูลฝอย ข. การถางป่าเป็นบริเวณกว้าง ค... การสลายตัวของปุ๋ยเคมีประเภทไนเตรท ง. การย่อยสลายของมูลสัตว์ 14. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกข้อใด มีสาเหตุเกิดจาก ปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยตรง ก. ปรากฏการณ์เอลนิโญ 2. ปรากฏการณ์ลานิญา ค.การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม ง. อุณหภูมิของกระแสน้ำอุ่นลดลง 15. เพราะเหตุใดเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ค่าครองชีพจึงสูงขึ้นด้วย ก. น้ำมันเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ข. มนุษย์ต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากน้ำมัน

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะให้ทำเป็นวิธีทำในแต่ละข้อค่ะโดยคำที่ทำมาจะต้องตรงกับเฉลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบกลางภาค 2/2566 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (631102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดคือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยน เหรียญ 2 อันพร้อมกัน 1 ครั้ง A 2 วิธี (B) 4 วิธี C 6 วิธี D 8 วิธี 2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าหรือออกประตูใดก็ได้ ได้ทั้งหมดกี่วิธี (A) 16 วิธี C 8 วิธี B 12 วิธี D 4 วิธี 3. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าประตูหนึ่ง เดินออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่ง ไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 4 วิธี B 8 วิธี (C) 12 วิธี D 16 วิธี ให้นำเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 ไปใช้ในการสร้าง รหัสผ่าน 4 หลัก จะได้จำนวนรหัสผ่านทั้งหมด จำนวน โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน A 300 จํานวน B 450 จํานวน C 240 จํานวน (D) 360 จำนวน 5.สินมีเสื้อสีต่างกันอยู่ 4 ตัว กางเกงที่มีสีต่างกันอยู่ 3 ตัว และรองเท้าสีต่างกันอยู่ 2 คู่ สินจะมีวิธีการ แต่งตัวไปเที่ยวได้กี่วิธี A 9 วิธี C 24 วิธี ตอนที่ 2 จงเติมหาค่าตอบให้ก B 12 วิธี D 18 วิธี 9 10 18 19 20 B 6 35 © 7 วิธี D 4 35 7. ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ 7,776 แบบ ให้หาว่าทอดลูกเต๋ากี่ครั้ง A 7 ครั้ง C5 ครั้ง B 4 ครั้ง D 6 ครั้ง 8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธี ที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้ม และลูกเต๋ลูกที่ 2 ขึ้นแต้ม มากกว่า 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A มีทั้งหมด 3 วิธี C มีทั้งหมด 2 วิธี 6. ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จำนวนวิธีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหรียญจะขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง ZpGrade.com Y ตรงกับข้อใด A 5 วิธี 9. นิยามของ n! คือข้อใด An x (n-2) x (n-4) x (n-6) x (n-8) Bnx (n-1) x... x 3 x 2x1 C nx(n+1)x(n+2) x... x 1 1. 1x2x3x4xn 10. 0! มีค่าเท่าใด A-1 C หาค่าไม่ได้ 11.ผลลัพธ์ของ A 88 C 44 B มีทั้งหมด 6 วิธี D มีทั้งหมด 9 วิธี 11! 5!7! BO D) 1 เท่ากับข้อใด B66 D 22

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/500