ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ถอดความอีเหนาตอนกระหมังกุหนิงให้หน่อยค่ะ🤍(ขอบคุณค่ะ)

va ma 9 เมื่อนั้น ได้ฟังผ่านฟ้าพาที แต่มาอยู่ดาราที่ช้านาน ขอกราบบาทภูวนาถบังคมลา ทูลพลางทางถวายอัญชลี ออกมาอยู่ที่ภูวไนย ครั้นเสร็จเสด็จทรงอาซา ยกจากพระนครจรจรัส ครั้นถึงจึงหยุดจัตุรงค์ แล้วแถลงแจ้งเหตุบรรยาย วันเมื่อน้องมาถึงธานี ดูทีท้าวตรัสเห็นขัดเคือง ● ถ้อยที่มีใจปรีดา เมียเขาเขารักดังแก้วตา อยทย) แต่พระเชษฐาให้หาตัว เกิดณรงค์สงครามก็เพราะใคร นับประสาอะไรแก่ตัวเรา เห็นเคืองขัดตรัสอยู่ดังนี้ - เมื่อนั้น ฟังสุหรานางแจ้งการ ซึ่งท่านขุ่นแค้นเคืองนัก ๆ ๘ ค่ำ ๆ เปิด • บัดนั้น จึงกราบทูลแถลงแจ้งคดี ให้บังคมทูลภูวไนย ขอเชิญเข้าไปในพารา ฯ ๑๐ ค่ำ ฯ ไม่ถือโทษโกรธตอบพระผ่านฟ้า เสร็จกจะเข้าไปอัญชลี เมื่อได้เกินแล้วก็จนใจ ฯ อ ค่า ๆ ข้าจึงทูลสนองพจมาน เสร็จศึกจึงจะทร วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุหรานางเรื่องคร อัญชลีแล้วสนองพระบัญชา ยังมิได้ทําการอาสา ออกไปช่วยเชษฐาชิงชัย ลาศรีปัตหราเป็นใหญ่ ตรวจเตรียมทัพชัยฉับพลัน พร้อมพี่เลี้ยงเสนาธิดาหยัน ตำมะหงงกุเรปันก็ตามมา เสด็จไปเฝ้าองค์พระเชษฐา ตรัสสั่งสนทนาพาที แต่ต้นจนปลายถ้วน ได้ทูลว่าพระพี่จะยกมา ว่าไหนจะจากเมืองหมันหยา หรือจะอาจคลาดคลาเห็นผิดไป ก็ไม่มีความกลัวยังขัดได้ จนเดือดร้อนทั่วไปทั้งธานี ถึงตายเขาก็ไม่ดูผี พระภูมิจงทราบบทมาลย์ ระเด่นมนตรีใจหาญ จึงตอบพจมานอนุชา ที่ประจักษ์แจ้งใจไม่กังขา จะตั้งหน้าหักหาญพาลภัย จะด่าก็ตามอัชฌาสัย ตามแต่ภูวไนยจะปรานี ตำมะหงงบังคมเหนือเก องค์ศรีปัตหรารับสั่งมา ว่าชื่นชอบขอบพระทัยหนักหนา จะได้พักโยธาพลากร พระนัดดาจะทำการแก้ตัวก่อน มาเฝ้าชาธิบดี พระปิ แต่ดูก ได้ สุท ต่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยดูใหนหน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป้าว อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงค่ะ🙏🙏

Date: ANGTHONGPATHAMAROTWITTHAYAKHOM SCHOOL 31101 ใบงานรายวิชา ภาษาไทย 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง) 9 ย คำสั่ง ให้เรียนศึกษาตามอาเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกง แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง 1. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุง เป็นบทพระราชนิพนธ์ของใคร ? d A ตอบ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) รับการยกย่องให้เป็น ว่าเป็นยอดของมฑลนค 9. 2.บทละครเรื่อง อิเหนา ได้รับการยกย่อง sa เป็นยอดของวรรณคดีประเภทใด O QU A ตอบ และวรรณศิลป์ ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร 8.252 คดีเรื่อง เซซา ครั้งแรกใน 9 A ทารใดของไทย ? เกด นคงแรกในสมอราชธาน โดยลงไทย อาลม ดมยอย ยา 9 Y YOU AN 4. เฉียง อิเหนา ของไทย รับเค้าเลลงมาจากชาติได มาทุกชาติใด มีชื่อเรียกเดิมว่าอะไร ? ตอบ มีเค้าเรื่องมาจากชวา มีชื่อเรียกว่า เป็น A 5. คำว่า “เจ้าสตรี ในสมของธยา หมายถึงบุคคลใด และเป็นพระราช เป็นพระราชธิดาของใคร ? 9 9 U id ตาล พริษฐานว่าหลายถึง เจ้าฟ้าจุณฑลและเจ้าฟ้ามงดง เป็นพระราชธิดาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และมาตรา ปลอ สาวใหญ่ ตามเฝ้าเรื่องเดิม มีชื่อเรียกว่าอะไร ? 9 901 9 A ba 6. ชาลที่ 1 4 ทรงพระราชนมารอเรา d ตอน สหลง 1. ชาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง เซซา ตามเนื้อเรื่องเดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร เพื่อนำมาใช้ในจุดมุ่งหมายใด 40ขน 6 d 9 9 6 0 A ตอบ แทน นาย 14/ นามาเช เนลดมงหลายเพล สเปนบทละคร สาหรบเกมเมอสรางความมมองเกม ราชปรฟารแดม นครใน สำหรับ ง 9 ประชาชน 0 8. บทละครรา เรืองอิเหนา มีลักษณะเด่นอย่างไร จงอธิบาย O 4/ 100 d ตอบ 6 ความย เก่ง โดยสอ ความหมายของกลยค้าด้วย สาราอันงดงาม ให้ความบันเทิงโดย มความเม สามของบทเพลง และยดประกอบ A ด้วยมายของการละคร ซึ่งจะต้องมีประชาชนต่างๆ เช่น บทสวนทรงทรงเครื่อง บาชมโดย บทพชรรมชาติ ยามกระบวนทัพและการบวชอย เพื่อแสดงความงดงามของการตามแบบแผ กรดยคร ร d 3.เจ้าฟ้าสตรีสองพระองค์ ทรงพระราชทานเรื่อง เทพา โดยให้เค้าเรื่องเล่าจากใคร และเป็นชาว ตอบ เค้าเรื่องเล่าจาก ยายอะไร เป็นชาวมลาย เป็นเลยจากเมืองปัตตานี 10.อิเหนาเล็ก และอิเหนาใหญ่ 1 ความแตกต่างกันอย่างไง จงอธิบาย 1 d d 6 ตอบ เจ้าฟ้าจุฑล แต่งเรื่อง เทพหญ่ (หลัง) เจ้าฟ้ามงกุฎแต่งเรื่องเพาเล็ก ลูกหลง และ เหมา ช่น เพื่อนเจ้าสาจากการขายของทางสวาเหมือนกัน แต่ความนิยมในการลงพื้นที่ที่อยมาก อันจะสังเกต q d d YA 149 d 41 เดว่าแทยไม่มีม เดลีดา หยงพาอ่านหรือข้ามาศึกษาอย่างจริงจัง อาจเพราะด้วยเนื้อหานค่อนข้างแรง 91 9 MM. กว่าอิเหนาเล็ก และภาษานั้นไม่เพเราะลื่นไหลซ่าอ่านเท่ากับอิเหนาเล็ก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ใครเก่งภาษาไทยช่วยหน่อยครับ เรื่องอิเหนา

ตอนที่ ๒ แบบเลือกตอบ เขียนเครื่องหมาย / ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ แน่ใจ "เราจะยกพลไกรไปโรมรัน ช่วงชิงนางนั้นกับจรกา" คนที่ยกทัพไปชิง คือ อีเหนา อีเหนายอมกลับเมืองกุเรปันยอมแต่งงาน ที่กษัตริย์เมืองดาหาและกุเรปัน ได้ ตุนาหงันไว้ "ซึ่งจะรับของสู่ระตูนี้ เห็นผิดประเพณีหนักหนา ฝูงคนทั้งแผ่นดินจะทินทา สิ่งของที่เอามาจงคืนไป" ผู้พูดมีอุปนิสัยนับถือสัจจะ "ประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไป ทัพใหญ่จะมาพร้อมยังดาหา" เป็นคนมองการไกล ในสังคมปัจจุบัน สงครามครั้งนี้ เกิดจากสาเหตุไร้สาระ " แม้นมิยกพลไกรไปช่วย ถึงเราม้วยก็อย่ามาดูผี อย่าดูทั้งเปลวอัคคี แต่วันนี้ขาดกันจนบรรลัย" เป็นรสวรรณคดี พิโรธวาทั้ง " แม้นมิยกพลไกรไปช่วย ถึงเราม้วยก็อย่ามาดูผี อย่าดูทั้งเปลวอัคคี แต่วันนี้ขาดกันจนบรรลัย" ผี หมายถึง ท้าวดาหา แม้นมิยกพลไกรไปช่วย ถึงเราม้วยก็อย่ามาดูผี อย่าดูทั้งเปลวอัคคี แต่วันนี้ขาดกันจนบรรลัย" ผู้พูดกล่าวถึง ท้าวกุเรปัน ถ้าหากท้าวกะหมังกุหนิงเชื่อโหร จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว "หมายบำเหน็จจะรีบเสด็จไป ก็รู้เท่าเข้าใจในทำนอง ด้วยระเด่นบุษบาโฉมตรู ควรคู่ภิรมย์สมสอง แสดงว่า จินตหรา หึงหวง อิเหนาไม่ยกทัพไปช่วยเมืองดาหาเพราะ เมืองดาหาต้องเสียบุษบา "ดูที่ท้าวตรัสเห็นขัดเคือง ว่าไหนจะจากเมืองหมันหยา เมียเขาเขารักดังแก้วตา หรือจะอาจคลาดคลาเห็นผิดไป" ท้าวดาหาตัดพ้ออิเหนา "เสร็จศึกจะเข้าไปอัญชลี จะด่าตีก็ตามอัชฌาสัย 4 ๆ 1 เมื่อได้เกินแล้วก็จนใจ ตามแต่ภูวไนยจะปราณี" อนุมานได้ว่าเป็นคน รับผิดชอบ "เสียแรงหวังฝากฝังชีวี พระจะมีเมตตาก็หาไม่ หมายบำเหน็จจะรีบเสร็จไป ก็รู้เท่าเข้าใจในทำนอง" ผู้พูดในทำนองตัดพ้อ "แม้นสำเร็จราชการงานศึก แล้วรำลึกอย่าลืมหมันหยา จงเร่งรีบยกทัพกลับมา น้องจะนับวันท่าภูวในย" อิเหนาสัญญาเสร็จศึก จะรีบกลับมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10