ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มัธยมปลาย

โลก ดาราศาสตร์ เเละอวกาศ เล่ม1 ม.4

2. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 เพราะเหตุใด อัลเฟรด เวเกเนอร์ จึงเชื่อว่าทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคยติดกัน เป็นแผ่นเดียวมาก่อน 2.2 การค้นพบสิ่งใดของ แฮรี่ เฮส ที่ถูกนำมาใช้สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยาย พื้นมหาสมุทร 2.3 ถ้ามีการค้นพบสันเขากลางสมุทรในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมามหาสมุทร แห่งนั้นจะกว้างขึ้น หรือแคบลง เพราะเหตุใด สันเขากลางสมุทรแอตแลนติกเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.5 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ดาราศาสตร์ม.4 ค่ะ🙏🙏🙏

ทวีปเอเชีย ตอบ ทวีปออสเตรเลีย ตอบ C อายุ 0 - 1.6 ล้านปี อายุ 1.6 - 5 ล้านปี อายุ 5 - 24 ล้านปี อายุ 24 - 37 ล้าน อายุ 37 - 58 ล้าน 5 ทวีปอเมริกาเหนือ C ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป 8. vu: https://www.aungsana.com/lesson/lesson-2/ 1. เมื่อเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบันมีความแตกต่างกั อย่างไร ตอบ C อายุ 68 - 66 ล้าน อายุ 66-88 ล้าน ปี 0 อายุ 88-118 ล้าน 3 อายุ 118 - 144 ล้าน 5 อายุ 144 - 161 ล้าน 2. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 3. ตามทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร 4. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) ตอบ - อายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทรพบว่า หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

วิชา โลกดาราศาสตร์ อยากรู้ว่าสีน้ำเงินอ่อน กับเข้มเเตกต่างกันอย่างไง เเละ บริเวณประเทศไทย มีอากาศเป็นอย่างไง เเล้วรับมาจากตรงไหน ประเทศ... อ่านต่อ

สาม (h (a) - 37/ H ใน 1040 103ย 14 ปี 11030 1928 H -1036 ป036 L1034- - 1032 -1004 17 1030ร 10055 * 099 เ๕.18 1026" K16 น ก10. 1012 แ4 13 10 1024 55- 21004 17 K.29 น 20 129 6.13 1020 189 37 -4-33 -1018- 1016- 147 12 0 \1004 0รว 125 20 24 126 2! 104 100ี 138 24 100 o2 24 13 25 111 27 น 29 08) 12 20 089 29 27 10ยุ 23 119 8 10 / 103 อ ง/104 27 05 2450 2067 28 "ช72 66 ห1 23 ยู 26 /096 30๕ 087 71010 4504 (124 059 24น 1 6 31100 2ม 608 ก1มอุตุนิยทยา ก ส อเศ 0 ป1 31 EUIEF ) 8 21 057 28247 Minไstข 065 5/ Coท 20cie -1004 081 30- 065 26 ๕ 050 * 4 30479 มิ 13 25ง 31 088 3 088 59 % 1d06 662 1006 060 104 74 ซ 02 / 302060 "672 222133 40: 3 097 4 070 01 / 048 (056 054 28 075 THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT WEATHER CHART AT 06 UTC 3 065 -11 1004 42 -1004 16 FEBRUARY 2022 KACม 24 1004า 30 . 190062 AL น H 8 079 1006 058 646 37 063 054 053

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

วิชาวิทย์โลกค่ะ ช่วยอธิบายข้อ14 15 หน่อยค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจ

กิจกรรมที่ 7 : การคำนวณเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์ สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โคจรอยู่รอบโลกด้วยความสูงประมาณ 400 กิโลเมตร หาก โลกมีรัศมี 6,400 กิโลเมตร และมีมวล 6 x 10* กิโลกรัม สถานีอวกาศนานาชาติจะต้อง โคจรด้วยอัตราเร็วเท่าใด (12 อัตราเร็วหลุดพ้นจากบนพื้นโลก มีค่าเท่าใด 8 ดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาหลายดวง จำเป็นต้องอยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ซึ่งมี คาบการโคจรเท่ากับอัตราหมุนของโลก คือ 23 ชั่วโมง 56 นาที จงหาว่า ดาวเทียมจะโคจร อยู่ในวงโคจรค้างฟ้าได้จะต้องอยู่ไกลจากศูนย์กลางของโลกเท่าใด กำหนดให้โลกมีมวล 6 x 10 กิโลกรัม 13 ตาวหางดวงหนึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยมีคาบการโคจร 76 ปี จงหาระยะครึ่งแกนหลักของดาวหางนี้ 9 ดวงจันทร์ของโลกมีรัศมีวงโคจร 384,000 กิโลเมตร ถ้าโลกมีมวล 6 x 10% กิโลกรัม ดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งกวาดพื้นที่ไป 1 ของวงโคจรภายในระยะเวลา 4 เดือน คาบการโคจรของ 14 ดาวเคราะห์น้อยตวงนี้มีค่าเท่าใด ดวงจันทร์จะต้องโคจรด้วยอัตราเร็วเท่าใด จึงจะสามารถโคจรเป็นวงกลมรอบโลกได้ (10 หากสามารถบีบอัดดวงอาทิตย์ให้มีขนาดเล็ก ความเร็วหลุดพ้นจากพื้นผิวจะมีค่ามากกว่า 15 หากดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งกวาดพื้นที่ไป 1 ของวงโคจร ในเวลา 2 เดือน คาบการโคจร ของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีค่าเท่าใด ความเร็วแสง นั่นหมายความว่า แสงจะไม่สามารถหนีออกมาจากดวงอาทิตย์ได้ ซึ่งจะกลาย เป็นหลุมดำ ถ้าดวงอาทิตย์มีมวล 2 x 10 กิโลกรัม ความเร็วแสงเท่ากับ 3 x 10 เมตรต่อ วินาที จงหาว่า จะต้องบีบอัดดวงอาทิตย์ให้มีขนาดเล็กกว่าเท่าใด จึงจะกลายเป็นหลุมดำได้ (16 ปัจจุบันพบดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะส่วนมากมีระยะครึ่งแกนหลักอยู่ระหว่างดาวอังคาร และดาวพฤหัส หากระยะครึ่งแกนหลักของดาวเคราะห์น้อยตวงหนึ่งมีค่าเท่ากับ 2 หน่วยดาราศาสตร์ ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีคาบการโคจรกี่ปี 11 หากโลกมีมวลเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์และมวลของดวงจันทร์ ยังคงเดิม คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกใหม่จะกลายเป็นเท่าใด เมื่อกำหนดให้ 17 ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลและรัศมีเป็น 2 เท่าของโลก แรงโน้มถ่วงพื้นผิวของดาวดวงนี้จะ มีค่าอย่างไรเมื่อเทียบกับโลก คาบการโคจรของดวงจันทร์ปัจจุบันเท่ากับ 27 วัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ㅠㅠ

2. กิจกรรมการระบุชนิดแร่ และการใช้ประโยชน์ 1. สังเกตสีของก้อนแร่ด้วยตาเปล่า และบันทึกผล 2. ตรวจสอบสีของผงแร่ โดยนำแร่ตัวอย่างขูดกับแผ่นกระเบื้อง และสังเกตสีของ ผงแร่ที่ติดบน กระเบื้อง และบันทึกผล 3. ตรวจสอบความโปร่งแสงของแร่ โดยใช้ไฟฉายส่องผ่านแร่ และสังเกตลักษณะ ของแสงที่ผ่านแร่ และบันทึกผล 4. ตรวจสอบความวาว โดยใช้ไฟฉายส่องไปที่แร่และสังเกตความวาวเทียบกับ ความวาวของโลหะขัด มัน และบันทึกผล 5. ทดสอบความแข็งของแร่ โดยนำวัตถุที่ทราบค่าความแข็งขูดกับตัวอย่างแร่ ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองให้สอดคล้องกับกิจกรรมมากที่สุด (2 คะแนน) 4. แร่ Hematite มวล 148.61 g ปริมาตร 30 cm แร่นี้มีความหนาแน่น เท่าใด ในหน่วย kg/m และ มีความถ่วงจำเพาะเท่าใด (2 คะแนน) วิธีทำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/12