ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ครูค่ะช่วยหน่วยค่าา

หน้า 93 เรื่อง แบบจำลองอะตอมดอลตัน ใบงาน วิชาเคมี ชั้น ม.4 บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ แนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองอะตอม คำชี้แจง : จงตอบคำถามในข้อต่อไปนี้ ชื่อ เลาที คำชี้แจง : ตอบคำ หลังก 1. หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสาร เมื่อถูกแบ่งให้มีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถแบ่งย่อยให้เล็กต่อไปได้อีก ตามแนวของดีโมคริส นักปราชญ์ชาวกรีกนั้น เรียกว่าอะไร มีที่มาจากคำใดของภาษากรีก และคำนั้นมีความหมาย ว่าอย่างไร ตอบ ของดอลตัน ให้นักเรี ปัจจุบันไม่ได้รับการ ข้อที่ 1 ในปัจจุบัน เพราะ ข้อที่ 2 ในบ้า เพราะ 2. นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างไร ตอบ 3. แบบจำลองอะตอม (atom model) คืออะไร ตอบ การเปลี่ยนแปลง มา 4 ของ ลาก่อน และผลงานมากม 4. แบบจำลองอะตอม สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร ตอบ แบบจําลองอะตอมของดอลตัน ในปี ค.ศ. 1803 จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีของ วิทยาศาสตร์ในยุคนั้น แล้วเสนอ “ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน” ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1) ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ เรียกว่า อะตอม ซึ่งทำให้สูญหายและแบ่งแยกต่อไปอีกไม่ได้ 2) อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกัน และแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น 3) สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิดทำปฏิกิริยาเคมีกันในอัตราส่วน น ดอลตัน (John Dalton) ที่เป็นเลขลงตัวน้อย ๆ ๆ จอห์น ดอลตัน ได้เสนอแบบจำลองอะตอมว่า “อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมกัน มีขนาดเล็กมากและไม่สามารถแบ่งแยกลงไปได้อีก ข้อที่ 3 เพราะ ...

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะะ🥹🥹

11:37 1 ใบงานที่1 สถานภาพบทบาท.pdf 4G 38 เสร็จสิ้น ชั้น ..เลขที่... คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สถานภาพและบทบาท และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง แก้วตาเป็นเด็กหญิง เกิดวันที่ 1 มกราคม ที่กรุงเทพฯ 1 ย่า ตา ยาย แก้วตามีสถานภาพโดยสังคมกำหนด ได้แก่ 1 3........ เสนอศาสนาพุทธ แก้วตามีพี่สาว 1 คน และมี ...6 เมื่อเติบโตขึ้นแก้วตา เรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยม หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อคณะครุศาสตร์ ระหว่างที่เป็นนักศึกษา แก้วตา สมัครร้องเพลงกับวงดนตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบสอบเป็นข้าราชการครู และได้สมรสกับนายตำรวจ มีบุตร 1 คน แก้วตามีสถานภาพโดยความสามารถได้แก่ 1. ........ .......... ..6.. เมื่อแก้วตามีสถานภาพต่างๆ แก้วตาต้องมีบทบาทตามสถานภาพด้วย ดังนี้ สถานภาพลูก แก้วตามีบทบาท คือ สถานภาพนักเรียน นักศึกษา แก้วตามีบทบาท คือ สถานภาพนักร้อง แก้วตามีบทบาท คือ สามีของแก้วตาเป็นตำรวจ บทบาทที่เหมาะสม คือ บทบาทที่ขัดแย้งกับสถานภาพตำรวจคือ อ่านข่าวที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ผู้บัญชาการค้ารวจนครบาล แถลงจับกุม 2 พี่น้องผู้ต้องหาร่วมกันซึ่งทรัพย์และทำร้ายร่างกาย เด็กนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนชื่อดัง โดยผู้ต้องหาสารภาพว่า จะขี่รถจักรยานยนต์ออกตระเวนชิงทรัพย์ ในย่านประเวศ วันเกิดเหตุเห็นผู้เสียหายยืนข้างสะพานลอยปากทางเข้าหมู่บ้าน จึงเข้าไปชิงทรัพย์ แต่ผู้เสียหาย จึงเกิดการยื้อยุดก่อนลง มีพลาดแทงถูกผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ ยืนยันไม่มีเจตนาทำร้าย ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้วรวม 6 ครั้ง ทุกครั้งเลือกเหยื่อเป็นเด็กนักเรียน โดยจะนำโทรศัพท์ไปขาย เทียน่าเงินไป า ย ต 1. จากเหตุการณ์ที่ปรากฏในข่าว สะท้อนให้เห็นถึงอย่างไร 2. ยกตัวอย่างกลุ่มทางสังคม 2 กลุ่ม ที่มีบทบาทสำคัญในการขัดเกลาพฤติกรรมของสมาชิกใน สังคมไม่ให้ก่อ เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น และกลุ่มทางสังคมนั้นมีบทบาทในการขัดเกลาอย่างไร ←

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

อยากรู้คำตอบ

ชื่อ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 1.2 เรื่อง จำนวนเลขนัยสำคัญและการปัดเลข จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญในข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ชั้น 1. 1.1 246.90 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.7 1.005 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.2 12333 มีเลขนัยสำคัญ · ตำแหน่ง 1.8 15.06 มีเลขนัยสำคัญ ตำาแหน่ง 1.3 3.750 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.9 5.00 มีเลขนัยสำคัญ ตำาแหน่ง 1.4 4.0 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.10 5.70 x 100 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.5 0.25 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.11 25.0 x 10 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.6 0.00013 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 1.12 0.0030 มีเลขนัยสำคัญ ตำแหน่ง 2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 5.2554 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ปัดเป็น 2.2 0.045 ต้องการเลขนัยสำคัญ 1 ตัว ปัดเป็น 2.3 9.4432 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.4 0.155 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.5 7.7893 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.6 1.256 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.7 2.652 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.8 0.999 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.9 4.33 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.10 8.85 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.11 8.75 ต้องการเลขนัยสําคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.12 1.652 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/257