ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ม.4ค่ะ🥹

แบบทดสอบ (ฟิสิกส์) มวลแรงและกฎการเคลื่อน... https://docs.google.com จากรูป ออกแรงขนาด 40 N ดึงเชือกที่ผูกติดกับ มวล 4 kg และ 1 kg ตามลำดับ วางอยู่บนพื้นที่มี แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ระหว่างแรงเสียด ทานคือ 0.2 จงหาค่าแรงตึงในเชือก T 20 N 12 N 4 Kg 32 N 16 N วัตถุมวล M วัตถุ T จากรูปวัตถุมวล M ผูกติดกับเชือกมวล m เมื่ออก แรง F ดึงที่ปลายเชือกทำให้ระบบเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งเสมอ a ข้อใดสรุปถูกต้อง วัตถุ 1 kg M = 0.2 แรงที่เชือกดึงมือมีขนาดน้อยกว่าแรงที่เชือกดึง วัตถุ → 40 N แรงที่เชือกดึงมือมีขนาดมากกว่าแรงที่เชือกดึง สรุปไม่ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ เชือกมวล m แรงที่เชือกดึงมือมือมีขนาดเท่ากับแรงที่เชือกดึง X

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์

14:21 ← 1. 2. 4. LINE โรงเรียนกวดวิชาเพอร์เฟ็ค PERFECT ลาดพร้าว101/3 (วิสุทธานี) โทร.02-7339295 ฟิสิกส์ ม.ต้น แสงและการมองเห็น 5. 09 แสงและการมอง... 6. ● เป็นระยะเท่าไร ชายคนหนึ่งสูง 1.6 เมตรยืนอยู่หน้ากระจกเงาระนาบเพื่อต้องการให้เห็นเต็มตัว จะต้องใช้กระจกเงา ระนาบยาวน้อยที่สุดเท่าใด 1. 1.0 เมตร 2. 0.8 เมตร 1. 5 m/s 0 44 3. ถ้าเลื่อนกระจกเงาราบเข้าหาวัตถุด้วยความเร็ว 10 m/s ภาพในกระจกจะเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเท่าไร 3. 20 m/s 3. 1.2 เมตร ถือกระจกเงาราบที่มีขนาดสูง 10 cm. ให้ห่างจากนัยน์ตา 60 cm. จะทำให้สามารถมองเห็นภาพของ ต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังได้ตลอดค้นพอดี ถ้าต้นไม้นั้นมีความสูง 2.5 เมตร จงหาว่าต้นไม้อยู่ห่างจากคนมอง 2. 10 m/s 4. 1.4 เมตร 2 4. 40 m/s (คัดเลือกโอลิมปิก) กระจกสองบานต้องวางทำมุมกันกี่องศา จึงทำให้ภาพทั้งหมดที่เกิดจากวัตถุที่วางอยู่ ระหว่างกระจกทั้งสองนั่นมีจํานวน 11 ภาพ โรงเรียนกวดวิชาเพอร์เฟ็ค PERFECT ลาดพร้าว101/3 (วิสุทธานี) โทร.02-7339295 ฟิสิกส์ ม.ต้น แสงและการมองเห็น (โควตา มอ) รูปปั้นตุ๊กตามีความสูงเท่ากับ 5 เซนติเมตร ถ้านำกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้งเท่ากับ 4 เซนติเมตร วางห่างจากรูปปั้นดังกล่าวเป็นระยะทาง 10 เซนติเมตร ภาพรูปปั้นสูงกี่เซนติเมตร 1 % (โควตา มอ) ถ้าวางวัตถุที่มีความสูง 10 เซนติเมตร ไว้หน้ากระจกนูนซึ่งมีรัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตร โดยวางให้ห่างจากหน้ากระจกเป็นระยะ 100 เซนติเมตร จงหาความสูงของภาพว่ามีขนาดกี่เซนติเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้ด้วยนะคะ ตอนนี้เครียดมากค่ะ

เอกสารการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6. อลิซต้องการดื่มชาเย็น เขาจึงเทชา น้ำตาล และนมผสมในน้ำร้อน ได้ปริมาณชาที่ปรุงแล้ว 1 แก้ว (250 cm มีอุณหภูมิ 50°C เพื่อที่จะทำให้น้ำชานี้เย็นลง เขาจึงเติมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0°C ลงไปจำนวน 200 กรัม ถ้ อุณหภูมิผสมเป็น 0°C พอดี ถามว่ามีน้ำแข็งเหลืออยู่กี่กรัม กำหนดให้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำชา = 4 kJ/kgK ความหนาแน่นของน้ำชาที่อุณหภูมิใดๆ = 1,000 kg/m M = 950 = ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 312.5 kJ/kg (ไม่มีการสูญเสียพลังงานความร้อนให้กับภาชนะหรือสิ่งแวดล้อม)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/134