ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ต้องทำไงหรอคะ

2. 1. จรวดพุ่งออกจากฐานปล่อยบนพื้นโลกตามแนวดิ่งด้วยความเร่งดงตัว เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที จรวดมี ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 กิโลเมตรต่อวินาที จรวดนั้นมีความเร่งเท่าใด และขณะนั้นจรวดอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใด เด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบนพื้นลิฟต์ ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อวินาที กำลังสอง เข็มของเครื่องชั่งชี้ตัวเลข 472 นิวตัน ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัว 2.0 เมตรต่อวินาที เข็มของเครื่องชั่งจะชี้ตัวเลขเท่าใด 3. วัตถุหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที บนพื้นระดับที่มีสัมประสิทธิ์ของ ความเสียดทานจลน์ 0.25 ถ้ามีแรงขนาด 50 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในทิศทำมุม 37 องศากับแนวระดับ วัตถุจะมี ความเร่งเท่าใด 4. กล่อง P หนัก 22 นิวตัน วางบนแผ่นไม้ที่เอียงทำมุม 45 องศากับแนวระดับ ต้องใช้แรงขนาด 24 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้นเอียง เพื่อดึงกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงตัว สัมประสิทธิ์ความ เสียดทานมีค่าเท่าใด 5. กล่องสามใบมีมวล 12 24 และ 31 กิโลกรัม ตามลำดับ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเชือกเบา ถ้ากล่องใบที่สามถูกดึงไป ด้านขวาด้วยแรงขนาด 65 นิวตัน บนโต๊ะ ไร้แรงเสียดทาน ดังภาพ ก) จงหาขนาดของความเร่งทั้งระบบ ข) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T ค) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T 1 T₁ m₂ T, m₂ T, 65 N

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า วิชาประวัติศาสตร์🙏

ศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมโรมัน สถาปัตยกรรม งานก่อสร้างของชาวโรมันเน้น เช่น.. โรมันได้พัฒนาการออกแบบประตูเป็นแบบ... และเปลี่ยนหลังคาหน้าจั่วเป็นแบบ......... ประติมากรรม จะมีลักษณะ annsins ชาวโรมันเชื่อว่าการแกะสลักรูปให้เหมือนจริงที่สุด จะช่วย วรรณกรรมงานของโรมันแท้ ๆ จะมีลักษณะ เช่น..... ปฏิทิน: จูเลียส ซีซาร์ ให้ใช้ปฏิทินแบบ กฎหมาย นอกจากกฎหมาย 12 โต๊ะแล้ว ในสมัยจักรพรรดิจิสติเนียน ได้รวบรวมจัดใหม่ เรียกว่า...... เหตุการณ์สำคัญของอารยธรรมโรมัน สมัยจักรวรมัน สปาร์ตา อาจ โคลอสเซียม (1 ปี มี 12 เดือน และมี 365 วัน) แพนธีออน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏

BON TE 1. สมชาย สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ ของสำนักข่าวจากกรุงเทพมหานคร มาขายที่นครพนม โดยสั่งซื้อ ในราคา เล่มละ 5 บาท และ ขายในราคาเล่มละ 10 บาท เล่มละ 12 บาท หรือ เล่มละ 15 บาท โดยคาดหวังว่า ความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อหนังสือ พิมพ์ อาร์ต เป็นเดือนละ 200 เล่ม 300 เล่ม หรือ 500 เล่ม หาก หนังสือพิมพ์ขายไม่หมดในเดือนนั้น จะขายต่อเลหลังในราคา 1 บาท ก. จงสร้างตารางการตัดสินใจของสมชาย ข. ถ้าสมชายสามารถระบุโอกาสที่จะเกิดความต้องการในระดับต่างๆ ได้ เขาจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าใช้เกณฑ์ การตัดสินใจต่อไปนี้ • แมก แมกซ์ • แมกซิมิน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

🙏🥺

data-na -|-2=29/ -|-2= เป็นลำดับสูง 5. 8. ผลบวกของอนุกรม 1-3 + 2-4 +3-5 + 0-6 + + 99-101 มีค่าตรงกับข้อใด 1 338.250 2. 338,270 4. 339,750 5. 400,250 9. กําหนดอนุกรม 1 2 12 2'3'18' 1. 1 1. 1 2 12 2'3 184 12 13 2'3'18 4 10. อนุกรม - 11 2 6 18 2. 1/1) 23 (-1)-¹ 2" 4 11. ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับอนุกรม (3) 1. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 2. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 4 5 3. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 4 4. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 5 4 5. เป็นอนุกรมออก 4. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 5. เป็นอนุกรมออก + 1. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 2. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 5 12 3. เป็นอนุกรมเข้า มีผลบวกของอนุกรมเท่ากับ 1 2 3. 2 8 16 มีผลบวกเท่ากับเท่าใด ลำาดับของผลบวกบ่อยของอนุกรม ตรงกับข้อใด 1 1 11 2'6'18" 3 1 2 13 2'3'18 4 12. ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับอนุกรม 1 1 1 1 + + 3 15 35 63 :) + +(- 27 32 -)+...+ 81 4n 1 3, 339,250 +... 7-1 4. 0 + 5. 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/100