ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

อธิบายความเเตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยเเละอัตราเร็วขณะหนึ่ง? คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาใช่มั้ยอ่ะ คือเค้าเเยกไม่ออ...

อ่านต่อ
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

หา ข้อ2 ใหญ่งับ

วิชาฟิสิกส์ 3 (232201) ม.5 หน่วยที่ 1: คลื่นกล ใบงานที่ 7: แอมพลิจูดและสมการคลื่น 1คะแนน ชื่อ-สกุล ... เลขที่ -ให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียด (สามารถเขียนในสมุด, กระดาษ A4, กระดาษรายงาน, หรือแทปเลต/สามารถเขียนหรือตกแต่งด้วย ปากกาหลากสี/,ก่ายภาพส่งมางานใน google classroom) 1. อนุภาคหนึ่งมีการเคลื่อนที่แบบคาบ มีการกระจัดเป็น x=(0.10m) sin(rt) 1) จากสมการในโจทย์ จงบอกมุมเฟส เฟสเริ่มต้น ความถี่เชิงมุม และแอมพลิจูด ของคลื่น 2) ที่เวลา t = 1.0 วินาที มุมเฟสและการกระจัดของอนุภาคมีค่าเท่าใด 2. อนุภาคหนึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นคลื่นรูปไซน์ ดังนี้ x(cm) (s) กราฟระหว่างการกระจัดกับเวลาแสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาค จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ขนาดของแอมพลิจูดคลื่นมีค่าเท่าใด 2. การกระจัดของอนุภาคจะเป็น 0 เมื่อเวลาใด 3. เมื่อเวลา 1.5 วินาที ขนาดของการกระจัดของคลื่นมีค่าเท่าใด 4. ณ เวลาใดที่สามารถบอกได้ว่าคลื่นมีค่าพลังงานในการสั่นมากที่สุด 5. เฟสเริ่มต้นของคลื่นขบวนนี้มีค่าเท่าใด 6. ให้นักเรียนเขียนสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นขบวนนี้
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะไม่เป็นจริงไปค่ะ ฮืออออ🥺

- ัน ASIA ROREA 01 06 แบบฝึกทัดที่ 1 กฎและทฤษดีฟอามเกี่ยวงอปางโร กับกบอง นาศัน และกลูการมเดียง ๆ
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

มีใครเคยทำโจทย์นี้ไหมคะ ได้คำตอบว่าไงกันบ้างคะ

17. บริษัทแห่งหนึ่งมีที่ดินย่านถนนสุขุมวิท ดังรูป ถ้าบริษัทนี้ประกาศขายที่ดินในราคา 30 บาทต่อ ตารางเซนติเมตร จงหาจะได้เงินจากการขายที่ดินผืนนี้เท่าใด 1.6 km |120 dam 2 km
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

มีใครช่วยอธิบายวิธีทำข้อนี้ได้มั้ยคะ พอดีว่าหาคำตอบกี่รอบแล้วก็ทำไม่ได้ค่ะ🥲

E 2 X= 2.3 + 39 3,9 2.3cm X - 5.29 + 16.21 F - 20.5 3.9cm จากรูป ด้าน EG ยาวเท่าไหร่ (ให้ตอบในรูปทศนิยม 1 ตำแหน่ง ที่อยู่ในหน่วย เซนติเมตร (cm)" โดยไม่ต้อง เติมหน่วยลงในช่องคำตอบ) - -X X
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยได้ไหมคะคือหนูไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ทำไม่เป็นด้วย🥺❕

ข, 8,139,000 กิโลเมตร กิโลเมตร 8.39 x 1,000,000 กิโลเมตร *4.39 x.30 ต. 0,000237 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม *237% กิโลกรัม 2.37ะ 10 ี ง. 0.00007 วินาที 1 7,0% วินาที 100,000 7.0x.19 วินาที 12. จงเขียนปริมาณต่อไปนี้ โดยใช้คำอุปสรรค ก. ความยาว 824 กิโลเมตร ให้มีหน่วยเป็น ไมโครเมตร ข. มวล 0.00267 เมกะกรัม ให้มีหน่วยเป็น เซนติกรัม เปลี่ยน ความยาว 824 กิโลเมตร เปลี่ยน ความยาว 824x10 เมตร วิธีทำ ก. เท่ากับ 824.10 เมตร เท่ากับ 824x10x10x10 เมตร เปลี่ยน ความยาว 824s10%10x10 เมตร เท่ากับ ตอบ 10 ไมโครเมตร หรือ .x10" ไมโครเมตร ไมโครเมตร ไปลี่ยน มวล 0,00267 เมกกะกรัม เท่ากับ 2.67%- 1 ข. เมกกะกรัม 1,000 1 เปลี่ยน มวล 2.67น- - เมกกะกรัม เท่ากับ 2.67%10 1,000 เมกกะกรัม เปลี่ยน มวล 2.67x10 เมกกะกรัม เท่ากับ 2.67x10 10 กรัม เปลี่ยน มวล 2.67x10 ป10 กรัม เท่ากับ 2.67x10x1010 เปลี่ยน มวล 267%10x10 กรัม เท่ากับ กรัม เซนติกรัม เซนติกรัม ตอบ
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ใครพอจะทราบวิธีทำบ้างไหมคะ ช่วยหน่อยนะคะ คิดไม่ออกเลยค่ะ

ใบงานที่ 15.3 เรื่อง แรงระหว่างลวดตัวนำ 2 เส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลวดตัวนำตรงขนาดเท่ากันสามเส้นวางตัวขนานกันดังภาพ ถ้า x, = 10 cm, x, =S5.0 cm, I, = 0.30 A และ 1, = 0.20 A จงหาขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำเส้นที่ 2 ที่ทำให้แรงแม่เหล็กบนลวด ตัวนำเส้นที่ 3 เป็นศูนย์
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีคิดหน่อยค่ะ เรื่องคลื่นค่ะ

12 (Ent.) คลื่นในเส้นเชือกยาว เมื่อเวลาหนึ่งเป็นดังที่เห็นรูป ก. หลังจากนั้น 5 วินาที เป็นดังที่เห็นใน รูป ข. ความถี่ของคลื่นจะเป็นกี่เฮิรตซ์ ป็นด์ การขจัด ระยะทาง รูป ก. (เซนติเมตร) 5 10 15 20 25 30 35 การขจัด ระยะทาง รูป ข. 0 (เซนติเมตร) 5 1 15/20 25 30 35
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

เชือกจะขาดแบบยังไงคะ

17. ขณะเหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง ถ้าเส้นเชือกขาดในขณะที่จุกยางอยู่ ในตำแหน่งสูงสุด การเคลื่อนที่ของจุกยางภายหลังจากเชือกขาดเป็นแบบใด
1/428