ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะทำไม่ได้เลยค่ะ 🥹

ข้อมูลเบื้องต้น ข้อสอบประจําวันที่ 30/09/66 เด็กคนหนึ่งเตะลูกฟุตบอลขนาดเล็กมวล 100 กรัม ที่วางนิ่งอยู่บนพื้นสนามให้ลอยขึ้นโดยทำมุมค่าหนึ่ง โดยตอนเริ่มลอยขึ้น จากพื้น มีพลังงานจลน์ 80 จูลและมีพลังงานกล 80 จูล จงแสดงวิธีทำและตอบคำถามต่อไปนี้ มีทั้งหมด 6 ข้อ) โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นของโจทย์ในด้านบน เพื่อมาพิจารณาประกอบ คำถามที่ 1 ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอลดังกล่าวมีอัตราเร็วลัพธ์เมตรต่อวินาที คำถามที่ 2 เมื่อลูกฟุตบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุด พลังงานศักย์ของลูกฟุตบอลที่จุดสูงสุดเท่ากับ 51.2 จูล จงหาว่า พลังงานจลน์ของ ลูกบอลจะเหลือกี่จูล (สมมติว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานให้กับแรงต้านอากาศขณะที่ลูกฟุตบอลลอยขึ้น) คำถามที่ 3 จากคำถามข้อที่ 2 จงหาว่า เมื่อลูกฟุตบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ลูกฟุตบอลดังกล่าวจะมีอัตราเร็วลัพธ์เมตรต่อวินาที คำถามที่ 4 จากคำถามข้อที่ 1 และข้อที่ 3 อยากทราบว่า ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอล ดังกล่าวมีอัตราเร็วย่อยในแนวแกนดิ่ง (แกน y) เท่ากับกี่เมตรต่อวินาที คำถามที่ 5 จากคำถามที่ 2 อยากทราบว่า ลูกฟุตบอลขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร จากพื้นดิน กำหนดให้ใช้ค่า g เท่ากับ 10 m/s) คำถามที่ 6 ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอลดังกล่าวลอยขึ้นโดยทำมุมองศา เมื่อเทียบกับ แนวแกนนอน (แกน x) TEST from HOME 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ม.4ค่ะ🥹

แบบทดสอบ (ฟิสิกส์) มวลแรงและกฎการเคลื่อน... https://docs.google.com จากรูป ออกแรงขนาด 40 N ดึงเชือกที่ผูกติดกับ มวล 4 kg และ 1 kg ตามลำดับ วางอยู่บนพื้นที่มี แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ระหว่างแรงเสียด ทานคือ 0.2 จงหาค่าแรงตึงในเชือก T 20 N 12 N 4 Kg 32 N 16 N วัตถุมวล M วัตถุ T จากรูปวัตถุมวล M ผูกติดกับเชือกมวล m เมื่ออก แรง F ดึงที่ปลายเชือกทำให้ระบบเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งเสมอ a ข้อใดสรุปถูกต้อง วัตถุ 1 kg M = 0.2 แรงที่เชือกดึงมือมีขนาดน้อยกว่าแรงที่เชือกดึง วัตถุ → 40 N แรงที่เชือกดึงมือมีขนาดมากกว่าแรงที่เชือกดึง สรุปไม่ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ เชือกมวล m แรงที่เชือกดึงมือมือมีขนาดเท่ากับแรงที่เชือกดึง X

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์

14:21 ← 1. 2. 4. LINE โรงเรียนกวดวิชาเพอร์เฟ็ค PERFECT ลาดพร้าว101/3 (วิสุทธานี) โทร.02-7339295 ฟิสิกส์ ม.ต้น แสงและการมองเห็น 5. 09 แสงและการมอง... 6. ● เป็นระยะเท่าไร ชายคนหนึ่งสูง 1.6 เมตรยืนอยู่หน้ากระจกเงาระนาบเพื่อต้องการให้เห็นเต็มตัว จะต้องใช้กระจกเงา ระนาบยาวน้อยที่สุดเท่าใด 1. 1.0 เมตร 2. 0.8 เมตร 1. 5 m/s 0 44 3. ถ้าเลื่อนกระจกเงาราบเข้าหาวัตถุด้วยความเร็ว 10 m/s ภาพในกระจกจะเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเท่าไร 3. 20 m/s 3. 1.2 เมตร ถือกระจกเงาราบที่มีขนาดสูง 10 cm. ให้ห่างจากนัยน์ตา 60 cm. จะทำให้สามารถมองเห็นภาพของ ต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังได้ตลอดค้นพอดี ถ้าต้นไม้นั้นมีความสูง 2.5 เมตร จงหาว่าต้นไม้อยู่ห่างจากคนมอง 2. 10 m/s 4. 1.4 เมตร 2 4. 40 m/s (คัดเลือกโอลิมปิก) กระจกสองบานต้องวางทำมุมกันกี่องศา จึงทำให้ภาพทั้งหมดที่เกิดจากวัตถุที่วางอยู่ ระหว่างกระจกทั้งสองนั่นมีจํานวน 11 ภาพ โรงเรียนกวดวิชาเพอร์เฟ็ค PERFECT ลาดพร้าว101/3 (วิสุทธานี) โทร.02-7339295 ฟิสิกส์ ม.ต้น แสงและการมองเห็น (โควตา มอ) รูปปั้นตุ๊กตามีความสูงเท่ากับ 5 เซนติเมตร ถ้านำกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้งเท่ากับ 4 เซนติเมตร วางห่างจากรูปปั้นดังกล่าวเป็นระยะทาง 10 เซนติเมตร ภาพรูปปั้นสูงกี่เซนติเมตร 1 % (โควตา มอ) ถ้าวางวัตถุที่มีความสูง 10 เซนติเมตร ไว้หน้ากระจกนูนซึ่งมีรัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตร โดยวางให้ห่างจากหน้ากระจกเป็นระยะ 100 เซนติเมตร จงหาความสูงของภาพว่ามีขนาดกี่เซนติเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะะ🥺🙏🏻

1.325 การตกแบบเสรี จากภาพตอบคำถาม ข้อ 1-5 ข้อความที่เขียนถูกหรือผิด หากผิดแก้ ข้อความให้ถูกต้อง 1. ขณะขึ้นจากจุด A ไปจุด B ความเร่งมีทิศทางขึ้น 2. ขณะขึ้นจากจุด A ไปจุด B ความเร็วมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ขณะอยู่ที่จุด B ความเร่งคงที 4. ขณะลงจากจุด B ไปจุด A ความเร่งมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่อง 5. ขณะลงจากจุด B ไปจุด A ความเร็วมีทิศทางลง 6. การเคลื่อนที่ของลูกบอลจากจุด A ไปยังจุด B และกลับมายังจุด A อีกครั้ง มีขนาดการกระจัดมีค่าเท่ากับศูนย์ 6. ถ้าขว้างวัตถุขึ้นตามแนวดิ่ง หากไม่คิดแรงต้านอากาศ วัตถุจะ เคลื่อนที่เร็วขึ้น ระยะ 7. วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก สูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ขึ้นกับความเร็วต้น โยนวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยวัตถุขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ B ถ้า A และ C เป็นจุดที่อยู่ในระดับเดียวกัน ดังรูป จงตอบคำถามข้อ 8 ข้อความที่เขียนถูกหรือผิด หากผิดแก้ข้อความให้ถูกต้อง 8. ที่จุด A มีความเร่งเท่ากับ 10 m/s 9. ที่จุด C มีความเร็วเท่ากับศูนย์ 10.ที่จุด B มีความเร็วเท่ากับศูนย์ 11. ที่จุด A และ C มีความเร็วไม่เท่ากัน 12. การเคลื่อนที่จากจุด A ไป B และ C มีการกระจัดเท่ากับศูนย์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/498