ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงเหรอคะ

-รื่อง การแบ่งเซลล์ ชา ชีววิทยา 1 ณ. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รหัสวิชา ว 30241 ชี้แจง จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพัน ก. อินเตอร์เฟส จ. ไมโอซิส ฌ. เมทาเฟส II ข. เซลล์พืช ฉ. โพรเฟส I ญ. แอนาเฟส I นิวเคลียส ชั้น ม.4/4 ค. เซลล์สัตว์ ช. โพรเฟส II ฎ. แอนาเฟส II เซลล์และการทํางานขอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1. ระยะที่ฮอมอโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ ..2. การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาทิด 3. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ 4. เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโทโซมเท่ากับเซลล์แม่ 5. เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ 6. เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 ชุด 7. การสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ 8. ระยะที่โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัวที่ระนาบกึ่งกลางเซลล์ 9. ง. ไมโทซิส ช. เมทาเฟส ฎ. เทโลเฟ เป็นระยะสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เกิดเยื่อหุ้มรอบกลุ่มโครโมโซมทั้งสองก 10. โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดเรียงตามแนวระนาบกึ่งกลางเซลล์ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยค่ะ ถ้าข้อผิดช่วยอธิบายให้เราหน่อยน้าา

Sci Comprehension 2.9 ให้เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้น ให้ถูกต้อง 1. กลูโคสพบมากในผักผลไม้ต่างๆ น้ำผึ้ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี 2. หากทดสอบแป้งโดยการเติมสารละลายไอโอดีนลงไป จะได้ตะกอนสีน้ำเงินเข้ม 3. อะลานีนและไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ในวัยเด็ก 4. ไกลโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่จับกับหมู่ฟอสเฟต 5. วิตามิน K มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว 6. R - SH คือ หมู่ฟังก์ชันซัลไฮฟดริล พบในน้ำตาลและกลีเซอรอล 7. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรโมเลกุลเป็น CHO ซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 3 - 7 อะตอม 8. แป้งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลสและไกลโคเจน 9. ปฏิกิริยาสพอนนิฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโนและน้ำมันด้วยน้ำ 10. สายพอลินิวคลีโอไทด์ของ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (single helix) ชีววิทยา เล่ม 1 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยค่ะ

Sci Comprehension 2.9 ให้เขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้น ให้ถูกต้อง 1. กลูโคสพบมากในผักผลไม้ต่างๆ น้ำผึ้ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี 2. หากทดสอบแป้งโดยการเติมสารละลายไอโอดีนลงไป จะได้ตะกอนสีน้ำเงินเข้ม 3. อะลานีนและไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ในวัยเด็ก 4. ไกลโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่จับกับหมู่ฟอสเฟต 5. วิตามิน K มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว 6. R - SH คือ หมู่ฟังก์ชันซัลไฮฟดริล พบในน้ำตาลและกลีเซอรอล 7. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรโมเลกุลเป็น CHO ซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 3 -7 อะตอม 8. แป้งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลสและไกลโคเจน 9. ปฏิกิริยาสพอนนิเคชันเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโนและน้ำมันด้วยน้ำ 10. สายพอลินิวคลีโอไทด์ของ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (Single helix) ชีววิทยา เล่ม 1 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือต้องการคำตอบค่ะ ว่าตอบว่าอะไรบ้าง

ตอนที่ 5 การทํางานของระบบประสาท คำชี้แจง ระบุข้อมูลการทำงานของระบบประสาทลงในตารางต่อไปนี้ สถานการณ์ 1.กระตุกขาทันทีเมื่อถูก เคาะบริเวณหัวเข่า 2.กลั้นหายใจเวลาดำน้ำ 3.หัวใจเต้นแรงเมื่อพบ เหตุการณ์ที่น่าตกใจ 4.ม่านตาหรี่ลงเมื่อมีแสง จ้า ตา 5.เมื่อถูกเข็มจิ้มที่นิ้ว ชักมือกลับและรู้สึกเจ็บ 6.กระเพาะปัสสาวะบีบ ตัวทำให้ปวดปัสสาวะ จะ 7.ชักมือกลับเมื่อสัมผัส กระทะที่ร้อน 8.กะพริบตาเมื่อฝุ่นเข้า 9.กระเพาะอาหารลด การหลั่งนํ้าย่อย 10.เหยียบเบรกทันทีเมื่อ มีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ระบบประสาทที่ ปฏิบัติการ ศูนย์กลางการทํางาน สารสื่อประสาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะเป็นโควิดมาไม่รู้เรื่องเลย;^;

การเกิดกระแสประสาท จากภาพการเกิดกระแสประสาท จงตอบคำถามให้ถูกต้อง โทดี่ยม นอก ++++ ++++ + + + + ++++ 3 4 1 ++++ ++++ ++++ 1. ตำแหน่งใดบ้างที่ Nat pump กำลังทำงานอยู่...... 1,5 2. ตำแหน่งใดบ้างที่ Na-K pump กำลังทำงานอยู่...................... 3. ตำแหน่งใดที่ K + pump กำลังทำงาน และอาจส่งผลให้เกิด undershoot 4. น่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับตำแหน่งที่ 5 5. บริเวณตำแหน่งใด ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ........... 5 เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาทดังต่อไปนี้ จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาท การเกิด ดก่อน + + + + + + + + 5 ++++ ทิศทางกระแสประสาท (6). C 7. ลำดับเหตุการณ์ใด คือระยะ Resting stage 8. ลำดับเหตุการณ์ใดคือระยะ Undershoot 9. ลำดับเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้เกิดกระแสประสาทในระยะแรก A Two a 5 dow A. Na+ Pump ปิด K+ Pump เปิด ส่งผลให้ K+ ผ่านออกนอกเซลล์ B. สิ่งเร้ามากระตุ้นจนถึง threshold C. Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลให้ความต่างศักย์ภายใน และภายนอกเซลล์อยู่ที่ประมาณ 70 m D. K+ Pump ปิด และ Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้ากลับมาที่ 70 mV E. K+ ยังคงออกภายนอกเซลล์เรื่อย ๆ ส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าเป็นลบมากกว่า 70 mV F. ความต่างศักย์เปลี่ยนเป็น +30 mV 6. ความต่างศักย์ระหว่างภายใน และภายนอกเซลล์กลับมาเป็นลบ อีกครั้ง H. Na+ Pump เปิด (ไม่พร้อมใช้งาน) ส่งผลให้ Na เข้าสู่ภายในเซลล์ เกิดหลัง B - F -> A > H E D G วิชา ชีววิทยา 5 ครูผู้สอน นางสาวปิยาภรณ์ รักษ์รอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย สด และเท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ ใบงาน2 ชีววิทยา หาตัวแปรต้นตัวแปรตาม และ ควบคุม

ใบงานที่ 2 เรื่องการศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จงเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. จากข้อความต่อไปนี้ให้นักเรียนระบุว่าอะไรคือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม 1.1 เพื่อศึกษาดูว่าปริมาณของวิตามินเอที่หนูได้รับมีผลต่อน้ำหนักของหนูหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ได้ ทำการทดลองเลี้ยงหนู โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารที่เหมือนกัน แต่ได้รับปริมาณ ของวิตามินที่ต่างกัน หลังจากที่เลี้ยงหนูได้ 3 สัปดาห์ ก็ทำการชั่งน้ำหนักหนูแต่ละตัว ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ 1.2 แม่เหล็กไฟฟ้าจะดูดจำนวนตะปูได้มากขึ้นหรือไม่ ถ้าแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีจำนวนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ 1.3 การงอกของเมล็ดถั่วในเวลาต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่เมล็ดถั่วได้รับแช่ ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ 2. จากตารางต่อไปนี้ให้นักเรียนระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม พืชน้ำ ก่อนวัดค่าออกซิเจนในน้ำ หลังวัดค่าออกซิเจนในน้ำ ผักตบชวา 4.58 5.18 สาหร่ายหางกระรอก 4.58 5.28 ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ 3. สมมติฐาน กล่าวว่า “เมื่อพืชได้รับแสงมากขึ้น พืชจะเจริญเติบโตสูงขึ้น” ถ้าจะทำการทดลองเพื่อ ทดสอบสมมติฐานดังกล่าว กำหนดตัวแปรดังนี้ ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/25