ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ตอบข้อไหนบ้างค๊าบ . . . ลองทำกันได้นะ #เซลล์

โครงสร้างต่อไปนี้ของพืชที่ไม่สามารถพบ สารพันธุกรรมได้ 1.Nucleus 2.Mitochondrai 3.Chloroplast 4.Nucleoid องค์ประกอบใดต่อไปนี้ที่ทำให้พืชแตกต่างจากเชื้อรา ตกต่างจากเชื่อรา 1.Nuclear membrane 2.Cell coat 3.Chromatin 4.Protoplasm โครงสร้างของเยื่อนุ่มเซลล์ เป็นไปตามรูปแบบที่เรียกว่า Fluid mosaic model ขอใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำ ว่า "mosaic 1.Chromatin 2.Carbohydrate 3.Phosphate 4.Cholesterol พืชสะสมอาหารประเภทแบ่งไว้ที่ส่วนใด 1.Food vacuole 2.Chloroplast 3.Leucoplast 4.Chromoplast Organelle ใดต่อไปนี้ที่สัมพันธ์กับการเกิด Cell plate 1.Golgi body 2.Cell wall 3.Lysosome 4.Peroxisome โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่พบเสมอในแบคทีเรียและ โพรโตซัวได้แก่อะไร 1.Cell wall, chromosome, flagella 2.Cell wall, ribosome, flagella 3.Cell membrane, ribosome, DNA 4.Cell membrane, cilia, nucleus

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

pz

4. การยึดและคลายตัวของกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามย ผู้ น่อว าว ของไส้เดือนดินขณะเคลื่อนที่ 5. ลักษณะของปลาที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำ 6. โครงสร้างใดในการเคลื่อนที่ของดาวทะเล 7. การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อเฟล็กซ์เซอร์ กับ ะ เอ็กซ์เทนเซอร์ ของตั๊กแตนขณะเหยียดและงอขอ 8. ขณะที่นกกำลังบินเมื่อปีกยกขึ้นกล้ามเนื้อ 2 ชุดจะทำงานอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยนะ ไม่เข้าใจจริงๆ😞

ให้นักเรียนเลือกจับคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับข้อคำถาม (3 ข้อ 14 คะแนน) 1. จงจับคู่ชนิดของสารชีวโมเลกุล และหน่วยย่อย ให้สัมพันธ์กัน * 4 คะแนน D. น้ำตาลโมเลกุล เดี๋ยว A. กรดไขมันและ B. กรดอะมิโน C. นิวคลีโอไทด์ กลีเซอรอล โปรตีน O คาร์โบไฮเดรต O O ลิพิด กรดนิวคลีอิก O ! (0 คำถามนี้ต้องมี 1 คำตอบในแต่ละแถว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยนะ ไม่เข้าใจจริงๆ😞

3. จงจับคู่ขั้นตอนและบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์แบบ 4 คะแนน ใช้ออกซิเจน * เยื่อหุ้มชั้นในของไมโท คอนเดรีย เมทริกซ์ ไซโทซอล ไกลโคไลซิส การสร้างอะซิทิลโคเอ วัฏจักรเครบส์ ห่วงโซ่การถ่ายทอด อิเล็กตรอน กลับ ส่ง ล้างแบบฟอร์ม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยนะ ไม่เข้าใจจริงๆ😞

2. จงจับคู่ชนิดการลำเลียงสารให้สอดคล้องคำอธิบาย * 6 คะแนน A. การ C. การ E. นำสาร เข้าเซลล์ F. การดูดซึม กลูโคส บริเวณ B. การหยด เคลื่อนที่ของ น้ำจากน้ำ มากไปน้ำ ลำเลียงสาร D. การหลั่ง ฮอร์โมน โดยใช้เวสสิ สีลงกระดาษ จากน้อยไป มาก ใช้ พลังงาน ทิชชูแล้วสี ค่อยๆจาง เคิล ลำไส้เล็ก น้อย การแพร่ O ธรรมดา การแพร่แบบ O O O O O O ฟาซิลิเทต การออสโมซิส O O แอกทีฟ ทรานสปอร์ต เอนโดไซโทซิส O เอกโซไซโทซิส O O O 0 O O

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน้าาา

ทปี 34% บ 16:57 - IMG_2021092. ใบงานที่5 เดิมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ความสำคัญ วิตามินซี แหล่งที่พบ ความสำคัญ วิตามินบี 5 แหล่งที่พบ ความสำคัญ กรดโฟลิก แหล่งที่พบ ความสำคัญ วิตามินอี แหล่งที่พบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยทุกคน

0 ปี 37% 16:49 - IMG_2021092. ใบงานที่1 เลือกคำที่กำหนดให้แล้วนำไปเติมหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์ เบเนดิกซ์ ซูโครส ฟอสโฟลิพิด กรดไขมันอิ่มตัว ไบยูเร็ต เอ็มอาร์เอ็นเอ เซลลูโลส อัลบูมิน มอลโทส ไกลโคเจน เคซีน โกลบูลิน กรดไขมันไม่อิ่มตัว ฟรักโทส กาแลกโทส วิตามินดี 4. 4. กลีเซอรอล เคราทิน วิตามินอี ดีเอ็นเอ 1. น้ำตาลที่พบมากในผลไม้สุก 2. เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ 3. ส่วนใหญ่พบในไขมันจากสัตว์ และไขมันจากพืชบางชนิด เช่น น้ำมันมะพร้าว 4. พบในโครงสร้างของผนังเซลล์พืช 5. พบในไข่ขาว 6. ใช้ทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 7. โปรตีนในน้ำนม 8. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ + สารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต 9. มีโครงสร้างคล้ายกับอะไมโลเพกทิน แต่สายโมเลกุลจะสั้นและแตกแขนงมากกว่า 10. พบมากในข้าวมอลต์ และเมล็ดธัญพืชที่กำลังงอก 11. เป็นสารในกลุ่มแอลกอฮอล์ มีสูตรโครงสร้าง คือ CH,O, มีความสำคัญในการสร้างกระดูกและฟัน 13. มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายพันกันเป็นเกลียว เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลกลูโคส 1 โมเลกุล เชื่อมต่อกับน้ำตาลฟรักโทส โมเลกุล 15. ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ในการสร้างโปรตีน หรือนำข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA 12. 14. 1 ไปใช้สร้างโปรตีน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคั๊บข้อไหนก็ได้เลยที่ทำได้ ทำไม่ได้เลย😢

ในขณะที่ร่างกายมีน้ำมากและความเข้มข้นของ เลือดลดลง ร่างกายจะมีการตอบสนอง ยกเว้นข้อ ใด ลดการกระตุ้นไฮโพทาลามัส O ปัสสาวะมีปริมาณมากและเจือจาง ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่ง ADH มากขึ้น O ท่อหน่วยไตและท่อรวมลดการดูดกลับน้ำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยได้มั้ยคะ เหมือนอย่างไรและต่างกันอย่างไร

1. จากภาพการสืบพันธุ์ของไฮดรา สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คล้ายกับไฮดรามากที่สุด 1. ยูกลีนา 2. อะมีบา 3. แบคทีเรีย 4. พลานาเรีย 5. พารามีเซียม การงอกใหม่ของพลานาเรีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/234