ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

ตอบอะไรคะ

2 พัฒนาทักษะ และ Geo-Literacy เมื่อปี อ่านแผนที่ แล้วบอกว่าข้อมูลในแผนที่มีอะไรบ้าง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป เขาไฟ - แทนน้ำ ระดับความสูง (เมตร) Geo ช่องแคบ ปรสตาร์ แลนด์ ไอร์แ ชาติ โอลด์ ponad อะไรฟาแบตเต 500 750 1,000 กม. มาตราส่วน 1 : 50,000,000 250 0 Projection: Europe Albers Equal Area Conic 750 1.00 www #2017, 00 119 Tips แผนที่แสดงภูมิประเทศของไทย ที่เป็นมาตรฐาน คือ แผนที่ 1:50,000 ชุด L7018 จัดทำโดย กรมแผนที่ทหาร มีความถูกต้อง และแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ เพื่อการศึกษาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ทะเลเหนือ รวบแบ ข่าวบิดเ เกมเปรียบ ครู ราบสูงเมเซตา มด 4.7 บก.แบบแอค ก.คอร์ กา ก. เนีย MELALUR ทวีปแอฟริกา ชฟของตราด 4507 1. แผนที่นี้ จัดอยู่ในประเภท 2. ข้อมูลที่อยู่ในแผนที่นี้ ได้แก่ 3. ลักษณะการใช้สัญลักษณ์บนแผนที่นี้ คือ 10 E 10 20 30 E 40'E มหาสมุทรอาร์ก ก 1 0 บไ noon 2469 เวซูทีวีย 1281 Luapark ราบ ยุโรป รายส พ.สแกนดิเนเวน ทะเลป สเตนเ 73322 Samu gi การ การเท 07 อโอเนียน ทะเลแบเร้นด เลยออบาน ทรงโต เนียน 20 E โอลิมปิ 0-2917 คาบสมุทรอานาโตเลีย ศรีส 50'E รัสเซียตอนกลาง m=La เป็นแผนที่แสดง 4. แผนที่นี้มีประโยชน์ในด้าน ก. ไซปรัส 30 E บาท มาขา 1895 เอลม Je Duminy เพราะ เลยน คําย่อ n. เกาะ ท. เทือกเขา กก. กลุ่มเกาะ น. แม่น้ำ มก. หมู่เกาะ 1. ทะเลสาบ COPYRIGHT © Aksom Charoen Tat ACT. Co.,Ltd ทวีปเอเชีย 5. จากแผนที่ หากต้องการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย จะเลือกบริเวณ แบบฝึกที่ 2 ดูแผนที่ แล้วเขีย แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของ 5°N บก.นาคนา 0” เป็นศูนย์กลา umevang ก.เปล่ง 8 ทะเลชวา 110 E ประโยชน์ 3 1. ประโยชน์ 5 พิกัดภูมิศาสต ประโยชน์ 7 เส้นขนานล ประโยชน์ 9 ประโยช

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

คือเราอยากรู้ว่าทำไงเท่าที่ไปดูมาน่าจะเนื้อหาม.6ค่ะแต่เราพึ่งม.5 เป็นสาระภูมิศาสตร์ มี3ข้อแรกเราทำได้ค่ะแต่3ข้อหลังเราไม่รู้ว่าทำยังไงเน็... อ่านต่อ

ใบงาน โลกและสัณฐานของโลก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 อธิบายเกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (K) 2. 3. วิเคราะห์เกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (P) มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก (A) สาระสำคัญ โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ สัณฐานของโลก เป็นทรงกลมรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ 12,714 กิโลเมตร มีความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร 12,757 กิโลเมตร นักเรียนสังเกตภาพระบบสุริยะ โดยตอบคำถาม ดังนี้ ( ตอบคำถามลงสมุด) 1. Venus Mercury Earth Mars 1.1 ภาพดังกล่าวคือภาพใด 1.2 โลกอยู่บริเวณใดของภาพดังกล่าว 1.3. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร Jupiter Satur Uranus Neptune 2. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของโลกและสัณฐานของโลก (จากหนังสือเรียน) แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด 3. นักเรียนจำแนกระบบของโลกว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 4. เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่บนโลกได้ **ความรู้เพิ่มเติม*** เอกภพมีอายุประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยล้านปี ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณห้าพันล้านปี ดวงอาทิตย์แผ่รังสี และพัดพาเมฆฝุ่นที่เหลือออกไปเป็นจํานวนมาก เหลืออยู่เพียงส่วนน้อย โดยส่วนที่เหลือนี้เกิดเป็นวงแหวนฝุ่นรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน จนกระทั่งวงแหวนฝุ่นเปลี่ยนรูปเป็นดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งโลกด้วย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

อยากทราบคำตอบ และวิธีคิด พร้อมบอกว่าโจทย์มาจากที่ไหนอะคะ

19:01 6 4: e 8 l e .l 21% Vo) 4G LTE1 เี LTE2 ฟิสิกส์พื้นฐานม.5-แม่เหล็กและไฟฟ้า.pdf T 2 Q : B พื้นที่ขดลวด 4 7. ถ้ามีสนามแม่เหล็กสม่ำ เสมอขนาด 0.20 เทสลา ผ่านขดลวดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาว 20 เซนติเมตร และด้านกว้าง 10 เซนติเมตร ในทิศทำ มุม 30 องศา กับระนาบของขดลวด จง หาฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวด สนามแม่เหล็กโลก(earth's magnetic field) ขั้วเหนือ ภูมิศาสตร์ ขั้วใต้ แม่เหล็ก จ้วเหนื แม่เหล็ก ขั้วใต้ ภูมิศาสตร์ 1.สนามแม่เหล็กโลกมีลักษณะตามข้อใด (ข้างบนเป็นขั้วเหนือภูมิศาสตร์)( ตอบ 1) 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/7