ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือต้องการคำตอบค่ะ ว่าตอบว่าอะไรบ้าง

ตอนที่ 5 การทํางานของระบบประสาท คำชี้แจง ระบุข้อมูลการทำงานของระบบประสาทลงในตารางต่อไปนี้ สถานการณ์ 1.กระตุกขาทันทีเมื่อถูก เคาะบริเวณหัวเข่า 2.กลั้นหายใจเวลาดำน้ำ 3.หัวใจเต้นแรงเมื่อพบ เหตุการณ์ที่น่าตกใจ 4.ม่านตาหรี่ลงเมื่อมีแสง จ้า ตา 5.เมื่อถูกเข็มจิ้มที่นิ้ว ชักมือกลับและรู้สึกเจ็บ 6.กระเพาะปัสสาวะบีบ ตัวทำให้ปวดปัสสาวะ จะ 7.ชักมือกลับเมื่อสัมผัส กระทะที่ร้อน 8.กะพริบตาเมื่อฝุ่นเข้า 9.กระเพาะอาหารลด การหลั่งนํ้าย่อย 10.เหยียบเบรกทันทีเมื่อ มีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ระบบประสาทที่ ปฏิบัติการ ศูนย์กลางการทํางาน สารสื่อประสาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ดาราศาสตร์ม.4 ค่ะ🙏🙏🙏

ทวีปเอเชีย ตอบ ทวีปออสเตรเลีย ตอบ C อายุ 0 - 1.6 ล้านปี อายุ 1.6 - 5 ล้านปี อายุ 5 - 24 ล้านปี อายุ 24 - 37 ล้าน อายุ 37 - 58 ล้าน 5 ทวีปอเมริกาเหนือ C ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป 8. vu: https://www.aungsana.com/lesson/lesson-2/ 1. เมื่อเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบันมีความแตกต่างกั อย่างไร ตอบ C อายุ 68 - 66 ล้าน อายุ 66-88 ล้าน ปี 0 อายุ 88-118 ล้าน 3 อายุ 118 - 144 ล้าน 5 อายุ 144 - 161 ล้าน 2. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 3. ตามทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร 4. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) ตอบ - อายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทรพบว่า หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ประวัติศาสตร์ ช่วยหน่อยค่ะ🙏🥺🥺

4LINE 12:40 ศ. 18 ก.พ. จอ oi 85% docs.google.com e จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 10 คะแนน ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง การสำรวจเส้นทางทะเลในระยะ แรกมีเพียงโปรตุเกสและสเปนที่ ออกสำรวจเส้นทางทะเลเป็นประ เทศแรกๆ เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกราช เป็นผู้ส่ง เสริมความเจริญก้าวหน้าในการ เดินเรือทางทะเลของโปรตุเกส วัสโก ดา กามา เป็นผู้ที่เดินทาง ไปพบแหลมกู๊ดโฮปชายฝั่งทวีป แอฟริกา นิกายแองกลิคัน เกิดขึ้นที่ประเทศ เยอรมัน โดยเจ้าชายเฮนรี่ ผู้ที่สามารถค้นพบการเคลื่อนที่ ของดวงอาทิตย์เป็นวงรี คือ โจ ฮัน เคปเลอร์ ทฤษฎีของโคเปอร์ นิคัส ได้แก่ ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของ จักรวาล การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะ แรก คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ไฟฟ้า ลัทธิจักรวรรดินิยม คือ ความคิด ของชาติมหาอำนาจในยุโรป ต้องการขยายอำนาจเข้าครอบ ครองดินแดนที่ล้าหลัง บทบาทของสหรัฐอเมริกา ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1 คือ การผลิต อาวุธขายให้กับชาติในยุโรปเพื่อ ทำสงคราม องค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 คือ องค์การ สหประชาชาติ คำถามนี้ต้องมีอย่างน้อย 1 คำตอบในแต่ละแถว ปี 0 0 0 ปี ปี 0 ปี 0 0 0 ปี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/24