ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏

BON TE 1. สมชาย สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ ของสำนักข่าวจากกรุงเทพมหานคร มาขายที่นครพนม โดยสั่งซื้อ ในราคา เล่มละ 5 บาท และ ขายในราคาเล่มละ 10 บาท เล่มละ 12 บาท หรือ เล่มละ 15 บาท โดยคาดหวังว่า ความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อหนังสือ พิมพ์ อาร์ต เป็นเดือนละ 200 เล่ม 300 เล่ม หรือ 500 เล่ม หาก หนังสือพิมพ์ขายไม่หมดในเดือนนั้น จะขายต่อเลหลังในราคา 1 บาท ก. จงสร้างตารางการตัดสินใจของสมชาย ข. ถ้าสมชายสามารถระบุโอกาสที่จะเกิดความต้องการในระดับต่างๆ ได้ เขาจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าใช้เกณฑ์ การตัดสินใจต่อไปนี้ • แมก แมกซ์ • แมกซิมิน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1.2) 1.3) 1) ให้นักเรียนเขียนข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ 1.1) 2 เป็นจํานวนเต็ม หรือ 2 ไม่ใช่จํานวนเต็ม 2 เป็นจํานวนเต็ม และ 2 เป็นจํานวนตรรกยะ ถ้า 2 หาร 10 ลงตัว แล้ว 10 เป็นจำนวนคู่ ถ้า 2 ไม่ใช่จํานวนตรรกยะ แล้ว 2 ไม่ใช่จํานวนเต็ม 1.4) 1.5) 2 หาร 10 ลงตัวก็ต่อเมื่อ 10 เป็นจำนวนคู่ TT เป็นจำนวนตรรกยะ หรือ จำนวนอตรรกยะ 12 เป็นจำนวนเฉพาะ และจำนวนคู่ 2 เป็นจำนวนเฉพาะ และ 12 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 1.9) ถ้า 2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว 2 ไม่ใช่จำนวน 1.10) 2 เป็นจำนวนคู่ และเป็นจำนวนเฉพาะด้วย 1.6) 1.7) 1.8) นางสา แบบฝึกหัดที่ 2 การเชื่อมประพจน์ ม.4/4 nov... PV ~ ตอบ P.Ag P- P ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ***** ตอบ ***

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/196