ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

/0₁ 2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ธาตุ A ธาตุที่มีสถานะแก๊สสีเหลือง อยู่รวมกันเป็นอะตอมคู่ B C D E F ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ และอยู่ในคาบเดียวกันกับโบรอน ธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 11 ธาตุกึ่งโลหะที่มีเลขอะตอมน้อยที่สุด ธาตุที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาต่ำ และมีฤทธิ์เป็นยาสลบ ธาตุที่นำไปผสมกับสังกะสีแล้วจะกลายเป็นทองเหลือง 2.1 ธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน เพราะเหตุใด 2.2 ธาตุใดมีเลขอะตอมน้อยที่สุด เพราะเหตุใด ลักษณะ 2.3 ยกตัวอย่างวิธีการเก็บ ธาตุ C 2.4 ธาตุ F คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/44