ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยค่า

18 มิ.ย. 64 ในงานที่ 2 กำกรมาาบคณ สมารทราว1ะบบ คนศมารทท่าฟาร์มเก็ยวไก่ไข่ ซึ่งมีต้นทุนควทีคอ ภารท่าโรรรอนซงไรได่เป็นเงิน 50,000 บาท ตนทุนแปรผันคืงค่าาหา1/นา เคียงไก 5 บาทต่อหน่าย คุณกมาทงารแผนที่ จะขายไข่ไก่ฟoวิก. 4 บาท 1. หากนกเรียนตียวภาราบคุณศมารทในภารก่านเณหาปริมาณขายททำให้ได้กาไร 20,000 บาท กกหสมาร์ท ตอวาบไขไก่ท่วหมกก็ฟงง งายบ ณะ บ โทย
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค้าบบบบ

ขั้นตอนวิธีวาดบ้าน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมข้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่ พิกัด (15,10) ราดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ะบุต่อไปนี้ 2.1 (5,10) และ (10,14) 2.2 (10,14) และ (15,10) 2.3 (15,0) และ (21,1) 2.4 (21,1) และ (21,11) 2.5 (21,11) และ (15,10) 2.6 (10,14) และ (16,15) 2.7 (16,15) และ (21,11) เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อน ว่าเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยค่าาาา

4G แ 15:12 น. KB/ะ 8.30 4* (19 - [Templ คุณ Puyfai (+13 แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง พยัญชนะภาษาจีน คำพี้แจง จงตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. Pinyin คืออะไร 6. พยัญชนะกลุ่ม D มีอะไรบ้าง 7. 2 c 5 คือพยัญขนะกลุ่มใด 2. ส่วนประกอบของ Pinyin คืออะไร 8. b p m f คือพยัญขนะกลุ่มใด 3. พยัญขนะในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัว 9. g k h คือพยัญขนะกลุ่มใด 4. พยัญขนะกลุ่ม B มีอะไรบ้าง 10. r y w คือพยัญขนะกลุ่มใด 5. พยัญขนะกลุ่ม F มีอะไรบ้าง
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

มันทำยังไงคะ

ผู้น อรรณยุกต์ ตัวชี้วัด พ.๑.๐ ม.๑/๑ สร้างดำในกาษาไทย ค่าชี้แจง ให้เติมเฟียงวรรณยุเกต์ของค่าที่ครูเกำาหนดให้ แฝง 6 - 6 - - จัตวา เชื่อ สาว ว่าง - - - - - - ค้า ฝ่าน ส่อง ล่วง ผ้า คะแนน
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

รับสอนพิเศษภาษาจีนราคาประหยัด ติวYCT 1-4, ติวHSK1-4, สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน, ภาษาจีนพื้นฐาน ,สอนการบ้านภาษาจีน, สอนทำเกรดภาษาจีนให้ไ...

อ่านต่อ
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

สวัสดีฮะ.-.เค้าอยู่ศิลป์ภาษางับเค้าDex66น้าาา☺️ คือคิดว่าจะเข้ามนุษเกาหลีหรืออักษรนั่นเองงับ คิดไว้2มหาลัย มีจุฬากับมศว.งับ มีใครจะเข้าเห...

อ่านต่อ
ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

มีใครเคยฟัง perfume ของ mehro มั้ยคะ เราอยากรู้ว่าเป็นเพลงรักหรือเพลงอกหัก เราพยายามแปลเนื้อเพลงแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ใครรู้ช...

อ่านต่อ
1/34