สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ถ้าสังคมไทยไม่มีเศรษฐกิจจะเกิดอะไรขึ้น

PromotionBanner

คำตอบ

ถ้าสังคมไทยไม่มีเศรษฐกิจ จะเกิดผลกระทบดังนี้:

1. การขาดแคลนทรัพยากรและสินค้า
2. การว่างงานสูง
3. มาตรฐานการครองชีพลดลง
4. ความวุ่นวายทางสังคม
5. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขเสื่อมสภาพ
6. ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การไม่มีเศรษฐกิจจะนำไปสู่การล่มสลายของสังคมในที่สุด.

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉