ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงเหรอคะ

-รื่อง การแบ่งเซลล์ ชา ชีววิทยา 1 ณ. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รหัสวิชา ว 30241 ชี้แจง จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพัน ก. อินเตอร์เฟส จ. ไมโอซิส ฌ. เมทาเฟส II ข. เซลล์พืช ฉ. โพรเฟส I ญ. แอนาเฟส I นิวเคลียส ชั้น ม.4/4 ค. เซลล์สัตว์ ช. โพรเฟส II ฎ. แอนาเฟส II เซลล์และการทํางานขอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1. ระยะที่ฮอมอโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ ..2. การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาทิด 3. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ 4. เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโทโซมเท่ากับเซลล์แม่ 5. เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ 6. เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 ชุด 7. การสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ 8. ระยะที่โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัวที่ระนาบกึ่งกลางเซลล์ 9. ง. ไมโทซิส ช. เมทาเฟส ฎ. เทโลเฟ เป็นระยะสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เกิดเยื่อหุ้มรอบกลุ่มโครโมโซมทั้งสองก 10. โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดเรียงตามแนวระนาบกึ่งกลางเซลล์ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ต้องทำไงหรอคะ

2. 1. จรวดพุ่งออกจากฐานปล่อยบนพื้นโลกตามแนวดิ่งด้วยความเร่งดงตัว เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที จรวดมี ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 กิโลเมตรต่อวินาที จรวดนั้นมีความเร่งเท่าใด และขณะนั้นจรวดอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใด เด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบนพื้นลิฟต์ ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อวินาที กำลังสอง เข็มของเครื่องชั่งชี้ตัวเลข 472 นิวตัน ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัว 2.0 เมตรต่อวินาที เข็มของเครื่องชั่งจะชี้ตัวเลขเท่าใด 3. วัตถุหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที บนพื้นระดับที่มีสัมประสิทธิ์ของ ความเสียดทานจลน์ 0.25 ถ้ามีแรงขนาด 50 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในทิศทำมุม 37 องศากับแนวระดับ วัตถุจะมี ความเร่งเท่าใด 4. กล่อง P หนัก 22 นิวตัน วางบนแผ่นไม้ที่เอียงทำมุม 45 องศากับแนวระดับ ต้องใช้แรงขนาด 24 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้นเอียง เพื่อดึงกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงตัว สัมประสิทธิ์ความ เสียดทานมีค่าเท่าใด 5. กล่องสามใบมีมวล 12 24 และ 31 กิโลกรัม ตามลำดับ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเชือกเบา ถ้ากล่องใบที่สามถูกดึงไป ด้านขวาด้วยแรงขนาด 65 นิวตัน บนโต๊ะ ไร้แรงเสียดทาน ดังภาพ ก) จงหาขนาดของความเร่งทั้งระบบ ข) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T ค) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T 1 T₁ m₂ T, m₂ T, 65 N

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

วิชาฟิสิกส์ม.4 ค่ะ ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ🥹🫶🏻

4. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวระหว่างจุดสองจุดซึ่งห่างกัน 60 m ในเวลา 6 s ความเร็วขณะ ผ่านจุดสุดท้ายเป็น 15 m/s จงหาความเร่งของการเคลื่อนที่และความเร็วขณะเริ่มต้น (2 คะแนน) 5. รถตำรวจคันหนึ่งเริ่มวิ่งด้วยความเร่ง 3 m/s เป็นเวลา 30 5 จากนั้นจึงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วจึงลดความเร็วลงในอัตรา 6 m/s ถ้าระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดเป็น 2565 m จงหา ช่วงเวลาที่รถตำรวจวิ่งด้วยความเร็วคงที่ (4 คะแนน) 200 m ใช้เวลา 6. ฟิลิกซ์ปล่อยลูกบอลจากบอลลูนที่ลอยนิ่ง ลูกบอลนั้นจะหล่นผ่านคอหอยสูง 4 วินาที ถามว่าบอลลูนอยู่สูงจากพื้นที่เมตร (3 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหาข้อที่ถูกต้องพร้อมแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะทั้งหมดเลยนะคะ พอดีว่าหนูยังทำไม่ค่อยเป็น และไม่ค่อยเข้าใจด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻

1. แขวนมวล 4.9 กิโลกรัมกับสปริง แล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลง วัดคาบของการสั่นได้ 0.5 วินาที ถ้าเอามวล 4.9 กิโลกรัมออก สปริงจะสั้นกว่าตอนที่แขวนมวลอยู่เท่าใด A. 0.06 m B. 0.78 m C. 1.25 m D. 2.50 m 2. เมื่อนำมวล 0.5 กิโลกรัม แขวนกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ทำให้สปริงมีความยาวเพิ่มขึ้น 4.9 เซนติเมตร ถ้าทำให้มวลติดสปริง สั่นในแนวดิ่งจะสั่นได้กรอบในเวลา 1 วินาที (ให้คำตอบติดค่า TT) 5√2 A 5√2 Hz D. 27T Hz T T 3. แขวนมวล 4.0 กิโลกรัมกับสปริงแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงในแนวดิ่ง ปรากฏว่าวัดคาบการสั่นได้ 2.0 วินาที ถ้านำมวล 8.0 กิโลกรัม มาแขวนแทนมวล 4.0 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงจะสั่นด้วยความถี่เท่าใด A. 0.2 Hz B. 0.36 Hz 4. ค่าคงตัวสปริง A. 2 5. คาบของการสั่นของมวล A. 0.12TT 6. ขนาดความเร่งสูงสุดของมวล A. -10 m/s² B. จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4 - 6 เมื่อออกแรง 2.0 นิวตัน ดึงปลายแผ่นสปริงของเครื่องชั่งมวล ปลายแผ่นสปริงเบนไปจากตำแหน่งสมดุล 10 เซนติเมตร ดังรูป ที่ปลายแผ่นสปริงติดมวล 0.3 กิโลกรัม ถ้าดึงให้ปลายแผ่นสปริงเบนไปจากตำแหน่งสมดุล 15 เซนติเมตร แล้วปล่อยมือ A. 1.00 kg Hz B. 10 B. 0.247 www H0 cm4 Imm T₂5 Sec. B. 1.78 kg m₁7m C. C. 1.0 Hz m 2.0 N B. -15 m/s² C. 10 m/s2 D. 20 m/s² 7. กล่องมวล m ติดอยู่กับปลายข้างหนึ่งของสปริงและอยู่บนพื้นลื่นระดับ มีคาบของการสั่น 4.0 วินาที ถ้านำวัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม ไปวางบนกล่อง คาบการสั่นเป็น 5.0 วินาที จงหามวลของกล่อง T₁ = 4 See. C. 20 C. 0.307T Hz ·m₂ cm + 1 D. 4.0 Hz C. 4.50 kg D. 30 D. 2TT D. 5.00 kg

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1.2) 1.3) 1) ให้นักเรียนเขียนข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ 1.1) 2 เป็นจํานวนเต็ม หรือ 2 ไม่ใช่จํานวนเต็ม 2 เป็นจํานวนเต็ม และ 2 เป็นจํานวนตรรกยะ ถ้า 2 หาร 10 ลงตัว แล้ว 10 เป็นจำนวนคู่ ถ้า 2 ไม่ใช่จํานวนตรรกยะ แล้ว 2 ไม่ใช่จํานวนเต็ม 1.4) 1.5) 2 หาร 10 ลงตัวก็ต่อเมื่อ 10 เป็นจำนวนคู่ TT เป็นจำนวนตรรกยะ หรือ จำนวนอตรรกยะ 12 เป็นจำนวนเฉพาะ และจำนวนคู่ 2 เป็นจำนวนเฉพาะ และ 12 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 1.9) ถ้า 2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว 2 ไม่ใช่จำนวน 1.10) 2 เป็นจำนวนคู่ และเป็นจำนวนเฉพาะด้วย 1.6) 1.7) 1.8) นางสา แบบฝึกหัดที่ 2 การเชื่อมประพจน์ ม.4/4 nov... PV ~ ตอบ P.Ag P- P ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ***** ตอบ ***

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/203