ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอแบบอธิบายอย่าละเอียดนะคะ ขอบคุณค่ะ

1. (2x - 3)6 วิธีกา พวงเป็นพระที่ 4 = (6)(²x) (-3) ³ - 20 (2x²) (-3) ³. = 20 ( 8 ) (-24) to คได้ T **** ระสิทธิ์ของพจน์กลางจากการกระจายพหุนามต่อไปนี้ "379 9 - - 4320 X ******** ผม 4 ศ. - 19.00 NOW7 บททวนาม 9 f a 2. (1) การกระจาย) (48) 4 10 คน วิธีทา พจนการจึงเป็น 5 คน 6 Alő T AFT A: T Hin 5+1 4 = (^) (x²) ²-4 (-²) ² 91 = 5! 4! = 18×8×2×1 = 9×71×2 =126 **** = 126 X 10 ingr 9x3942 9-5 (3)(x²)-(-2)² 8 www.g (-1)" x 4 5 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น al 9×8×7×12 = 4! 5! = 18*8{2*1 = 9×7*2 = 126 5 = 126 X 16 = 12b 12 b X = -126x² - ป. 4 5 20 121 122 10 - 12 คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีทำ 1. มีอาหารคาว 5 ชนิด อาหารหวาน 3 ชนิด และน้ำดื่ม 4 ชนิด ให้เลือกมารับประทานอาหารอย่างละ 1 ชนิด จะมี รายการอาหารคาว อาหารหวาน และน้ำดื่ม แตกต่างกันได้แบบ 5 × 3 × 4 = 60 28 4. มีดอกไม้ 7 ชนิดที่แตกต่างกัน ต้องการนำมาจัดแจกันทีละ 3 ชนิด จะสามารถจัดได้กี่แบบ 2. นักเรียนต้องการเดินทางจังหวัดลำปางโดยออกจากกรุงเทพไปยังอยุธยาได้ 3 เส้นทางและจากอยุธยาไปยัง ลำปางได้ 4 เส้นทาง จะสามารถเดินทางไปและกลับได้โดยไม่ใช้เส้นทางเดิมได้ วิธี 3. กำหนดเลขโดดคือ 0, 2, 4, 7, 9 นำมาสร้างเลขคู่สามหลัก โดยแต่ละหลักห้ามใช้เลขซ้ำกันได้กี่วิธี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

โลก ดาราศาสตร์ เเละอวกาศ เล่ม1 ม.4

2. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 เพราะเหตุใด อัลเฟรด เวเกเนอร์ จึงเชื่อว่าทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคยติดกัน เป็นแผ่นเดียวมาก่อน 2.2 การค้นพบสิ่งใดของ แฮรี่ เฮส ที่ถูกนำมาใช้สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยาย พื้นมหาสมุทร 2.3 ถ้ามีการค้นพบสันเขากลางสมุทรในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมามหาสมุทร แห่งนั้นจะกว้างขึ้น หรือแคบลง เพราะเหตุใด สันเขากลางสมุทรแอตแลนติกเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.5 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหนูหน่อยค่ะ🥹🥹🥹

คาถาม ประจําหน่วยการเรียนรู้ ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๒. นักเรียนได้แง่คิดหรือมุมมองอะไรบ้างจากการที่ได้ศึกษาผลงานของบุคคลสำคัญในการ ๓. ของไทยอย่างไร สร้างสรรค์ของชาติไทย “สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีอายุยืนยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ล้วนมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่อดีต” จากข้อความ ดังกล่าว นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร ๔. นักเรียนสามารถนำแบบอย่างความดีของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยที่เรียนมา ๕. ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร นักเรียนคิดว่าหากประเทศไทยไร้ซึ่งวีรกษัตริย์และบุคคลสำคัญต่างๆ ประเทศไทยทุกวันนี้ จะเป็นอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ม.4ค่ะ🥹

แบบทดสอบ (ฟิสิกส์) มวลแรงและกฎการเคลื่อน... https://docs.google.com จากรูป ออกแรงขนาด 40 N ดึงเชือกที่ผูกติดกับ มวล 4 kg และ 1 kg ตามลำดับ วางอยู่บนพื้นที่มี แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ระหว่างแรงเสียด ทานคือ 0.2 จงหาค่าแรงตึงในเชือก T 20 N 12 N 4 Kg 32 N 16 N วัตถุมวล M วัตถุ T จากรูปวัตถุมวล M ผูกติดกับเชือกมวล m เมื่ออก แรง F ดึงที่ปลายเชือกทำให้ระบบเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งเสมอ a ข้อใดสรุปถูกต้อง วัตถุ 1 kg M = 0.2 แรงที่เชือกดึงมือมีขนาดน้อยกว่าแรงที่เชือกดึง วัตถุ → 40 N แรงที่เชือกดึงมือมีขนาดมากกว่าแรงที่เชือกดึง สรุปไม่ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ เชือกมวล m แรงที่เชือกดึงมือมือมีขนาดเท่ากับแรงที่เชือกดึง X

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/208