ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบ

แบบฝึกที่ ๓ พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนด แล้วเลือกความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรียน มากที่สุด จากนั้นเขียนขยายความความคิดเห็นนั้น ครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ อัจฉริยะคนหนึ่งคิดที่จะผลิต ความคิดเห็นที่ หุ่นยนต์นั้นไร้ชีวิตและหัวใจ หุ่นยนต์ตำรวจออกมา หวังให้ ต่างจากมนุษย์ที่มีชีวิต สมอง ทำหน้าที่แทนตำรวจ จะได้ลด และหัวใจ จึงไม่ควรให้หุ่นยนต์ ภาระงานของตำรวจ วันหนึ่ง มาทำหน้าที่นี้ หุ่นยนต์จับนักเรียนที่ขโมย กระเป๋าสตางค์เพื่อน หุ่นยนต์ ไม่ยอมปล่อยจนกว่านักเรียน ผู้นั้นจะถูกลงโทษ แต่คำสารภาพ ของนักเรียนคือยากจนมาก ที่ขโมยเงินเพื่อนเพราะอยากกิน ลูกอมเท่านั้น และเงินที่ขโมย เพียง ๑๐ บาท เหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดข้อคิดเห็นและเกิด ข้อถกเถียงต่าง ๆ มากมาย ความคิดเห็นที en คนไทยเป็นคนใจดีและขี้สงสาร การกระทำนี้เด็กผิดจริง แต่เรา ไม่เห็นชอบให้ลงโทษ เพราะมัน เศร้าเกินไป DOWN 3.2 Res ความคิดเห็นที่ 6 หุ่นยนต์คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ กลั่นกรองจากความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่หุ่นยนต์ทำ คือ สิ่งที่มนุษย์ เรียกร้องแต่ตนเองไม่อาจทำได้ ความคิดเห็นที่ 4 ความเที่ยงธรรมควรเกิดในสังคม ไทย การตัดสินครั้งนี้ถูกต้องแล้ว การใช้หุ่นยนต์ ทำให้พวกเราเห็น ความเที่ยงธรรมมากกว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล จงตอบคำถาม ข้อต่อไปนี้ ใบงาน เรื่อง ยุคภูมิธรรม ารฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่เป็นขบวนการทางความคิด 1. ยุคภูมิธรรมหมายถึง... ขบวนการที่สิ่ง เกี่ยวกับลักในแบบที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ bb ว 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 'T' ปัจจัยการเกิดสมัยภูมิธรรมมาจาก กษัตริย์องค์สำคัญในยุคภูมิธรรมได้แก่ ประเทศรัสเซีย มีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระนางค์ทรีนที่ 2 มหาราชินี ประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 มหาราช ประเทศออสเตรีย มีพระเจ้าโจเซฟที่ 2 3. แนวคิดของนักปรัชญาทางการเมืองคนใดมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติในฝรั่งเศส 4. การทำสงครามในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจากอะไร 5. การปฏิวัติในฝรั่งเศสมีสาเหตุจากอะไรและส่งผลต่อฝรั่งเศสอย่างไร OFREN สาเหตุ : ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม * ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครอง ส่งผล CONTORTIES BUSI การปกครองเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ 6. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เกิดขึ้นในประเทศใดและส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องได เกิดจินในประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิฐาน ของพลเมือง ค.ศ. 1999 ( 8 of Sights) เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยคิดการเขียนเรียงความให้หน่อยได้ไหมคะ เกี่ยวกับโลกสาธารณะ ช่วยเกริ่นๆให้หน่อยก็ได้ค่ะ เรียบเรียงอะไรไม่ถูกเลยค่ะ มีตัวอย่างให้ดูค่ะๆ ... อ่านต่อ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ สาธารณะเป็นสภาพความเป็นไปหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สังคม และ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ สิ่งแวดล้อม เอาใจใส่ และคำนึงถึงส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เนื้อหาในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับ การมีจิตสาธารณะ มีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เกี่ยวกับปัจจัยการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค พฤติกรรมของมนุษย์ สถานที่สาธารณะ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ต่าง ๆ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ความดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะควรใช้ความคิดกำหนดใจความหรือหัวข้อเรื่อง ตามความรู้ ทรรศนะ จินตนาการ และประสบการณ์ ถ้าได้มีโอกาสเขียนและฝึกฝนจนเกิดทักษะ ก็จะช่วยพัฒนาด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง ลูกป่า บนโลกกลม ๆ ใบนี้ ท่านคิดว่าแปลกหรือไม่ ที่ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาเพื่อ สร้างความสมดุลให้กับโลก ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางไว้อย่างมืออาชีพ ต้นไม้ใบหญ้า ธารน้ำ สิ่งเหล่านี้สร้างความสวยงามให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทีมีมนุษย์อาศัยอยู่ ด้วยปัจจัยหลักที่ธรรมชาติ เป็นผู้รังสรรค์ขึ้น มนุษย์สามารถดำรงชีวิตสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้เพราะมีธรรมชาติคอยเกื้อหนุน แต่ด้วยเหตุใดเล่าเรื่องที่น่าเศร้าจึงบังเกิดขึ้น เมื่อมนุษย์ผู้ที่ได้รับแต่ผลประโยชน์จากธรรมชาติ กลับคิดที่จะทำลายธรรมชาติผู้ซึ่งเป็นผู้ให้เสียเอง หากกล่าวถึงคำว่า ธรรมชาติ แล้ว ก็คงไม่พ้นที่จะนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยประคับประคองความสมดุลของโลกให้คงอยู่ ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่คุ้นเคย กับธรรมชาติอยู่มาก ทุกครั้งที่มีโอกาสในวันหยุด ฉันจะเดินทางเข้าป่าไปสัมผัสไออุ่นแห่งอ้อมกอด ของป่า ป่าให้ทุกอย่างแก่สรรพชีวิต ครั้งหนึ่งในวันหยุดฉันได้เดินทางไปยังยอดดอยที่สูงที่สุด ของประเทศไทย ณ ผืนดินที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้นมาให้มีที่ราบสลับกับหุบเขา มีพื้นที่ความสูงต่ำ เหลื่อมล้ำกัน เหมือนเป็นฉากม่านแห่งธรรมชาติ ในเวลาใกล้ค่ำ ยามที่พระอาทิตย์ทอแสงสุดท้าย ของวันส่องลอดมายังฉากม่านนั้น และในยามเช้าที่แสงแห่งพระอาทิตย์เริ่มสาดแสงของวันใหม่ ประดุจมีจิตรกรนำสีทองมาทาทาบฉาบไปทั่วท้องฟ้า สร้างความสดใสให้กับแมกไม้ใบหญ้า คราใด ที่มีลมพัดยอดหญ้าไหวเอน ยอดไม้ตามกระแสลม ช่างเหมือนพวกมันวิ่งเล่นหยอกเย้ากัน บ้างก็เต้นระบำไปตามจังหวะของสายลม บ้างก็ร้องเพลงไปตามทำนองของกระแสน้ำในธารที่ไหลซานซ่า

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมจีน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ คำชี้แจง จงนำคำในกรอบสี่เหลี่ยมไปใส่หน้าข้อความที่กำหนดให้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา แบบฝึกหัด วิชา ส 33101 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ชื่อ ชั้น 24. 25. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ราชวงศ์ชาง ราชวงศ์โจว ราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ซ้อง ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์ถัง เลขที่... บ้านเมืองเกิดความแตกแยกแบ่งเป็น 3 ก๊ก และหกราชวงศ์ สร้างกําแพงเมืองจีน ยุคทองของวัฒนธรรมจีน มีการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม มีการส่งพระภิกษุยวนชาง หรือพระถังซัมจั๋งไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดีย มีชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในราชสำนัก คือ มาร์โค โปโล ชาวอิตาลี มีนักปราชญ์ที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ขงจื๊อ เม่งจื้อ จีนเริ่มเป็นจักรวรรดิ มีขุนนางตำแหน่งสำคัญเกิดขึ้น คือ วันที มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซี มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่ เป็นสมัยที่มีการกำจัดแนวความคิดต่างๆ และมีการทำลายตำราของขงจื้อ เป็นสมัยที่จีนรุ่งเรืองด้านการค้า กษัตริย์จะเรียกตัวเองว่า “โอรสของสวรรค์” มีประเพณีการรัดเท้าสตรี การใช้ลูกคิด - ตรงกับสมัยอยุธยาของไทย มีความสามารถในการใช้กองทัพม้าและธนู เชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ ให้ชายจีนไว้ผมหางเปียและใส่เสื้อแบบแมนจู เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสอบเพื่อเข้ารับราชการ หรือเรียกว่าการสอบจอหงวน มีเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม คือ เปาบุ้นจิ้น เป็นสมัยที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกบนกระดองเต่า กระดูกวัว นำเอาปรัชญาของขงจื้อมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคั่บบ

18 ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่ง พบว่า มีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 37 คน วิชาสังคมศึกษา 48 คน วิชาภาษาไทย 45 คน และมีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ที่สอบผ่าน ผู้ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยมี 13 คน และสังคมศึกษา 15 คน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี 7 คน และมีผู้ที่สอบผ่านทั้งสามวิชา 5 คน อยากทราบว่า มีผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชากี่คน จากการสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3,000 คน กบ และ ค ดังนี้ an 91 พบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท 200 คน AP! มีจํานวน มีจํานวน 300 wintemnerermintre urürit มีจํานวน มีจํานวน 50 มีจํานวน 40 มีจํานวน 30 ผู้ถือหุ้นบริษัท ก ผู้ถือหุ้นบริษัท ข ผู้ถือหุ้นบริษัท ค ผู้ถือหุ้นบริษัท ก และ ข ผู้ถือหุ้นบริษัท ข และ ค ผู้ถือหุ้นบริษัท ก และ ค และไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้งสามบริษัท จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจ ผู้ถือหุ้นบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หุ้นของสามบริษัทนี้มีจำนวนเท่าไร CAUCHO คน คน คน คน คน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคั่บบ

18 ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่ง พบว่า มีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 37 คน วิชาสังคมศึกษา 48 คน วิชาภาษาไทย 45 คน และมีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ที่สอบผ่าน ผู้ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยมี 13 คน และสังคมศึกษา 15 คน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี 7 คน และมีผู้ที่สอบผ่านทั้งสามวิชา 5 คน อยากทราบว่า มีผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชากี่คน จากการสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3,000 คน กบ และ ค ดังนี้ an 91 พบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท 200 คน AP! มีจํานวน มีจํานวน 300 wintemnerermintre urürit มีจํานวน มีจํานวน 50 มีจํานวน 40 มีจํานวน 30 ผู้ถือหุ้นบริษัท ก ผู้ถือหุ้นบริษัท ข ผู้ถือหุ้นบริษัท ค ผู้ถือหุ้นบริษัท ก และ ข ผู้ถือหุ้นบริษัท ข และ ค ผู้ถือหุ้นบริษัท ก และ ค และไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้งสามบริษัท จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจ ผู้ถือหุ้นบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หุ้นของสามบริษัทนี้มีจำนวนเท่าไร CAUCHO คน คน คน คน คน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหาข้อ1ใหญ่ให้หน่อยค่าาา

เนนเซเวลาหลายพันบ 24 ๓. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้อย่างสั้นๆ อาจตอบปากเปล่าหรือเขียนตอบก็ได้ ๑) ความหมายเชิงวิชาการของ “วัฒนธรรม” คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่รวมกันนั้นคล้ายคลึงกับธรรมชาติของสัตว์ ๒) อย่างไรบ้าง ๓) ที่กล่าวว่า สัตว์อยู่รวมกันเป็นฝูง มีวัฒนธรรมของฝูง นักเรียนเข้าใจว่า อย่างไร อภิปรายร่วมกัน ๔) เหตุใดวัฒนธรรมของมนุษย์จึงพัฒนารวดเร็วและมีความประณีตซับซ้อน ๕) สถาบันของมนุษย์ที่ขาดเสียมิได้คืออะไร บอกมา ๓ สถาบัน ๖) ศาสนาจะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่างด้วยกัน นักเรียน เห็นด้วยหรือไม่ว่า ภาษาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาดำรง อยู่ได้ เพราะเหตุใด ๒. นักเรียน ๓ คน ช่วยกันเรียงความ ๑ เรื่อง โดยเลือกหัวข้อต่อไปนี้ หรือ หัวข้ออื่นตามที่ครูกำหนดไว้ ๑) ศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม ๒) พิธีทางศาสนาที่น่ายกย่อง เขียนเรียงความสั้นๆ (ความยาวประมาณ 9 หน้า) เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้ กว่าสัตว์ ตรวจทานให้เรียบร้อย แล้วนำส่งครู ๑) พฤติกรรมของสุนัขและแมวที่ข้าพเจ้าเคยสังเกตมา ๒) พฤติกรรมของฝูงนกที่บ้านของข้าพเจ้า ๓) เมื่อข้าพเจ้าไปเที่ยวสวนสัตว์ หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 an ida

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/46