ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณลาวงหน้าครับ

กำหนดให้ r = {(x, y) y = 10x} ข้อใดคือโดเมนของ r ก. D, ={1r= 10} ข. D, = {x\xe R} ค. D, ={1x20} ง.D, ={xxs0} -

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีใครสามารถช่วยมั้ยคะ

ตอบ a- - พ่อค้านำขนมชนิดที่ 1 ราคาถุงละ 137.50 บาท และขนมชนิดที่ 2 ราคาถุงละ 75 บาท รวม 100 ถุง จากนั้นเขานำขนมมาผสมกันได้ 100 ถุง เท่าเดิม แล้ว ขายไปถุงละ 84 บาท เมื่อขายหมดปรากฏว่าขาดทุน 30% พ่อค้าซื้อขนมมา อย่างละกี่ถุง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ใครพอจะทำได้มั้ยคะ 🥺

ชื่อ - สกุล เลขที่ 1.6 เมื่อธาตุสมมติ Y เกิดเป็นไอออน จะมีประจุเป็นเท่าไรจึงเสถียร จงเขียนแสดงคำตอบในรูปของ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ พร้อมระบุจำนวนอนุภาคมูลฐานของไอออน และเขียนแสดงการจัดเรียง อิเล็กตรอนแบบแผนภาพออร์บิทัลที่ใช้ก๊าซเฉื่อยเป็นแกนของไอออนที่เกิดขึ้น ตอบ (2 คะแนน) 1.7 เมื่อธาตุสมมติ X เกิดเป็นสารประกอบตามกฎ Octet กับธาตุ Chlorine(Cl) ให้นักเรียนเขียนสูตร เคมี อ่านชื่อ เขียนสูตรแบบจุด สูตรแบบเส้น รูปร่างโมเลกุลพร้อมระบุรูปทั่วไปของ VSEPR ระบุ สภาพขั้วของพันธะและสภาพขั้วของโมเลกุล พร้อมระบุแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล รวมถึง ประโยชน์และโทษของสารประกอบดังกล่าว (10 คะแนน) ตอบ 1.8 เมื่อธาตุสมมติ Y เกิดเป็นสารประกอบตามกฎ Octet กับธาตุ Fluorine(F) ให้นักเรียนเขียนสูตร เคมี อ่านชื่อ เขียนสูตรแบบจุด เขียน Born Haber Cycle เขียนสมการการละลายน้ำ รวมถึง ประโยชน์และโทษของสารประกอบดังกล่าว เมื่อนำสารประกอบดังกล่าวไปทำปฏิกิริยากับ AgNo,(aq) ให้นักเรียนเขียนสมการไอออนิกสุทธิแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น (15 คะแนน) ตอบ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 4
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

รบกวนสอนหน่อยงับ🥺🙏🏻

4) เรือบรรทุกของมีน้ำหนักเรือรวมกับน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 2,655 กิโลกรัม ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่นิ่งๆ ในขณะเดียวัน มีคนขับเรือน้ำหนัก 45 กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว 3 เมตร/วินาทีขึ้นไปบนเรือบรรทุกนี้ อยากทราบเรือบรรทุกล้าน จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด kา 1. (0 hr km 2. 0.18 km 5. 1.21 hr km 3. 0.21 km 4. 1.04 hr hr hr

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/263