ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนด้วยค่ะ เรางงมากๆ TT

3. ธาตุ X มี 3 ไอโซโทป มีประจุในนิวเคลียสเป็น 6 เท่าของนิวเคลียสไฮโดรเจน และมีจำนวน นิวตรอนเท่ากับ 6, 7 และ 8 ตัว ตามลำดับ ข้อใดเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของทั้ง 3 ไอโซโทป 1. X * * 2. X X * 3. 12X 19x 16% 8 13 14 *, x, x, 'ร
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า พรุ่งนี้จะส่งแล้ว

14 Read. Circle the correct word. 1. The / A back wall of this art room is neon pink. 2. What's the / a name of this dark blue color? 3. Our classroom has a / the colorful work station. 4. The / A moon is very bright in the night sky. 5. Ibought a / the new pair of shoes. The / A color of these shoes is light green. 6. Lucy wore an / the orange and green scarf. I never saw it before today. 7. In some countries, seeing the /a black cat is g0od luck. 15 Fill in the blank. Use the or a/an. 1. The sign said to slow down, but Juan did not notice warning. 2. Walking on green grass is luxury for Linda because she lives in the desert. 3. Andi wants to start online company that sells fabric dyes. 4. wedding will be next Saturday afternoon. Ana is so nervous! 5. Have you ever seen violet clouds in sky?
เคมี
มัธยมปลาย

อธิบายและแสดงวิธีทำให้ดูได้ไหมคะ

ตัวอย่าง บรรจุแก๊สในโตรเจนในล้อรถ จำนวน 6 โมล จะทำให้ล้อ รถมีปริมาตร 2 ลิตร ถ้าเพิ่มแก๊สไนโตรเจนเข้าไปอีก 42 กรัม จะทำ ให้ล้อรถมีปริมาตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด เมื่อความดันและอุณหภูมิคงที่
เคมี
มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหรือคำอธิบายของข้อนี้หน่อยได้มั้ยคะ🥺

91. จากการเผาฟอสจีน (COCI,) ในภาชนะขนาด 2 ลิตร ปฏิกิริยาการสลายตัวเป็นดังนี้ COCI,(8) =- CO(g) + Cl,(g) เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุล พบว่า ความเข้มข้นของฟอสจีนเท่ากับ 0.40 mol/dm" และเมื่อเติมฟอสจีนลงไปอีก จนปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่ง พบว่า ความเข้มข้นของฟอสจีนเท่ากับ 1.6 mol/dm' ความเข้มข้นของ CO จะเปลี่ยนไปอย่างไร (ENT'25 , 37) ก. ลดลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มขึ้น 2 เท่า ค. เพิ่มขึ้น 4 เท่า ง. ข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องทราบค่าคงที่ของสมดุลด้วย
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อ 2 - 5 ทำยังไงหรอค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรื่องเลขยกกำลัง 1. ให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย เมื่อ a,b,และc เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ 1. (ab c 1)2 -3 (a- b*c-1 2. ab? 1 () (ร) -5 3. b+ 4 ()" a a-5c6 5. (ab Tca b11c-3)-1
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

อยากทราบข้อ3อ่ะค่ะทำยังไง

14:46 4il (53) - บทที่ 1-แรงและการเคลื่อนที่ (2)... 0.56 ป5 แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5๖)/Ga) ตัวอย่าง *** NisSฟ*** เหนือ 5.6 เมตร 8-S. ถ้าวัตถุหนึ่งใช้เวลาในการเคลื่อนที่จาก A ไป B. และ B ไป C เท่ากับ 3 วินาที และ 8 วินาที ตามลำดับ 4 เมตร จงหา 1. ความเร็วเฉลี่ยในช่วงการเคลื่อนที่ 3เมตร *5 เมตร จาก A ไป B 2. ความเร็วเฉลี่ยในช่วงการเคลื่อนที่ จาก B ไป C 4.2 เมตร BE 3. ความเร็วเฉลี่ยในช่วงการเคลื่อนที่ จาก A ไป C ภาพที่ 1.17 การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก A ไป B และ C 81 วิธีทำ 1. พิจารณาจาก A ไป B 3 1 เw 1 5 ตอบ ความ (ร่ว6ลัย น 2. พิจารณาจาก B ไป C ตอบ Q 5/5 แรงและการเคลื่อนที่ ช้อปของเข้าบ้านที่ Shopee สินค้า S อุปโภคบริโภค ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ.. ติดตั้ง @x
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ ม6 ครับผมไม่เข้าใจ 2 ข้อนี้ว่าทำยังไง

13:51 จ. 14 มิ.ย. @ 68% เสร็จสิ้น 4 6 docs.google.com กก ประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์มีมวล 1 ไมโครกรัม วิ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาด 0.5 เทสลา ด้วยความเร็ว 500 เมตรต่อวินาที ประจุนี้จะวิ่งครบรอบในเวลากี่วินาที * 1/1 0.065 0.013 0.025 0.050 ประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์มีมวล 1 ไมโครกรัม วิ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาด 0.5 เทสลา ด้วยความเร็ว 500 เมตรต่อวินาที ประจุนี้ต้องใช้เวลากี่วินาทีจึงมีทิศทางตรงข้ามกับตอน แรกที่วิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็ก 1 1/1 0.0125 0.0250 0.0325 0.0065 This form was created inside of Sarasas Witaed Saimai School. 9)
1/230