ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยนะคะ

Nameะ Date: Answer the questions using the Punnett square shown below. B b B BB Bb b | Bb bb 1. What genotype do both parents have? 2. What letter represents the recessive gene? 3. What letter represents the dominant gene? 4. What are the three genotypes an offspring could have? 5. If b is a recessive gene, list the offspring that will exhibit or show the recessive trait. 6. If B is dominant over b, list the offspring that will exhibit or show the dominant trait. 7. Which genotype has a 50% chance of being inherited? Draw a Punnett square for each of the gene crosses listed below. Then, list the offsprings' genotypes. 8. Rr and rr 9. HH and hh 10.Aa and Aa

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

หยิบไพ่ 1 ใบจากสำรับ จำนวนวิธีที่จะหยิบได้ไพ่แต้ม 2 หรือ 3 ได้ทั้งหมดกี่วิธี A)8 วิธี B 13 วิธี C 10 วิธี D) 26 วิธี

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมปลาย

สวัสดีจ้าาา พอดีเราอยากสร้างกลุ่มเด็กม.4 สายวิทย์คณิตอ่าาาา อยากรู้ว่าเพื่อนๆสนใจกันมั้ย ถ้าสนใจแอดมาได้ตามนี้เลยน้าาาส

LINE

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ข้อ1กับข้อ3ตอบอะไรคะะะะ

ะ 1. ตะกอนจะเกิดการทับถมกันเป็นชั้นแนวนอน และขนาน/เกือบขนานกับ ผิวโลก จนเกิดเป็นชั้นหิน เรียกกฎนี้ว่า 2. ชั้นหินใดมีอายุมากที่สุด ชั้นหินใดมีอายุน้อยที่สุด .. 3. เหตุการณ์ที่เกิดจากการแทรกตัว ของหินอัคนี หรือรอยเลื่อนตัดผ่าน ชั้นหิน ซึ่งเกิดภายหลังการเกิดชั้น หินตะกอน อธิบายได้ด้วยกฎใด หินกรวดมน หินรวดมน ห็นทหาย หินทราย หินดินดาน หินปูน

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมปลาย

สวัสดีค่ะพี่ๆอยากสอบถามพี่ๆที่เรียนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีหน่อยค่ะ คือเราต้องเรียนสายไหนไปคะ และต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/14