ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหม ทำไม่ได้อะ คิดยังไงก็ไม่ได้ (╥﹏╥)

Extra) จงเขียนสมการหรืออสมการที่ให้คำตอบเป็น (-20,-5)ง-3,-1)บ(-1,0] (2, 4] (6,8) ขียนคำตอบในรูปการคูณของพหุนามดีกรี 1)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายสองข้อนี้ได้ไหมคะ เราเรียนตามเพื่อนไม่ทัน คณิตม.4 เรื่องโดเมนและเรจน์แบบกราฟ

4) 3) D, = 1xl.. R,= 5) D, = . (25) (14) (24) 3.4) 4 3" (12) 12,2)(53) (4, 1) R,=, 3 -2 -1 0 1 2 3

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

1+2n 3. 2ย 1 - 3n 6 4 6 เขียนลำดับในรูปแจงพจน์ จะได้ลำดับ คือ ดับ คือ 2 4. an 2n * * - 4 - * 4 บ คือ 210 . เขียนลำดับในรูปแจงพจน์ จะได้ลำดับ คือ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยข้อ 24 หน่อยค่ะ คือว่าโจทย์แบบนี้สามารถเอาเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้มั้ยคะ

24. กำหนด A = {1, 2, 3, 4, 5} นำตัวเลขจากเซต A มาสร้างจำนวนเต็มสี่หลักได้กี่จำนวน ถ้า (1) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม บที่ 3 หลักการบับเบื้องต้น 33 (2) เป็นจำนวนคู่ (3) เป็นจำนวนคี่ 25. นำอักษรจากคำว่า "BIRD" มาเขียนคำต่างๆ จะได้กี่คำ โดยที่แต่ละคำไม่จำเป็นต้องมีความหมาย (1) นำตัวอักษรมาเขียนคราวละ 3 ตัว

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

แก้สมการและอสมการของพหุนาม ให้นักเรียนแสดงวิธีทำเพื่อหา'เซตคำตอบของสมการ'และ'ช่วงคำตอบของอสมการ' ช่วยบอกหน่อยค่ะ ไม่ได... อ่านต่อ

2 (x - 5x + 6) < 0 (x - 4) (x + 6x + 5) 9) 2 2

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/104