ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมปลาย

pls

2.นางสาวสอบติดคณะแพทย์และนา ยมาม่าสอบติดคณะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คณะแพทย์ ทั้งสองคนไม่มีเงินเรียนและต้องการเปิดรับ บริจาคทั้งสองคน น้องจะเลือกบริจาคหรือไม่ และถ้าบริจาคจะบริจาคให้ใคร พร้อมบอก เหตุผลประกอบ * Your answer This is a required question 3.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยว กับคำว่า "วัคซีนที่ดีที่สุด" * Your answer This is a required question

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
สุขศึกษา มัธยมปลาย

กำลังสับสนว่าอยากเข้าสถาปัตย์vsทันตะฯ ดีอ่ะค่ะ ส่วนตัวแล้ว เคมี ฟิสิกส์ เกรดไม่ค่อยดี แต่ชอบศิลปะอ่ะค่ะ คณิตก็พอได้อยู่ พี่ๆ เพื่อนๆคิดว... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 3