ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

โจทย์ข้อนี้ต้องวาดรูปยังไงหรอคะ ㅠㅠㅠㅠㅠ

ex.4 เชือกเขาเส้นหนึ่งยาว 8 นิ้ว มีปลายข้างหนึ่งผูกกับจุดๆหนึ่งบนผิวทรงกลมลูก หนึ่งและปลายข้างหนึ่งผูกไหว้กับจุดบนกำแพง ซึ่งปราศจากความเสียดทาน ถ้าทรงกลม รัศมี 21 นิ้ว และน้ำหนัก 5 kg จงหาแรงตึงในเชือก

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ😿

7. ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำ เห็นเรือบรรทุกกำลังจะจม และเห็นแสงไฟจากการระเบิดของเรือ 1 ครั้ง แต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงระเบิดตามมา 2 ครั้ง ในเวลาห่างกัน 2.4 วินาที ถ้าขณะ นั้นอัตราเร็วเสียงในอากาศ 340 เมตร/วินาที และอัตราเร็วเสียงในน้ำ 1496 เมตร/วินาที อยากทราบว่าตำแหน่งที่เรือจมอยู่ห่างจากชายคนนั้นเท่าใด (1056 เมตร) วิธีทำ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

รบกวนสอนหน่อยงับ🥺🙏🏻

4) เรือบรรทุกของมีน้ำหนักเรือรวมกับน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 2,655 กิโลกรัม ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่นิ่งๆ ในขณะเดียวัน มีคนขับเรือน้ำหนัก 45 กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว 3 เมตร/วินาทีขึ้นไปบนเรือบรรทุกนี้ อยากทราบเรือบรรทุกล้าน จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด kา 1. (0 hr km 2. 0.18 km 5. 1.21 hr km 3. 0.21 km 4. 1.04 hr hr hr

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยนะ

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง มีหน่วยเป็น เมีหน่วยเป็น มีหน่วยเป็น มีหน่วยเป็น 1.1 ระยะทาง คือ.. ใน. 1.2 การกระจัด คือ. 1.3 อัตราเร็ว คือ 1.4 ความเร็ว คือ. ... 1.5 ความเร่ง คือ มีหน่วยเป็น 1.6 การกระจัดจะมีค่าเท่ากับระยะทางเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลักษณะใด ทางเมือ" ตอบ.. 1.7 ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ แล้ว ความเร่งจะเป็นอย่างไร ตอบ. 1.8 ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งคงที่ แล้ว ความเร็วจะเป็นอย่างไร ตอบ .

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

อยากทราบวิธีทำค่ะ ครูเค้าไม่เฉลยวิธีทำ เฉลยแค่คำตอบ 250 N😭😭😭

2ะ เ /5 3. ชายคนหนึ่งดึงวัตถุขึ้นไปบนยอดตึกสูง 50 m โดยใช้วิธีนำเชือกเบาผูกกับวัตถุคล้องกับรอกลื่นดังรูป พบว่าขณะวัตถุขึ้นไปถึงยอดตึกจะมีความเร็ว 2.0 เมตรต่อวินาที ถ้าวัตถุมีมวล 25 kg ชายคนนั้นต้องออก แรงดึงเท่าไร (Ans 3) 1. 50 นิวตัน 2. 150 นิวตัน (3. 250 นิวตัน 4. 350 นิวตัน 50 ๆ 25 Kๆ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ใครพอจะอธิบายวิธีทำเเละคำตอบหน่อยได้ไหมคะ 🥺

2. จากรูป จงหา ก. ความเร่งของระบบ ข. แรงดึงในเส้นเชือก T1 ค. แรงดึงในเส้น เชือก T2 * 10 kg 8 kg 6 kg 180 N T2

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

สอบถามฟิสิกข์เรื่องกฎการเคลื่อนที่หน่อยค่ะ ข้อนี้ต้องทำยังไงหรอคะ ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูได้มั้ยคะ

5. แท่งไม้ 2 อัน A และ B มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเบาถูกลากด้วยแรง F ไปบนพื้น ไม้ที่อยู่ในแนวระดับซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต เป็น 0.7 และ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.4 จงหา ขนาดของแรง F ที่จะทำให้แท่งไม้ทั้งสอง เคลื่อนที่ไปบนพื้น ด้วยความเร็วคงที่

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค๊า ><~~

- ม 0 - 4 ทิวย่างที่ 7 ถ้าวางวัตธที่มีความสูง 10 cm ไว้หน้ากระจกนูน ่มีรัศมีความโค้ง ก0 cm โดบวางให้ห่างจากกระจกเป็น ระบ: 160 Cm จงหาความสูงของภาพว่ามีขน7ดดี Cm ฝาก) ป

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า🥺🥺

แถม2.วัตถุมวล 5000 กรัม ถูกดึงด้วยแรง 500 นิวตัน ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ถ้าพื้นจะมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 0.1 จงหาความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/41