ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ไม่ไหวแล้วงับ นั่งงมนานมาก วานช่วยทีนะคะ ข้อ 1,3,4,6,7

8. l E% ] (จงเรียงประโยค) (1) i ทม # 8 =+\ 1 t & ี (2) k #T I % (3) t t รE & HH 1น (4) 3 y * 1- -1 (น (5) % IE} & -F (6) แt H - % HH & #

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

เกี่ยวกับการค้าขายค่ะ ทำไงคะ

10:23 % l ll |100 4 [Template] ใบ.. ใบกิจกรรม เรื่อง คิดแบบนักออกแบบ พEW "ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 นักเรียน ต้องการช่วยผู้ปกครองหารายได้ในช่วงปิด ภาคเรียน โดยการขายสินค้าออนไลน์" SALE ให้นักเรียนสอบถามข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์ผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อตอบปัญหาที่กำหนดให้ดังนี้ 1. ประเภทของสินค้า 2. กลุ่มเป้าหมาย 3. จุดเด่นของสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าถูกใจผู้ซื้อ 4. แนวทางการทำให้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์นี้ขายดี นาย/นางสาว เลขที่ ชั้นปีที่

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยข้อ 3,4ที

1. ภาษา HTML ย่อมาจากคำใดในภาษาอังกฤษ ก. Hypertext Make Language ข. Hypertext Markup Language ค. Hyper Markup Language ง. Hitext Makega Language 2. โปรแกรมใดใช้การแปลภาษา HTML ให้เป็นเว็บเพจ ก. web browser เว็บบราวเซอร์ ข. web page เว็บเพจ ค. home page โฮมเพจ ง. web server เว็บเซิร์ฟเวอร์ 3. รูปแบบภาษา HTML เขียนอยู่ในรูป <...></....> เรียกว่าอะไร ก. Crak แคร็ก ข. tag แท็ก ค. page เพ็จ ง. web เว็บ 4. เครื่องหมายสแลช slash ( / ) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นหมายถึง ก. คำสั่งเปิด ข. คำสั่งปิด ค. คำสั่งขยายโปรแกรม ง. คำสั่งก็อบปี้ 5. ข้อใดคือ file นามสกุล ภาษา HTML ก. web ข. http ค. html ง. txt

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

แปลคำอ่านให้ทีครับ ขอบคุณครับ

Lesson A - : Kewen Text (# % *) Zhongwน ni qu ndr chi fan? : Wo qน shitang (# % #) NT chi shenme? W6 chi mantou. *น : ไรง % JL-? NT yao jT ge? Yi ge. NT chi ma? : 0 Bน chi. W% chi mifan. NT he shenme? 1 คร : % % - % % % ) ง ? Wo yao yl won Jiddn tang. NI he ma? 0 Bน he. Wo he pijเน. 55

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยแปลให้ทีครับ ขอบคุณครับ

Lesson - : Kewen Text (๕% *) * : + * 15 * หย JL t & ? Zhongwน ni qu ndr chi fan? : Wo qน shitang (# # *) NT chi shenme? Wo chi mantou. *น : ไรง % JL-? NT yao jT ge? Yi ge. NT chi ma? * : 4 . , t * 4 15ะ ห + 2? 0 Bน chi. W% chi mifan. NT he shenme? ร1 ครี : 4 % - % 8 % 0 1ง ห หน ? Wo yao yl wn jidan tang. NI he ma? 0 Bu he. W6 he pijiน. 55

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

สวัสดีค่า เราสงสัยว่า 부르다 ผันรูป 요 ทำไมถึงเป็น 불러요 หรอคะ 🥺 เรารู้วิธีผันแล้วค่ะแต่อยากได้เหตุผลว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/4