ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

รบกวนช่วยแต่งนิทานหน่อยค่ะ🙏🙏

ให้นักเรียนเขียนนิทานหรือเขียนเรื่องราวที่กำหนดให้ นักเรียนต้องใช้ทุกคำและเนื้อหาที่เขียนอ่านแล้วต้องมี ความหมาย สนุกสนานและมีประโยชน์ นาข้าว น้ำตก คอมพิวเตอร์ ปากกา ผ้าพันคอ กระดาษ ชำระ ฤดูหนาว กางเกงยีนส์ หัวใจ โทรศัพท์มือถือ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ💗🙏🏻🙏🏻

แบบทดสอบที่ ๑ ให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ ใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องสัมพันธ์กับบทประพันธ์ ความเชื่อตามตำราพิชัยสงคราม การใช้อุปมา การให้จินตภาพ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ 1. หลบหลีกไวว่องป้องกัน ผัดผันหันออกกลอกกลับ ย่างกระหยับรุกไล่มิได้ยั้ง ร่มไทรใบบังสุรีย์ศรี ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา จึงถามขุนโหราทั้งสี่ พรุ่งนี้ดีร้ายประการใด ปะทะแทงแสร้งทำสำทับ 2. เห็นละหานธารน้ำไหลหลั่ง จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี 3. ครั้นเสร็จสั่งมหาเสนา เราจะยกพลไกรไปต่อดี 4. พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง ปุโรหิตฟันไม้ข่มนาม 5. กรุงกษัตริย์ขอขึ้นก็นับร้อย ประโคมศึกก๊กก้องท้องสนาม ทำตามตำราพิชัยยุทธ์ เราเป็นเมืองน้อยกระจิริด ดังทิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์ เห็นผิดระบอบบุราณมา แบบทดสอบที่ ๒ ให้นำตัวเลือกที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่างข้อความด้านล่างให้มีความสัมพันธ์กับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อ 1. การทำนายดวงชะตา 2. การตั้งทัพในที่ที่มีไม้ใหญ่ ๑ ต้นบนเนิน 3. พิธีตัดไม้ที่ชื่อเหมือนหรือคล้ายกับชื่อศัตรู 4. พิธีประตูป่า 5. การตั้งทัพในพื้นที่ที่ใกล้น้ำ 1. เห็นละหานธารน้ำไหลหลั่ง ร่มไทรใบบังสุริย์ศรี ให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา.. จึงดำรัสตรัสสั่งเสนี 2. ขอพระองค์จงกำหนดงดยาตรา ฟังคำโหราหาฤกษ์ใหม่ อันการยุทธ์ยิงชิงชัย หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี 3. พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นฆ้อง ประโคมศึกก๊กก้องท้องสนาม ประโรหิตฟันไม้ข่มนาม ทำตามตำราพิชัยยุทธ์ 4. ชีพ่อก็เบิกโขลนทวาร โอมอ่านอาคมคาถา เสด็จทรงช้างที่นั่งหลังคา คลาเคลื่อนโยธาทุกหมวดกอง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

เขียนครุ ลหุ แบบนี้ถูกไหมคะ สอบถามผู้รู้ค่ะ แล้วก็อยากได้เคล็ดลับในการจำครุกับลหุด้วยค๊าา

1. คณยายขายขมุม 5. สัมนจคลานั้นเปรียวการ 4. หานวิชณ์ชอมวิชาภาษา 4. หานวิชาป์ชอมวิชารภาษานังกฤษ 6 ชมูนัดกันเพื่อนไป เพี่มที่เาวัทนโทสินทร์ 7.มีทนี มัทธว เข้านระหวด แข่งขัน กักลาย มือระดัน หมาค 7 5 ชัชช เดินทางไป จังหวัดนครชาม 2 1 4 1 - 1 1ี ลมันโยบายช ใช้ mชนะ -1 - โทชัยนจัดหิวทรรม อาตรยงานทาศปิตศาสตร์ 1 11 - 1 - 1 -

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า

1.ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ" เป็นหนังสือที่ฉายภาพสะท้อนจีนโพ้นทะเลผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้าสมัย รัชกาลที่ 1-5 ผู้เยี่ยนกล่าวถึงชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งอพยพจากบ้านเกิดเพื่อไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนอื่นเกือบ ทุกมุมโลกสาเหตุการอพยพมีหลายประการเช่นภาวะความแห้งแล้งและสงครามแม้ชาวจีนโพ้นทะเลรวมถึง ลูกหลานได้ไปอยู่ในดินแดนใหม่ แต่ก็มิไม่ได้ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองโดยสะท้อนภาพโดย สะท้อนผ่านภาษาพูดอาหารและประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเจ้าที่พวกเขาสร้างขึ้น ก. อธิบายความหมายคำว่าชาวจีนโพ้นทะเล ข. แนะนำหนังสือเรื่องการเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ค. ใช้ข้อมูลเรื่องสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในอดีต ง. แสดงความชื่นชมชาวจีนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของตน จ. บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวจีนที่อพยพไปอยู่ในดินแดนอื่น 2. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเขียนข้องความต่อไปนี้ ความผิดพลาดประการหนึ่งที่เป็นกันมากคือการออกไปหาซื้อของตอนกระเพาะอาหารกำลังว่างเพราะในยามนี้เรา จะเห็นว่าทุกอย่าง" น่ากินน่าซื้อ" ไปเสียหมดอันเป็นต้นเหตุของการซื้อแบบไม่ยั้งมือเพราะฉะนั้นถ้ากินให้อิ่มก่อน ออกไปซื้อของแล้วคุณจะพบว่าสามารถลดการใช้จ่ายรวมทั้งควบคุมรอบเอวได้ด้วย ก. เตือนเรื่องการซื้อของเวลาหิว ข. อธิบายวิธีการเลือกซื้ออาหาร ค. บอกเคล็ดลับในการซื้อสินค้า ง. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ทำให้อ้วน จ. แนะการใช้เงินให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 3. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ "ชาวนาอ่างทองฮือฮา บริษัท เคมีการเกษตรมาสาธิตการใช้ โดรนพ่นยาและหว่านปุ๋ยในนาข้าววิธีนี้ไม่เพียง แต่จะประหยัดเวลาและรวดเร็วยังทำให้เกษตรกรผู้ใช้ปลอดภัย จากสารเคมีค่าจ้างใช้โดรนราคาไร่ละ 120 บาทในขณะที่ค่าจ้างคนเดินพ่นยาราคา 50 บาทต่อไร่ แต่ถ้าการใช้ โดรนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้แรงงานคนก็น่าสนใจเหมือนกัน ก. สนับสนุนให้ชาวนาใช้โดรนพ่นยาและใส่ปุ๋ย ข. เปรียบเทียบค่าจ้างในการใช้โดรนกับการเดินพ่นยา ค. ชี้แจงว่าการใช้โดรนทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี ง. เล่าถึงความสนใจของชาวนาที่มาชมการสาธิตใช้โดรนพ่นยาจการกระตุ้นให้เกษตรกรศานึงถึงความปลอดภัย จากการใช้สารเคมี 4. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้องความต่อไปนี้ การจัดฟันเป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันการสบฟันขนาดของฟันและขากรรไกรผิดปกติหรือปัญหาฟันซ้อนปัจจุบันการ จัดฟันแฟชั่นเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นแม้จะมีข่าวอันตรายเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นการแอบอ้างเป็นทันตแพทย์ดัดฟันการใช้ อุปกรณ์ดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องการจัดฟันโดยทันตแพทย์เถื่อนอาจเกิดอันตรายเช่นติด เชื้อจากเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานการติดอุปกรณ์ไม่ถูกวิธีรากฟันมีปัญหาทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานภาพของ ทันตแพทย์ได้จากเว็บไซต์ของทันตแพทยสภา ก. อธิบายลักษณะของพื้นที่ต้องแก้ไขด้วยการจัดฟัน ข. บอกเล่าสถานการณ์การจัดฟันของวัยรุ่นในปัจจุบัน ค. เตือนให้ระวังอันตรายจากการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน ง. กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการจัดฟันให้มีคุณภาพจ. แนะนำให้ตรวจสอบสถานภาพของทันตแพทย์ก่อนจัดฟัน

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะไม่เข้าใจ🥺❤️🙏🏻

แบบฝึกหัดแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งโคลงสี่สุภาพโดยเติมคำ เรียงลำดับและขีดเส้นใต้โคลงสี่สุภาพต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ข้อ 1- 2 นำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เดือนเด่น หยาดย้อย เด่นได้ ดั่งด้อย 1. เดือนดับดาว.. ดาษดา เดือนเด่นดูดารา ดาวประดับขับเดือนพา ยิ่งเฮย เดือนเด่นๆ.. เทียบด้วยมีดาว บ้านเกิด เปรียบได้ ยากไร้ ทุกเมื่อ อันสยามเป็น เมืองนอน 2. ดุจบิดามารดร ยามสุขสโมสร ยามศึกทุกข์ ข้อ 3 - 4 เรียงลำดับโคลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้ใหม่ให้ถูกต้อง ปลาตเร้นฤควร 3. ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว ไขประทีปโคมแก้ว ไพหาร หอไตรระฆังขาน ภายค่ำ โบสถ์ระเบียงมณฑปพื้น กำฟ้าเฟื่อนจันทร์ เตียงช่วยเตือนนุชนอน แท่นน้อง 4. ม่านอย่าเบิกบังห้อง หับให้คอยหน บรรจถรณ์หมอนม่านมุ่ง เตียงสมร ฉุกโฉมแม่จักจร จากม่าน มาแฮ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

สอบถามผู้รู้ค่ะ ช่วยเราหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจ

สัปดาห์ที่ 4 (๑๖-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ) ทดสอบหลังเรียน (บทที่ ๓) วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทำลงบนกระดาษ เอ ๔ หรือ กระดาษรายงาน คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. การวิวิเคราะห์เรื่อง ให้นักเรียนอ่านบทนำเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา แล้วตอบคำถาม ผู้แต่งเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา คือ. . มีลักษณะคำประพันธ์เป็น การแต่งเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทาสะท้อนเรื่องใด คือ ๒. การวินิจสาร ให้นักเรียนอ่านเรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา แล้วพิจารณา บุคลิกลักษณะตามการดำเนินเรื่อง แล้วตัดสิน ชอบ/ไม่ชอบ พร้อมอธิบาย เทพบุตรสุเทษณ์มีบุคลิกลักษณะ ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ เทพธิดามัทนา มีบุคลิกลักษณะ. พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ท้าวชัยเสน มีบุคลิกลักษณะ.. .พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ นางจัณฑี มีบุคลิกลักษณะ.. พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ๓. การวิจารณ์เรื่อง บทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา ด้านสังคม มีค่านิยมใดจากเรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม คล้าย / ใกล้เคียงกับคนไทย จงอธิบายมา ๑ สะท้อนเรื่อง เรื่อง ด้านแนวคิด จากเรื่องนักเรียนได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเรื่องใดบ้าง. ๔. การวิพากย์ เรื่องบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาทา ปมปัญหาของเรื่องนี้คืออะไร. สาเหตุเกิดจากอะไร ผลกระทบ. ถ้าเป็นนักเรียนจะแก้ปัญหาที่ตัวละครใ.. เพราะเหตุใด * ก่อนจะทำอะไรให้นึกถึงผลที่ตามมา" จากข้อความนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไรจงอธิบาย ตอบ.. เพราะ เกณฑ์การให้คะแนน ๑. การตรงต่อเวลา ๒. ลายมือสวยงาม ๓. มีความคิดสร้างสรรค์ ๔. ผลงานถูกต้อง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมปลาย

คือไม่ทรายว่าตอบอะไรคะ

ข้อใดเป็นคำสนธิทุกคำ * O คชาภรณ์ บุรินทร์ เทศบัญญัติ O เทวาลัย โมหจริต นโยบาย O พุทโธวาท กรินทร์ คชลักษณ์ ทรัพยากร เพทุบาย วชิราวุธ ข้อใดสนธิผิด O ราชินี+อุปถัมภ์ = ราชินยาปถัมภ์ O มหา+อินทร์ = มหินทร์ O ราช+อุบาย = ราโชบาย O นร+อิศวร = นเรศวร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

๑๑) เสียงในภาษาไทย หมายถึงข้อใด ก. เสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำ ค. เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา ง. เสียงพยัญชนะต้น เสียงพยัญชนะควบ เสียงพยัญชนะสะกด ๑๒) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สระมีทั้งหมด ๒๑ รูป ๓๒ เสียง (ตำราเดิม) ข. สระมีทั้งหมด ๒๑ รูป ๒๑ เสียง (ตำราเดิม) ค. พยัญชนะมีทั้งหมด ๔๔ รูป ๒๑ เสียง ๑๓) ข้อใดมีสระเสียงสั้นทุกพยางค์ ก. น้ำแข็ง น้ำใจ น้ำเชื่อม น้ำมัน ข. เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ ง. วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง ข. นงนุช นงเยาว์ นงคราญ นงลักษณ์ ง. นพเก้า นพคุณ นพเคราะห์ นพรัตน์ ข. นมข้น นมผง นมสด นมกล่อง ๑๔) ข้อใดมีเสียงสระประสมมากที่สุด ก. หลอก แทรก ปลวก ป่วน ข. เชิง เชื่อม ไข ม้วน ค. บวม เรียง กลัว เปลือก ๑๕) คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง / ช / มากที่สุด ง. กวน อ้อน เปียก รำ ก. ฉาบ ฌาน เฉียด เฌอ ข. เสริม ไซร้ ฌาน เฌอ แทรก แสร้ง เฌอ ทราบ ง. สฤษฎ์ เฉือน โฉม ทรง ค. ๑๖) คำว่า "ข้าว" ในข้อใดออกเสียงสั้น ก. ข้าวเย็นแล้วต้องเอาไปนึ่งใหม่ ค. เราต้องนึกถึงข้าวแดงแกงร้อนของเขา ข. ข้าวสวยดีน่าจะเก็บไว้ทำพันธ์ ง. ข้าวเหนียวมากคงจะกินไม่อร่อย ๑๗) จากคำต่อไปนี้ "นพ , ดุจ กัน เทียบ" มีเสียงวรรณยุกต์เรียงตามข้อใด ก. สามัญ ตรี โท เอก ค. สามัญ เอก โท ตรี ๑๘) คำในข้อใดมีโครงสร้างของพยางค์เหมือนกันทุกคำ ข. ตรี สามัญ เอก โท ง. ตรี เอก สามัญ โท ก. เล่ห์ มาร ร้าย กล ข. ใน น้ำ ปลา นา ค. แดง แต่ง เติม แก้ม ง. จันทร์ เท่ห์ วัลย์ เสาร์ ๑๙) คำในข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกคำ ก. ท้าย สุด ฉัน คือ ข. ที่ ห้า นา ใน ค. อย่าง ไร เธอ มา ง. บ้าน ทุ่ง น้อง นาง ๒๐) ข้อใดใช้วัจนภาษา ก. เธออ่านนวนิยายแล้วชอบเล่าให้เพื่อนฟัง ค. นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจ้องหน้า 4. ทุกครั้งที่ฟังเพลงตลกพวกเขาจะหัวเราะทันที ข. เขายิ้มด้วยความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยน้าา เรางงไม่เข้าใจเลยอ่า ช่วยเราหน่อย พลีสสส

สัปดาห์ที่ ๕ (๒ - ๗ สิงหาคม ๒๕b๔ ) ทดสอบ หลังเรียน (บทที่๒)วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทำลงบนกระดาษ เอ ๔ หรือ กระดาษรายงาน คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. การวิวิเคราะห์เรื่อง ให้นักเรียนอ่านบทนำเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย แล้วตอบคำถาม ผู้แต่งเรื่อสิลิตตะเลงพ่าย คือ มีลักษณะคำประพันธ์เป็น ประเภท จุดประสงค์ในการแต่งเรื่อง คือ เนื้อหาเรื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ ๑. การวินิจสาร ให้นักเรียนอ่านเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย แล้วพิจารณา บุคลิกลักษณะ แล้วตัดสิน ชอบ/ไม่ชอบ พร้อมอธิบาย พระเจ้ากรุงหงสาวดีมีบุคลิกลักษณะ ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ พระมหาอุปราชามีบุคลิกลักษณะ, .พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีบุคลิกลักษณะ. ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ สมเด็จพระวันรัตวัดป่าแก้ว มีบุคลิกลักษณะ. ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ๓. การวิจารณ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ด้านสังคม มีค่านิยมใดจากเรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม คล้าย / ใกล้เคียงกับคนไทย จงอธิบายมา ๑ เรื่อง สะท้อนเรื่อง ด้านวรรณศิลป์ยกตัวอย่าง การใช้อุปมาโวหาร จนเกิดภาพพจน์และน่าสนใจมา ๑ ตัวอย่าง. ด้านแนวคิด จากเรื่องนักเรียนได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเรื่องใดบ้าง ๔. การวิพากย์ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ปมปัญหาของเรื่องนี้คืออะไร สาเหตุเกิดจากอะไร. ผลกระทบ. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นประเด็น ทำไมเราต้องรักและหวงแหนแผ่นดินไทย" โดยใช้วิธีเขียนแบบเรียงความ ซึ่ง มี ๓ ส่วนคือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ประมาณ ๕ - ๑๐ บรรทัด เกณฑ์การให้คะแนน ๑.การตรงต่อเวลา ๒. ลายมือ ๓. มีความคิดสร้างสรรค์ ๔. ผลงานถูกต้อง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/6