ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ

6. จงใช้แผนภาพ A และ B ซึ่งเป็นการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจับคู่ความสัมพันธ์กับข้อความ ด้านล่างให้ถูกต้อง แผนภาพ A กากอาหาร ไลโซโซม เซลล์ อาหาร ( ไลโซโซม แผนภาพ B สารอาหาร สารอาหาร เอนไซม์ อาหาร เซลล์ .6.1 มีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารภายนอกเซลล์ 6.5 เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ .6.2 ปล่อยกากอาหารออกจากเซลล์หลังย่อยเสร็จ .6.6 เป็นการย่อยภายในเซลล์ ..6.3 นำอาหารเข้าเซลล์ก่อน จึงเกิดการย่อย 6.4 นำสารอาหารเข้าสู่เซลล์หลังจากย่อยอาหารเสร็จ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

สอบถามวิชาชีวะค่ะ เราไม่มั่นใจคำตอบเท่าไรค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ

3. แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน วิธีใดเหมาะสมที่สุด 1. หาวิธีปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชน 3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย 4. ออกกฎหมายควบคุม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

เพราะเหตุใดเราจึงไม่มีโอกาศพบเห็นอะมีบาขนาด200กิโลกรัมเดินอยู่ตามท้องถนน ช่วยด้วยค่าาาาาาาา ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

อยากรู้ว่ามีวิธีคิดหรือดูแบบไหนคะ ช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

50 70 70 ผลิตภัณฑ์ สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ สารตั้งต้น การคำเนินไปของปฏิกิริยา A การดำเนินไปของปฏิคิริยา B 1. ปฏิกิริยา A เป็นปฏิกิริยา.. .(1 คะแนน) 2. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา A มีค่าเท่ากับ .(1 คะแนน) 3. สารตั้งต้นในปฏิกิริยา A ต้อง (ดูด / คาย) พลังงาน เท่ากับ ถึงจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้ (1 คะแนน) 4. ปฏิกิริยา B เป็นปฏิกิริยา (1 คะแนน) 5. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา B มีค่าเท่ากับ (1 คะแนน) 6. สารตั้งต้นในปฏิกิริยา B ต้อง (ดูด / คาย) พลังงาน เท่ากับ.. ถึงจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้ (1 คะแนน) พลังงาน (kJ/m.o) พลังงาน(kI/m p

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงหรอคะ🥺😭

9. เมื่อรุ่นลูกมีลักษณะปีกยาวต่อปีกสั้น อัตราส่วน 1 : 1 ดังนั้นแมลงหวี่ปีกยาวในรุ่น P ควรจะมี genotype แบบใด กำหนดให้ใช้ตัวอักษร L

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

1.อ้อย สะสมน้ำตาลเพื่อเหตุใด 2.จงยกตัวอย่างพืชที่มีการสะสมลิพิดมา 2 ชนิด 3.พืชประเภทถั่ว มีการสะสมสารประเภทใด 4.กรดนิวค... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ🥺 1.หากเปรียบเทียบโกดังเก็บของ จะเทียบได้กับส่วนประกอบใดของเซลล์ 2.การที่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์นั้นจะส่งผลอย่างไร (... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/25