ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปะ มัธยมปลาย

ปีนี้ขึ้น ม.5 โรงเรียนเราต้องใช้ สีน้ำเป็นหลักในการสร้างผลงาน(ต้องเจอสีน้ำอีกแล้ว) อยากทราบว่าใครมีเทคนิคหรือวิธีสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีน้ำ... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2