ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยคิดหน่อยจะเอาเรื่องไรดี พรุ่งนี้ต้องออกไปพรีเซ็นต์แล้ว🥺

หนังสือราชการ ภาพถ่าย เป็นต้น ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาและมีความสำคัญควรแก่การศึกษา แต่ใน การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อ ให้การศึกษานั้นได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงและถูกต้องมากที่สุด เรียกกระบวนการศึกษานี้ว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์” วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) หมายถึง การศึกษาประวัติศาสตร์มี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กาลเวลา และนักประวัติศาสตร์ ดังนั้นจำเป็นต้อง มีวิธีการในการรวบรวมค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ หาเหตุผลและข้อสรุป ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 2. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 4. การคัดเลือกและประเมินข้อมูล การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริง 5. ee รกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

/0₁ 2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ธาตุ A ธาตุที่มีสถานะแก๊สสีเหลือง อยู่รวมกันเป็นอะตอมคู่ B C D E F ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ และอยู่ในคาบเดียวกันกับโบรอน ธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 11 ธาตุกึ่งโลหะที่มีเลขอะตอมน้อยที่สุด ธาตุที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาต่ำ และมีฤทธิ์เป็นยาสลบ ธาตุที่นำไปผสมกับสังกะสีแล้วจะกลายเป็นทองเหลือง 2.1 ธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน เพราะเหตุใด 2.2 ธาตุใดมีเลขอะตอมน้อยที่สุด เพราะเหตุใด ลักษณะ 2.3 ยกตัวอย่างวิธีการเก็บ ธาตุ C 2.4 ธาตุ F คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/40