ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

น้ำขึ้น-น้ำลง เหมือนและแตกต่างกับ น้ำเป็น-น้ำตาย อย่างไร
ตอบ

วิทยาศาสตร์

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

น้ำขึ้นน้ำลงมันเกิดจากที่เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง ฝั่งที่หันหน้าเข้าหาดวงจันทร์ก็จะถูกอิทธิพลแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ ทำให้น้ำในมหาสมุทรไหลเข้ามารวมกันในบริเวณนั้น นั่นก็คือปรากฏการณ์น้ำขึ้น และบริเวณรอบข้างระดับน้ำในมหาสมุทรก็จะลดลง หรือที่เราเรียกว่าน้ำลง ส่วนน้ำเกิดน้ำตายเนี่ย อิน้ำเกิด เป็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน จะเกิดในช่วงวันขึ้น 14 - 15 ค่ำ และวันแรม 14 - 15 ค่ำ โดยจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ส่วนน้ำตาย เป็นปรากฏการณ์น้ำลงต่ำสุดเนื่องจากดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับโลก แรงดึงดูดจากแรวโน้มถ่วงของทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะคานกัน ทำให้ช่วงนี้มีระดับน้ำต่ำสุด จะเกิดในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ (ลองย่อให้ได้ใจความกว่านี้เองนะคะ)

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉