ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ทำไม 持ちます。ในสีเหลืองที่ไฮไลท์ ถึงใช้รูป ~てหรอครับ ใช้เชื่อมหรือยังไงครับรอบกวนใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ ละบอกพิกัดหัวข้อมินนะให้ด้วยก็ได้ครั... อ่านต่อ

(2) ก L\\ ) 9 07% (ว 102 3. A : B : A : B : 26 Pf - ว7 1T27 %เ7 A : 1) 1) -1-70 นี้ เ ( 3 (2) 60 * 3เ! & (- 2) (1) 1 - +) ย (2)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

มันหมายถึงยังไงครับ อ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตรงนี้ (อยากลองตั้งถามครั้งแรกด้วย)

ถาอากาศด เบน โหมายเหตุ] ประโยคหลักที่อยู่หลัง -ะ ไม่สามารถใช้สำนวนแสดงความตั้งใจ ความปรารถนา การ ซักชวน การขอร้อง ฯลฯ ได้ (ความตั้งใจ) (ความปรารถนา) X 5 %ะ เ\ (การชักชวน) (การขอร้อง)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยน้าบบ😿

น รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กิจกรรมที่ 4 | การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 35 ข้อมูลเข้า : ข้อมูลเข้ามือะไรบ้างที่ต้องใช้เพื่อทำให้เกิดการทำงานได้ ข้อมูลเข้ามาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น ผู้ใช้ เซ็นเซอร์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ (เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์) ส่ข ข้อมูลออก : เพื่อแสดงว่าเมื่อทำงานตามคำสั่งที่ได้รับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร (เช่น การหักพวงมาลัย ข้อความโต้ตอบ) ให้ระบุรายละเอียดของทุก ๆ ส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้า ข้อมูลออกอย่างน้อย 4 อย่างโดยให้ใส่ข้อมูล ลงในตาราง แหล่งที่มาข้อมูล ผู้ใช้/เซ็นเซอร์/แหล่ง รถยนต์อยู่ข้างหน้าใน ชะลอความเร็วให้เหลือ ข้อมูลภายนอก ชนิดของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลเข้า ตัวอย่างข้อมูลออก ระยะห่างระหว่าง รถยนต์ ระยะ 3 เมตร ประมาณ 30 กม./ชม. การประมวลผล : เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล จะประมวลผลแตกต่างจากมนุษย์ แต่ทุก สิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ มนุษย์ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่อาจจะช้ากว่า ถ้าระบุข้อมูลเข้าในรายการ ด้านบน เราจะสามารถประมวลผลอย่างไร จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ (เช่น ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทำตาม คำสั่งที่เก็บไว้ในระบบ) , การเก็บข้อมูล : ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ถาวรมีอะไรบ้าง ข้อมูลใดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ที่ต้องบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้อีกในภายหลัง (เช่น ขนาดของรถยนต์ คำศัพท์) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2L L 1 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

วิชาวิทย์โลกค่ะ ช่วยอธิบายข้อ14 15 หน่อยค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจ

กิจกรรมที่ 7 : การคำนวณเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์ สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โคจรอยู่รอบโลกด้วยความสูงประมาณ 400 กิโลเมตร หาก โลกมีรัศมี 6,400 กิโลเมตร และมีมวล 6 x 10* กิโลกรัม สถานีอวกาศนานาชาติจะต้อง โคจรด้วยอัตราเร็วเท่าใด (12 อัตราเร็วหลุดพ้นจากบนพื้นโลก มีค่าเท่าใด 8 ดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาหลายดวง จำเป็นต้องอยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ซึ่งมี คาบการโคจรเท่ากับอัตราหมุนของโลก คือ 23 ชั่วโมง 56 นาที จงหาว่า ดาวเทียมจะโคจร อยู่ในวงโคจรค้างฟ้าได้จะต้องอยู่ไกลจากศูนย์กลางของโลกเท่าใด กำหนดให้โลกมีมวล 6 x 10 กิโลกรัม 13 ตาวหางดวงหนึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยมีคาบการโคจร 76 ปี จงหาระยะครึ่งแกนหลักของดาวหางนี้ 9 ดวงจันทร์ของโลกมีรัศมีวงโคจร 384,000 กิโลเมตร ถ้าโลกมีมวล 6 x 10% กิโลกรัม ดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งกวาดพื้นที่ไป 1 ของวงโคจรภายในระยะเวลา 4 เดือน คาบการโคจรของ 14 ดาวเคราะห์น้อยตวงนี้มีค่าเท่าใด ดวงจันทร์จะต้องโคจรด้วยอัตราเร็วเท่าใด จึงจะสามารถโคจรเป็นวงกลมรอบโลกได้ (10 หากสามารถบีบอัดดวงอาทิตย์ให้มีขนาดเล็ก ความเร็วหลุดพ้นจากพื้นผิวจะมีค่ามากกว่า 15 หากดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งกวาดพื้นที่ไป 1 ของวงโคจร ในเวลา 2 เดือน คาบการโคจร ของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีค่าเท่าใด ความเร็วแสง นั่นหมายความว่า แสงจะไม่สามารถหนีออกมาจากดวงอาทิตย์ได้ ซึ่งจะกลาย เป็นหลุมดำ ถ้าดวงอาทิตย์มีมวล 2 x 10 กิโลกรัม ความเร็วแสงเท่ากับ 3 x 10 เมตรต่อ วินาที จงหาว่า จะต้องบีบอัดดวงอาทิตย์ให้มีขนาดเล็กกว่าเท่าใด จึงจะกลายเป็นหลุมดำได้ (16 ปัจจุบันพบดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะส่วนมากมีระยะครึ่งแกนหลักอยู่ระหว่างดาวอังคาร และดาวพฤหัส หากระยะครึ่งแกนหลักของดาวเคราะห์น้อยตวงหนึ่งมีค่าเท่ากับ 2 หน่วยดาราศาสตร์ ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีคาบการโคจรกี่ปี 11 หากโลกมีมวลเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์และมวลของดวงจันทร์ ยังคงเดิม คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกใหม่จะกลายเป็นเท่าใด เมื่อกำหนดให้ 17 ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลและรัศมีเป็น 2 เท่าของโลก แรงโน้มถ่วงพื้นผิวของดาวดวงนี้จะ มีค่าอย่างไรเมื่อเทียบกับโลก คาบการโคจรของดวงจันทร์ปัจจุบันเท่ากับ 27 วัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

รับสอนภาษาเยอรมันระดับ A 1 ครับ โพสต์ไว้เผื่อมีใครหลงมา55 เป็นกันเองราคาไม่แรง แซงทางโค้งแน่นอน สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อขอทดลองเรียนก่อน... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/43