ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

มีใครมีโน้ตสรุปอะกิโกะเล่ม4 บทที่18ไหมคะ~

.72 .79 -ะ(1 . เ81 - - : (1า : ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เ85 บทที่ 18 % IE BOI-1- งานปีใหม่ เ89 1. สามารถถามตอบเกี่ยวกับความต้องการในการจัดงานเลี้ยงได้ 2. สามารถขอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมการหรือจัดงานเลี้ยงได้ 3. สามารถตอบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดงานเลี้ยงได้ ะCan .90 .91 .97 เ98 99 .100 102 3. () 1 4 1) : L ! 105 .106 113 เ115 -- L1 (3า : บัตรอวยพรปีใหม่.. .118 - 19 OษL)Cl&น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน.... สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารรอบตัวหรือกิจกรรมในโรงเรียนจากที่ได้ฟัง อ่าน หรือพบเห็นให้ผู้อื่นทราบได้ .121 an-do .122 .123 .131

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5