ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. เหตุใดเซลล์จึงต้องใช้โมเลกุลโปรตีนเป็นตัวหลักในการทำงานของเซลล์ 2.ต้องใช้รหัสพันธุกรรมที่เบสในการกำหนดขนิดกรดอะมิโน 1 ตัว เหตุใดจึงเป็นเร่นนั้น 3. กฎการอ่านรหัสพันธุกรรมทั้ง 64 codon มีอะไรบ้าง เหตุใดเรอ์จึงมีกฎเกณฑ์ที่เครงรัดเช่ั้น 4. RNA มีก่ชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 5. การแปลรทัสเริ่มต้นที่ codon อะไร และให้กรดอะมิโนชนิดใดเป็นตัวแรก 6. Codon บน mRNA และ Anticodon บน LRNA มีความสำคัญอย่างไรในการแปลรหัส 7. ต้องใช้โมเลกุลอะไรบ้างในกระบวนการแปลรหัส และกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรจงอธิบาย 8. การแปลรหัสสิ้นสุดที่ c0don ชนิดใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร C 11.43

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

🥺🥺

เองหดแหน่ 1. เหตุใดเลล์จึงเลืกใช้โมเลกุลโปรตีนทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์ แต่เลือกใช้โมเลกุล DNA เก็บข้อมูลพันธุกรรม 2. เหตุใดเซลล์จึงไม่สร้างโปรตีนจาก DNA โดยตรง ทำไมจึงต้องสร้างโปรตีนจาก RNA ค้วย 3. RNA เหมือนหรือแตกต่างจาก DNA อย่างไร 4. กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA ใช้เอนไซม์และสารตั้งต้นชนิดใด 5. RNA ที่ได้มีลำดับเบสและทิศทางเหมือนหรือแตกต่างจาก DNA แม่แบบอย่างไร 6. DNA แม่แบบหนึ่งชุดสร้าง RNA ได้กี่ชุด 7. ในเซลล์มนุษย์ กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA เกิดในตำแหน่งใดของเชลล์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

🥺🥺

เองหดแหน่ 1. เหตุใดเลล์จึงเลืกใช้โมเลกุลโปรตีนทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์ แต่เลือกใช้โมเลกุล DNA เก็บข้อมูลพันธุกรรม 2. เหตุใดเซลล์จึงไม่สร้างโปรตีนจาก DNA โดยตรง ทำไมจึงต้องสร้างโปรตีนจาก RNA ค้วย 3. RNA เหมือนหรือแตกต่างจาก DNA อย่างไร 4. กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA ใช้เอนไซม์และสารตั้งต้นชนิดใด 5. RNA ที่ได้มีลำดับเบสและทิศทางเหมือนหรือแตกต่างจาก DNA แม่แบบอย่างไร 6. DNA แม่แบบหนึ่งชุดสร้าง RNA ได้กี่ชุด 7. ในเซลล์มนุษย์ กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA เกิดในตำแหน่งใดของเชลล์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ งงๆๆ??

5 GATGACGTATGGGCATTICTAGCGGCTAGGTCTATG 3 3' CTACTGCATACCCGTAAAGATCGCCGATCCAGATAC 5+สาย.. กระบวนการ สาย.. กระบวนการ สาย. จากกระบวนการดังกล่าว ได้กรดอะมิโนทั้งหมด . .ตัว ได้แก่ (ชื่อเต็ม)..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

การที่จะพิจารณาว่าเซลล์ใดมีชีวิตหรือไม่นั้น ลักษณะใดสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณา ก) มีนิวเคลียส ข) มีไซโทพลาซึม ค) มีเซลเมมเบรน ง) มีสารเคลือ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลย

6กำหนด DAIA template ดังภาพ จงเชียนดอบคำถามให้ถูกต้อง Amise Acid Sequence: Met-5top Kind of mนtation s Sintated DNA Sequenee 62 IA C G A CCT TG G C๕ A Cc A cT mRNA Seguenceะ Amine Acid Sequenceะ Met-Lou- Glป Ro - Leu Leu KCnd of mเatation s Nartated DNA Sequne 3. 1 A CA C CIT AG C GA C GA CT AuG UGG AAVCG C UGC UGA. Anine Acid Seguence:s let- Irp - Asn - Arg - Cus - Stop mRNA Sequence: KGnd of mutation is ให้นักเรียนระบุกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจาก Chromosome mutation ซึ่งสอดคล้องกับแผนภาพ Karyotype ของ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติให้ถูกต้อง 2 3 38 กลุ่มอาการ กลุ่มอาการ วน ได้ 1 2 ได้ นี 13 13 14 15 20 21 กลุ่มอาการ กลุ่มอาการ ใคลน์เปลเทอร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยนะค้าบ🥺🙏

ตำถาร 1 m RNค ที่ได้จากกๆชถอดรนสมีลำดมเมสอย่างไร 2. เมื่อ แปลรส แล้ว ได้ ้ poly pep ide ที่มีกรดอ-มีโนทีหว 3. สีทย Poly peptide ที่ได้ รีลำดมกรดง-ในอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/238