ชีววิทยา
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

ข้อนี้ดูยังไงหรอคะว่าเป็น meiosis1 หรือ meiosis2 หรือ mitosis รูปมันมองยากมากเลย;-;

14. พิจารณาภาพถ่ายเซลล์พืชจากกล้องจุลทรรศน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เซลล์ที่เห็นในภาพมีการแบ่งเซลล์อยู่ในระยะใด 1. ระยะโพรเฟส 3. ระยะโพรเฟส || เรื่อง 2. ระยะโพรเฟส | 4. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้
การแบ่งเซลล์

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เป็นไมโอซิส2เพราะมีนิวเคลียสสองอันที่อยู่ในห้องเซลล์เดียวกัน แสดงว่าจบเทโลเฟส1แล้วค่ะ

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner

คำตอบ

รู้แต่ เมทาเฟส 2 โครโมโซมจะมาอยู่ตรงกลาง และแอนาเฟส 2 โครโมโซมจะอยู่ตรงขั้วเซลล์จ้า

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉