ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะหนูไม่เข้าใจค่ะ

F₁ = 50N 46 F₂ = 30 N F3 = 250

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?