คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

ไม่เข้าใจโจทย์ตรรกศาสตร์ข้อนี้เลยครับผมวอนคนช่วยทีครับ

3. กำหนดให้ 2 และ 4 เป็นประพจน์ ข้อใดต่อไปนี้ สามารถมีค่าความจริงได้มากกว่า 1 ค่า q 1. (pvq) → q 4. pv (p →q) 2. (~p^q) →q 5. (pvq) (~p^~q) 3. (~q^q) →p
ตรรกะศาสตร์ ประพจน์ คณิตศาสตร์ม6 ตารางค่าความจริง

คำตอบ

PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉