คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

รบกวนถามได้ไหมครับ แสดงวิธีทำยังไงหรอครับข้อไหนก็ได้ครับ🙏

1. ต้องการสร้างจำนวนที่มี 3 หลัก จากเลขโดด 2, 4 และ 6 โดยที่แต่ละหลักไม่ใช้เลขโดดซ้ำกัน จะสร้างได้ทั้ง ด้ทั้งหมด จำนวน 1) 3 วิธี 2) 6 วิธี 3) 9 วิธี 4) 12 วิธี 2. ทีม A และทีม B แข่งขันกัน ผู้ชนะคือผู้ที่ชนะติดกัน 2 เกม หรือชนะรวมกัน 3 เกม หาจำนวนวิธีที่ทั้ง 2 ทีม อาจแข่งขัน กันจนมีทีมชนะ 1) 10 วิธี 2) 12 วิธี 3) 14 วิธี 4) 16 วิธี 3. หยกนำกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แต่ละด้านยาว 1 หน่วย จำนวน 9 แผ่น มาจัดเรียงชิดกัน ดังรูป จากการจัดเรียงกระเบื้องข้างต้น มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ทั้งหมดที่รูป 1) 9 รูป 2) 10 รูป 3) 13 รูป 14 รูป 4) 4. เมนูของร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีอาหารไทย 10 อย่าง อาหารจีน 6 อย่าง และอาหารอิตาลี 4 อย่าง ถ้าต้องการ เลือกสั่งอาหาร 1 อย่าง จะมีวิธีเลือกสั่งอาหารได้กี่วิธี 1) 2) 10 วิธี 20 วิธี 60 วิธี 3) 4) 240 วิธี 5. ชายคนหนึ่งมีเสื้อ 6 แบบ กางเกง 4 แบบ และเน็กไท 3 แบบ ถ้าชานคนนี้แต่งตัวออกจากบ้านโดยใส่เสื้อ กางเกง และ ผูกไทแล้ว ชายคนนี้จะสามารถแต่งตัวได้ทั้งหมดแบบ 1) 13 วิธี 2) 24 วิธี 3) 48 วิธี 4) 72 วิธี 6. ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีประตูซึ่งเข้าออกได้ 10 ประตู ถ้าถามต้องการเข้าและออกห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ โดยไม่ใช้ ประตูกัน ธามจะสามารถเลือกประตูเข้าออกได้กี่วิธี 1) 2 วิธี 2) 10 วิธี 3) 90 วิธี 4) 100 วิธี 7. จงหาค่าของ 1) 84 2) 168 3) 252 4) 504 9! 6! 3!
แสดงวิธีทำ

คำตอบ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉