ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยนะคะ ครูตรวจให้เเล้วเเต่ไม่เฉลยให้ค่ะ

Past Simple or Past Perfect? อ Look at the pictures and complete the sentences. Use the past simple and the past perfect. 3 4 6 7 Restaะra 12 8 The waiter because she 1 When they got (get) to the station the train had already left_(already leave). ] (be) very cold because she (not take) her coat. (run) after her (not pay) 2 She the bill. 9 When he (arrive) at the pogl he (not work) (not turn it on), | (arrive) after (go out). (never fly) before (be) very nervous. realized he (not bring) 3 The printer because he 4 The fire engine his swimsuit. 10 She because she 11 They because they 12 She (have to) pay again J(lose) her ticket. U(can) speak French (study) it at school. - (be) tired because she. the fire 5 They and theyl 6 I (not can) take a photo of the crocodile because it (be) in the queue all night. (disappear) into the water. 7 She (just have) dinner so า(not be) hungry. 6 Test your memory.Cover the sentences. L0ok at the pictures and remember the scntences. she

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมต้น

สอบเข้าสาธิต​เชียงใหม่​ ม.1 ยากไหม​คะ​ คืออยากรู้มากก​ และสังคมเป็นยังไงอ่ะคะ

สอบเขาสาธิตเชียงใหม่ ม.1 ยากไหมคะ สังคมเป็นไงบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยด้วยยยย!!#

ใบงานที่ 1 เรื่อง ทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Flash CS6 คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. การเรียกใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS6 มีขั้นตอนอย่างไร 2. โปรแกรม Adobe Flash CS6 มีความสามารถอะไรบ้าง 3. การปิดโปรแกรม Adobe Flash CS6 ทำได้อย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ภาษาจีนม.4ช่วยหน่อยนะคะ

cdn.fbsbx.com เรียบร้อย ใบวานที่ 1 บาทที่ 4 ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเขียนตอบประโยaเป็นภาษาจีนลวในสมุด t & sh i shน 1 1. A: 1e & % ? t & sh i CPALL t & sh i n & gu 6 r 6 n t & sh i r e n B: 1% %.... 2. A: 1% % # ? B: 1e#.. A : 1%% s E? B: 1% %... t a sh i shu f 3. A: 4t & it ? t a sh ) B: 4% & t a sh i n &gน 6 r e n t & sh i B: 4% % t & sh i shน 1 4. A: 4e & # ? t & sh i w 6 d e B: t a sh i n d gu 6 r 6 n A: 4t % s 8? t a sh i B: 4t ้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ยาก

78 กับ 88 กับ 36 10 11 วิธีทำ วิธีทำ ตอบ ตอบ 35 21 กับ 24 5 6 กับ 3 12 วิธีทำ วิธีทำ ตอบ ตอบ แบบฝึกหัด 6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ]

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทีครับไม่เกิน16.00น.

ะแ 12:28 น. ซ e | 46 วิธีคิดให้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนดลง ในสมุด ข้อที่ 2 ต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่กิโลจูล ในการทำให้ทองคำ 2.5 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 1,063 องศาเซลเซียส เปลี่ยน สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว (กำหนดให้ Laมของทอง 64.5 KI/kg) ตอบ 1. เพิ่มไฟล์ ข้อ3ทำลงในสมุดไม่ต้องลอกโจทย์ แสดง วิธีคิดให้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนดลง ในสมุด * ข้อที่ 3 จากแผนภาพ สาร A 50 กรัม และสาร 8 30 กรัม ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเท่ำกัน ปริมาณความร้อนที่ ทำให้สารทั้งสองมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 100 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร ก้ำหนดให้ Crาร 0.3 cal/g ตอบ สารย 0.2 cal/g C สาร A สาร A 50 g 50 g 10 % 100 Cี สาร B สาร 8 30 g 30 g 10 C 100 % 1. เพิ่มไฟล์ จำเป็นต้องตอบคำถามนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำให้ดูได้มั้ยคะ

ความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมสีแดงในอนุกรมบัลเมอร์ของสเปกตรัมไฮโดรเจนมีค่า 656.2 นาโนเมตร ผลต่างของระดับพลังงานสองระดับที่ทำให้เกิดเส้นสเปกตรัมลีแดงเส้นนี้ มีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5204