ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ♡

ใบงานที่ 2 ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 2.องศาได้ ๑. ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างประมาณละติจูด องศาเหนือ ถึง ลองจิจูด. องศาตะวันออกถึง องศาตะวันตก โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีปทำให้ครึ่งหนึ่ง ของทวีปแอฟริกาอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางชีกโลกใต้เส้นศูนย์สูตรลากผ่านประเทศ ๒. อาณาเขต ทิศเหนือติดกับ ทิศใต้ติดกับ.... ทิศตะวันออกติดกับ ทิศตะวันตกติดกับ.... ๓. ขนาด ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ ใหญ่เป็นอันดับ ไของโลกรองจากทวีปเอเชียและใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง . .ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาด เท่า ๑. น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป คือ ๒. คลองสุเอชขุดเชื่อมระหว่างทะเลอะไร ๓. อ่าวเอเดนอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา ๔. น่านน้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย คือ ๕. แหลมก็้ดโศปอยู่บริเวณใดของทวีปแอฟริกา 5. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย ๗. ประเทศใดที่มีดินแคนส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลทรายสะฮารา ๔. ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รองจากทวีปใด ๔. ช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างประเทศอะไร ๑๐. ทวีปแอฟริกาเป็นเส้นทางการเดินเรื่องสมุทรผ่านระหว่างทวีปอะไร ๑๑. ทวีปแอฟริกามีชายฝั่งทะเลติดต่อกับมหาสมุทรใดบ้าง ๑๒. เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา คือเกาะอะไร ๑๓. ทวีปแอฟริกาได้รับฉายยาว่า ๑๔. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีดินแดนใกล้กับทวีปยุโรปมากที่สุด ๑๕. น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับเกาะมาดากัสการ์ เรียกว่าอะไร - เพราะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

3. ให้นักเรียนศึกษา อาณาเขตของแอฟริกา และตอบคำถามลงในกล่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ ทิศเหนือ จดทะเล และช่องแคบ. ยุโรป ทิศตะวันออก จดมหาสมุทร.. ที่รานฝุน รอดก็เจอวิจ ที่รากสูงตาิด เทื่อพราะาร์ ท : เ 4 " 1 1 ย ส ะ 6 1 1 1 เทื่อกเราแคร์ เข ต ทุ่ 3 ห ญ 1 ๆ 6 1 น ที่ราษสู ที่รา บ สู 0 นี้ มหา สมุท.ร อินเดีย ม ห 1 ส ม ท 1 แ 0 6 แ 6 น ที่ ก ค 6, ค 1 ก 1 1 ทิศตะวันตก ทิศให้ จดมหาสมุทร จดมหาสมุทร. และมหาสมุทร..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ;

ใบงานที่ 1 ที่ตั้งอาณาเขตของทวีปแอฟริกา 1. ทบทวนแผนที่โลก : เลือกคำตอบให้ถูกต้อง 120" 2. ตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 จากแผนที่ โลกมีทั้งหมดกี่ทวีป. 2.2 ทวีปแอฟริกาอยู่ที่ใดในแผนที่ 2.3 ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่เท่าใด..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

สอบถามวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะ ใครทำได้ช่วยหน่อยนะค่ะคิดไม่ออกจริงๆค่ะ

ใบงานที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม เรื่อง หนูต้อยไปตลาด คุณแม่พาต้อยไปตลาดใกล้บ้านเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำหรับสมาชิกในครอบครัว คุณแม่ขา ซื้อแชมพูสระผมให้หนูต้วยค่ะ ต้อย คุณแม่ : ลูกจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรล่ะ หนูขออ่านสรรพคุณของแชมพูยี่ห้อต่างๆ ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ หนูอยากได้แชมพูชนิดที่ทำให้เส้นผมนุ่ม ก็ดีเหมือนกัน เพราะแชมพูแต่ละประเภทนั้นมีสรรพคุณแตกต่างกัน หนูเลือกแชมพูได้แล้ว คุณแม่จะซื้ออะไรในร้านนี้อีกคะ ต้อย - คุณแม่ : ต้อย คุณแม่ : แม่จะขื้อสบู่และยาสีพัน ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนใช้สบู่และยาสีพันชนิดใหม่ บัจจุบันี้มีหเลือกหลายชนิด หลายยี่ห้อ การที่ผู้ผลิตหลายแห่งแข่งขันกันนั้น ทำให้เรามีโอกาสเลือกชนิดที่มีคุณภาพตามที่เรา ต้องการ หนูเห็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงมุมถนนติดประกาศลตราคาสินค้าทุกประเภท และรับเปลี่ยน สินค้าที่ชำรุดหรือมีปัญหาภายในเวลา 7 วันต้วย ต้อย : คุณแม่ : เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในสินค้าของตน และถ้าสินค้า ชำรุต เขาก็ต้องเปลี่ยนให้หรือให้ค่าขดเชยความเสียหาย เราจะไปซื้ออะไรอีกคะคุณแม่ เราไปซื้ออาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง น้ำปลา ซอส น้ำมันพืชก่อน แล้วต่อยเดินเข้าไปในตลาดสด ต้อย คุณแม่ : เพื่อซื้อหมูและผักสด หนูอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานนี้ที่มีคนไปร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวว่า ปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไป ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการบริโภค ต้อย คุณแม่ : เรื่องนี้จะต้องไปแจ้งต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารแห้งที่คุณแม่จะซื้อ เช่น น้ำปลา น้ำมัน นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันไช่ไหมคะ คุณแม่ : ถูกต้องลูก เราซื้อของเสร็จแล้วรีบกลับบ้านกันนะ เพราะคุณพ่อจะไปเยี่ยมคุณปูที่เขียงใหม่ แม่จะ ต้อย : ฝากของไปให้คุณปู่ต้วย คุณพ่อจะเดินทางไปทางรถไฟ รถยนต์ หรือเครื่องบินคะ ต้อย คุณแม่ : คุณพ่อเดินทางไปทางเครื่องบินจะ แต่บางครั้งคุณพ่อก็เดินทางโดยทางรถไฟและรถยนต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้มั้ยข้อ1 เลาคิดไม่ออกแว้วว

1. ให้นักเรียน อธิบายถึง กฎหมายอาญา ควบคุมดูแลสังคมให้สงบสุข ได้อย่างไร (5คะแนน) 2. จงบอกหน้าที่พลเมืองดีที่ควรปฏิบัติในสังคมไทย มาอย่างละเอียด(5 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

วิชาสังคมศึกษา

ใบงานที่ 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มีวิธีการก่อนประกาศใช้แตกต่าง จากฉบับอื่นอย่างไร 1. รัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไร 2. 3. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คืออะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคับ

บของผู้ปริโภค 9. ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีใดบ้าง ก. ผู้รับเหมาไม่สร้างบ้านให้ผู้ว่าจ้าง เพราะไม่จ่ายเงินตามที่ตก โภคไม่ให้ถูกละเมิดและถูกเอาเปรียบ เร จะยาวเท่ากัน) บบ ลงกันไว้ ภอบการในการขายสินค้าให้แก่ ดุสิตาได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของนางอุษาซึ่งเป็นผู้ซื้อ ข. แล้ว ในการผลิตสินค้าและบริการ การสร้างบ้านของบริษัท A ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาแก่ลูกค้า ค. มให้แก่ผู้ประกอบการ การสร้างอาคารโรงงานไม่แล้วเสร็จ เพราะเจ้าของต้องการ ง. โภค ขยายต่อเติมอยู่ตลอดเวลา 10. ข้อใดคือมาตรการหลังการซื้อขายในการคุ้มครองผู้บริโภค ชย์ เริโภคประจำจังหวัด ก. การแจ้งปรับราคาล่วงหน้า ข. การกำกับดูแลการเช่าซื้อสินค้า "รและยา กระทรวง ค. การกำหนดเงื่อนไขในการขายสินค้าบางรายการ ตสาหกรรม กระทรวง ง. การฟ้องร้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

สอบถามวิชาหน้าที่ค่ะทำยังไงค่ะ ใครรู้บอกหน่อยค่ะ

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เมื่อประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) แล้วจะมีผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างไร 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ได้อย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ใครรู้ข้อไหนช่วยหน่อยน้าาา ขอบคุณมากค่า🥺💖

ใบงานที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทวีปอเมริกาเหนือ วิชา สังคมศึกษา 5 ส ๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบโลกใบใหม่เป็นคนแรก คือ 2. ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองจากทวีปใด 3. ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค คือ 4. ภูมิภาคอเมริกาเหนือประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ คือ 5. ภูมิภาคแคริบเบียนประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ คือ 6. ภูมิภาคอเมริกากลาง ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ คือ 7. เมืองหลวงของประเทศแคนาดา คือ 8. ชาวพื้นเมืองอินเดียนที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ คือ 9. เมาสต์แมกคินลีย์ เป็นยอดเขาที่สูงสุดในทวีปอเมริกาเหนืออยู่ในเทือกเขา 10. กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศแบบทุนดรา คือ 11. ทะเลสาบเกรตเลกส์ ประกอบด้วยทะเลสาบ ๕ แห่ง ได้แก่ 12. แม่น้ำที่จัดเป็นเส้นแบ่งที่ตั้งและสภาพวัฒนธรรมของทวีปอมริกาเหนือ ระหว่างลาตินอมริกา กับแองโกลอเมริกา คือ 13. บริเวณที่ราบสูงทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้เกิดหน้าผาหุบเขาลึกชัน มีลักษณะสวยงาม เรียกว่า 14. พายุที่สร้างความเสียหายให้กับทวีปอมริกาเหนือมากที่สุด คือ 15. แหล่งการประมงที่สำคัญในทวีปอมริกาเหนือ คือ 16. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศคอสตาริกา คือ 17. สหรัฐอมริกาและแคนาดามีระบบเศรษฐกิจแบบ 18. สหรัฐอมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ได้รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เรียกว่า 19. แหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณ . 20. แม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นทางที่สำคัญในการขนส่งสินค้าของทวีปอมริกาเหนือออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก คือ เลขที่ ชั้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยนะคือมันยากอะ เรารีบส่งด้วย

ขั้น เลขที่ ใบงานที่ 2 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อำนาจอธิปไตย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ประชาชน สภาตุลาการ ลงมติเลือก หลักการใช้อำนาจ 1. หลักเชื่อมโยงอำนาจ.. 2. หลักดุลแห่งอำนาจ.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/119