ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ทัศนศิลป์ มัธยมต้น

คือเเบบ...เธอเรางงมาก มากถึงมากที่สุด ช่วยหน่อยน่าาาา

กิจกรรมที่ ๑.๗ ให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นวิเคราะห์และอธิบายส่วนประกอบ ของการมองเห็น หรือทัศนธาตุที่ปรากฏให้ถูกต้องตาม 90 หมายเลขที่กำหนดให้ (ศ ๑.๑ ม.๓/๓) กิจก ภาพที่ ภาพที่ ภาพที่ 4 ภาพที่ 4 ภาพที่ ๕

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ทัศนศิลป์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻😿

คำตอบของคุณ หากต้องสร้างสรรค์ผลงานทัศนธาตุ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เพียงทัศนธาตุ เดียว...นักเรียนจะเลือกใช้ทัศนธาตุใด เพราะเหตุใด จงอธิบาย คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ทัศนศิลป์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา🙏🏻😿

การออกแบบตัวละครของตนเอง ที่นักเรียนเคยออกแบบนั้น.... ตัวละครควรออกแบบอย่างไร จงอธิบาย * Poohwerbear คำตอบของคุณ ลักษณะงาน Collage. (1) นักเรียนคิดว่ามีข้อแตกต่างจากผลงานที่เกิดจากการวาดหรือ ระบายสีอย่างไรบ้าง (2)นักเรียนชอบผลงาน Collage หรือวาดภาพระบายสีมากกว่ากัน เหตุผลเพราะอะไร" *

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ทัศนศิลป์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

คำตอบของคุณ หากต้องสร้างสรรค์ผลงานทัศนธาตุ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เพียงทัศนธาตุ เดียว...นักเรียนจะเลือกใช้ทัศนธาตุใด เพราะเหตุใด จงอธิบาย คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ทัศนศิลป์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ รู้ข้อไหนบอกก่อนได้นะคะ🙏🏻🙏🏻😿

จากภาพ.. มีการใช้ทัศนธาตุใดบ้าง อย่างไร จงอธิบาย * คำตอบของคุณ หากต้องสร้างสรรค์ผลงานทัศนธาตุ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เพียงทัศนธาตุ เดียว..นักเรียนจะเลือกใช้ทัศนธาตุใด เพราะเหตุใด จงอธิบาย ค่าตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/3