ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

วิชาหน้าที่พลเมืองช่วยหน่อยค่ะ🙏

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสำคัญของระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1. ประชาธิปไตยตรงกับภาษาอังกฤษว่า 2. วาทะทางการเมืองของ Abraham lincoln อดีตประธานาธิบดีของประเทศ ที่เป็นปรัชญาทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบันว่า 3. สหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยแบบใด 4. ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา คือ 5. ก่อนที่จะมีการปกครองแบบปัจจุบัน ประเทศไทยปกครองในระบอบใดมาก่อน 6. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 6.1 เมื่อวัน เดือน ปี 6.2 คณะบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เรียกว่า 6.3 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ตรงกับรัชกาลใด 6.4 จงบอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นข้อๆ 7. พระราชหัตเลขรัชกาลที่ 7 ที่ทรงสละราชสมบัติใจความว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

สอนการบ้านฟรี 1 วัน @ไลน์มาได้เลย

H ย อll 21:46 น. 60 ผนการเรียนมัธยมปลาย เมื่อวานชื่น Happyslice แต่งกลอน สอนก.. ปัญหาที่แก้ไขเสร็จสิ้น | เริ่มรับสมัครแล้ว 50 กในยาย ปิด ()

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/12