ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยข้อนี้หน่อยค่า

แก๊สชนิดหนึ่งมีสูตรเอมพิริคัลเป็น SF4 แก๊สนี้ 0.100 กรัม มีปริมาตร 22.1 mL และความดัน 1.02 atm ที่อุณหภูมิ 20% จงหาสูตรโมเลกุลของแก๊สชนิดทนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยข้อนี้หน่อยค่า

3. จงแสดงประจุฟอร์มอลของ H,SO, และ SO,Cl, ในโครงที่เสถียรตามกฎออกเตต และโครงสร้างที่ดีที่สุดเมื่อ พิจารณาจากประจุฟอร์มอล สูตรโมเลกุล ประจุฟอร์มอล โครงที่เสถียรตามกฎออกเตต โครงสร้างที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากประจุ ฟอร์มอล H2SO4 SO)Cl2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ทำยังไงอะคะ

9) ถ้าเริ่มจากความเข้มข้นของ A และ B ต่าง ๆ กัน จะเกิด C ที่ 1 นาที ดังสมการ A + 2B -20 และตารางความเข้มข้นของสารที่ใช้ในปฏิกิริยา C A 0.00g0.1 0.10 4 0.04 008 0 06 0.0 ความเข้มข้น (โมลาร์) A B C (เริ่มต้น) (เริ่มต้น) (ที่ 1 นาที) 1 0.10 0.10 0.04 0.10 0.20 0.04 2 ก30 4-0.1 010 | 0 0.20 0.20 0.08 1 0| ถ้าต้องการทำลายสาร B เข้มข้น 1.00 โมลาร์ให้หมดภายใน 1 นาที ด้วยการทำปฏิกิริยากับสาร A จะต้องใส่สาร A ลงไปให้มีความเข้มข้นเริ่มต้นขั้นต่ำกี่โมลาร์ (1,0.50 โมลาร์ (2,2.50 โมลาร์ 3. 5.00 โมลาร์ 4. 10.00 โบอาร์.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ความจุความร้อนของน้ำ เท่ากับ 4.814 จูล/กรัม/องศาเซสเซียส หมายถึง การที่จะทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิลดลง 1 ํC จะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่า... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

11.4 ที่หาม เการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นก่อนกลืน 12. ปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์หรือไม่เพราะเหตุใด FeyOs(s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3CO2(g) 13. ให้นักเรียนยกตัวอย่างปฏิกิริยารีดอกซ์ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน 1 ตัวอย่าง 14. สารกัมมันตรังสี คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ใครว่างๆ ช่วยเช็คคำตอบให้เราทีได้มั้ยครับ ไม่รู้ว่าถูกรึเปล่าTT

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบให้ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบ (เลือกทำเพียง 4 ข้อเท่านั้น) (มวลอะตอม H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, P=31, S=32, Cl=35.5 K=39 Ca= 40, Cr=52 Fe=56, Pb=207 1. จงหามวลอะตอมของแคลเซียม เมือแคลเซียม 1 อะตอม มีมวล 40 x 1.66 x 10-24 กรัม ษวลของแคลเซียน 2 2ของนคลเซียม 1 สะตอม 1,66 x10 (4) = 40 *1.66 x10 1.66*10 ท 40 2 - 20 5. แก๊ส HCL 3.65 กรัม จะมีปริมาตรกี่ dm ที่ STP แก็ส HCL 2.65 g *22.4 gm ที่STP 8.906 dmทีรrP =9 dm ที่ STP # 6. แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) จำนวน 1.204 x 102 โมเลกุล จะมีมวลกี่กรัม H= 1 S - 32 ะ 1.204 *10* 34 6.02 -10% - 0.68 7. แก๊สคาร์บอนไอออกไซด์ (CO.) 0.5 โมล หนักกี่ กรัม CO, -40 .5% 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/311