ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ🙏

2. ตำบล หมายถึง ความหมายวไทย มีความพยาย 1. ตำบล หนอง นางสาวแก่ เข้าไปประมากกว่าการใหม่ ยกตัวอย่างคำพูด และประสบการประกาศ การใช้ แรงบประมา คํามูล ฟามูลพยางค์เดียว R... ค่าประสมความหมาย คล้ายเกิน ๑. ปกติ ๒. ชีวิต ๓. ควาย ๔. บ้านพัก 6. แม่เลี้ยง 5. รถตู้ ๗. พาวบ้าน = ๘. ไอแพด ๙. ใจเย็น ๑๐. นาที ๑. ปะการัง ๑๒. หน้ามืด เอาถ่าน เต - Hash แม่ยาย เสียใจ จา จงบอกว่าคําที่ทําหนดให้ต่อไปนี้เป็นการสร้าง แบบค้ามูลหรือคำประสม และเพราะเหตุใด ค้ามูล - ค่ามล = คามุส ||||||||||||||||||| . คําประสม = - ค่ามูล า ห า พนาง 110... WA.. HU.... กประสงความหมาย เปลี่ยนไป - หน้ากากหน้ and stude ทางเจ้า เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เมื่อแยกค้าแล้ว ไม่มีความหมาย เพราะ เมื่อแยกคำแล้ว ไม่มีความเหมาะ เพราะ เป็นคนโดยสามหมาย เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ตอบอะไรคะ

14:18 อ. 28 พ.ย. 3. จงเรียงข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษา โดยเริ่มจากภาษาระดับพิธีการ ทางการ กึงทางการ และระดับสนทนา (1) บ้านเมืองไทยเราดำรงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอัน เข้มแข็งถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย ก็เป็นไปตามความปรารถนาของ พวกเราเองที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า FIFT (2) ความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาได้กลายเป็นจุดระเบิดที่ทำให้เกิดเหตุ ยุ่งเหยิงยืดเยื้ออย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสถาบันศาล FIERS (3) ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน ให้แบ่ง เขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขตเขตหนึ่งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน 2) 312- 4 4) 123-4 (4) เรื่องการซื้อเสียงขายเสียงจะไปโทษชาวบ้านฝ่ายเดียวคงไม่ถูกนักหรอก ต้องโทษนักการเมืองแย่ๆ บางคนด้วย ถ้าไม่มีคนซื้อจะมีคนขายได้ยังไง 1) 3-2-4 3) 1 - 3 - 4 - 2 FREFLE 76%

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

🙏🏻

ตอนที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง คำนมัสการคุณานุคุณไม่ได้กล่าวถึงพระคุณของบุคคลใด ล. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ G ก. พ่อ ค. ญาติผู้ใหญ่ จ. พระสงฆ์ 6. ข้อใดเป็นผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร ๑๘ ก. สัตวาภิธาน ข. อิลราชคำฉันท์ ค. มัทนะพาธา ง. กาพย์พระไชยสุริยา จ. แบบเรียนเร็ว ก. ละมั่งพรั่งดงกว้าง รูปร่างกวางโอ่โถง ข. ร้องร่อนวะว่อนเชย เกลือกบุษบากร ค. ไรน้อยรอยระเรียบ ริมเกล้าเพราสองแถว ง. แสงทองเรืองรองราง รุ่งแล้วแก้วกัลยา จ. นกกดอดทนสู้ งูโพนพังพานหวัง ข้อใดเป็นคำประพันธ์ชนิดเดียวกับคำประพันธ์ที่ใช้แต่งนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ เขาสองข้างกางโจงโครง ฝีเท้าวิ่งยิ่งกว่ากวาง รสเรณูกำจร ระกะกลีบกระหึ่มเสียง เป็นระเบียบเทียบตามแนว ปีกผมมวยรวยไรนาง ขึ้นกระจ่างสว่างเวหา สุดเสนหาไม่มาเลย พบงูเห่าเอาปีกบัง จะบบตอดบรอดเลย ข. แม่ ง. ครู (น้อย อาจารยางกูร) ก. ให้ความรู้ ข. ให้ความช่วยเหลือ ค. มีความรักและเอ็นดู ง. มีความกรุณา จ. มีความบริสุทธิ์ใจ ข้อใดไม่ใช่พระคุณของครูที่กล่าวไว้ในนมัสการอาจริยคุณ คํา ก. ข. ค. ง. คำ ก ข ค ง a

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดคำประพันธ์หน่อยค่ะ รบกวนด้วยนะคะเราพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีTT

อ้าสอง เทเวศร์ โปรดช่วย ดลใจ ม ด้วยเดขเทพ ไท แม้คิดขัดขืน มาเถิดนางมา ขด โปรดเกศข้า มาเร็วบัดนี้ บาท ทรามวัยให้ เพลิน ฝืนมนตร์คาถา อย่าช้าเรื่อง ทรามวัยรูปงาม จึงได้ทราบ ชอย อ้านางโศภา อย่าช้ามาไว โฉมยงอย่า ทรงฟังซึ่งวาท ที่กราบทูลเชิญ, จนลืมขวยเขิน แล้วรีบเร็วมา. รีบลีลาจร ความ ตูข้าสั่งให้ รีบรัดมาเถิด ขืนขัดคงเกิด ขอให้นิทรา ขา คอย มาเร็วบังอร ข้าขอนี้นา, เข้าสึงถึงใจ. ต้อนรับ ทรามวัย โฉมตรูรีบจร. ในทรวง เร่าร้อน, ข้าเรียกนางมา.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบ

แบบฝึกที่ ๓ พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนด แล้วเลือกความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรียน มากที่สุด จากนั้นเขียนขยายความความคิดเห็นนั้น ครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ อัจฉริยะคนหนึ่งคิดที่จะผลิต ความคิดเห็นที่ หุ่นยนต์นั้นไร้ชีวิตและหัวใจ หุ่นยนต์ตำรวจออกมา หวังให้ ต่างจากมนุษย์ที่มีชีวิต สมอง ทำหน้าที่แทนตำรวจ จะได้ลด และหัวใจ จึงไม่ควรให้หุ่นยนต์ ภาระงานของตำรวจ วันหนึ่ง มาทำหน้าที่นี้ หุ่นยนต์จับนักเรียนที่ขโมย กระเป๋าสตางค์เพื่อน หุ่นยนต์ ไม่ยอมปล่อยจนกว่านักเรียน ผู้นั้นจะถูกลงโทษ แต่คำสารภาพ ของนักเรียนคือยากจนมาก ที่ขโมยเงินเพื่อนเพราะอยากกิน ลูกอมเท่านั้น และเงินที่ขโมย เพียง ๑๐ บาท เหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดข้อคิดเห็นและเกิด ข้อถกเถียงต่าง ๆ มากมาย ความคิดเห็นที en คนไทยเป็นคนใจดีและขี้สงสาร การกระทำนี้เด็กผิดจริง แต่เรา ไม่เห็นชอบให้ลงโทษ เพราะมัน เศร้าเกินไป DOWN 3.2 Res ความคิดเห็นที่ 6 หุ่นยนต์คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ กลั่นกรองจากความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่หุ่นยนต์ทำ คือ สิ่งที่มนุษย์ เรียกร้องแต่ตนเองไม่อาจทำได้ ความคิดเห็นที่ 4 ความเที่ยงธรรมควรเกิดในสังคม ไทย การตัดสินครั้งนี้ถูกต้องแล้ว การใช้หุ่นยนต์ ทำให้พวกเราเห็น ความเที่ยงธรรมมากกว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ😫😫

ประกอบด แคลเซียมและฟอส สรุปข้อความที่อ่านได หมอนคุณภาพกาย หลว ซ่อมแซม ริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะเด็ก แดงและไข่มดแดง มันว่างตรงไป เรื่องคิดที่แตกต่าง : เศรษฐกิจการเงินนำโลกสู่ความหายนะ (โดยผู้จัดการรายสัปดาห์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๙ : ๐๙ น.) ขณะที่ชาวเอเชียเชื่อว่าความโลภ คือ กิเลสที่มนุษย์ควรลดหรือรจัดทิ้ง เพราะมิเช่นนั้นก็จะทำให้คน 136 Eco Eco การ หรือ หลงงมงามจนปลักอยู่ในหลมแห่งอบายมุขอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ส่วนฝรั่งกลับเชื่อว่าความโลภ คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิต ทำให้มนุษย์เกิดความกระตือรือร้นแข่งขันค้นคิดประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ เพื่อเอาชน ธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการหรือตัณหาของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงออกล่าหาอาณานิคมเพื่อ ค้นหาดินแดนใหม่ ๆ แรงงานถูก ๆ แหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมาป้อนแผ่นดินแม่ ที่จริง ชาวจีนก็ออกค้นหาดินแดนใหม่ ๆ เหมือนกัน และทำได้ก่อนฝรั่งหลายร้อยปี เหตุผลเพราะว่าชาวจีน มีเทคโนโลยี การต่อเรือ เดินเรือ และแสนยานุภาพทางทหารเหนือกว่าฝรั่ง อย่างไรก็ดีชาวจีนไม่ได้ยึดครอง ดินแดนเหล่านั้นเป็นอาณานิคมของตนเอง ชาวจีนต้องการเพียงแสดงความเหนือกว่าเพื่อให้ชนชาติอื่น เคารพและยำเกรงเท่านั้น ไม่ได้มีความโลภเฉกเช่นฝรั่ง ถ้าจีนใช้แสนยานุภาพทางทหารของตนเพื่อยึดครอง หรือล่าอาณานิคม ทวีปยุโรปทั้งทวีปและดินแดนอื่น ๆ คงตกเป็นอาณานิคมของจีนหมด ฝรั่งก็คงหมด โอกาสพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารของตนเพื่อยึดครองโลกหรือล่าอาณานิคม เพราะจีนสามารถทำได้ ก่อนฝรั่ง ๒-๓ ร้อยปี ทำไมจีนจึงไม่ทำอย่างฝรั่ง เหตุผลก็คือ ผู้นำจีนไม่มีความโลภอย่างฝรั่ง เพราะหลังจาก จีนสำรวจโลก และได้ทำแผนที่โลกกับแผนผังการเดินเรือเสร็จ ผู้นำจีนรุ่นต่อมาก็สั่งทำลายกองเรือสำรวจที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งแผนที่โลก และแผนผังการเดินเรือเกือบทั้งหมด มีหลักฐานยืนยันว่า การที่ นักเดินเรือฝรั่งสามารถเดินทางไปสำรวจดินแดนต่าง ๆ ของโลกได้ก็เพราะอาศัยแผนที่โลกและแผนผัง เดินเรือต่าง ๆ ที่ชาวจีนทำขึ้นก่อนหน้านั่นเอง (นายพลเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของอังกฤษใช้เวลาศึกษาวิจัย ค้นคว้านานถึง 6 ปี ได้ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว) เมื่อราว ๓๐ ปีที่แล้ว Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่อาศัยกลไกการตลาดให้แก่ชาวโลกโดยยึดหลักอุปสงค์ และอุปทานในหนังสือที่ชื่อว่า Wealth of the Nation ท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ บน ต่า อย L

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/132