สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายเกี่ยวกับอักษรต่างๆให้หน่อยค่ะ
ในวิชา พัฒนาการอักษรไทย พอดีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่🥲
เช่น อักษรลิ่ม (เราเรียนศิลป์-สังคมนะคะ)

88 ABCDEFGH | K L M LK TALE MNOP QRSTU V W X Y Z Tools
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉