สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

คือเราอยากรู้ว่าทำไงเท่าที่ไปดูมาน่าจะเนื้อหาม.6ค่ะแต่เราพึ่งม.5 เป็นสาระภูมิศาสตร์ มี3ข้อแรกเราทำได้ค่ะแต่3ข้อหลังเราไม่รู้ว่าทำยังไงเน็ก็มีค่ะแล้วเราเอามาทำไม่ถูกอะค่ะ ใครทำได้ช่วยทีค่ะ

ใบงาน โลกและสัณฐานของโลก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 อธิบายเกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (K) 2. 3. วิเคราะห์เกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (P) มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก (A) สาระสำคัญ โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ สัณฐานของโลก เป็นทรงกลมรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ 12,714 กิโลเมตร มีความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร 12,757 กิโลเมตร นักเรียนสังเกตภาพระบบสุริยะ โดยตอบคำถาม ดังนี้ ( ตอบคำถามลงสมุด) 1. Venus Mercury Earth Mars 1.1 ภาพดังกล่าวคือภาพใด 1.2 โลกอยู่บริเวณใดของภาพดังกล่าว 1.3. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร Jupiter Satur Uranus Neptune 2. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของโลกและสัณฐานของโลก (จากหนังสือเรียน) แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด 3. นักเรียนจำแนกระบบของโลกว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 4. เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่บนโลกได้ **ความรู้เพิ่มเติม*** เอกภพมีอายุประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยล้านปี ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณห้าพันล้านปี ดวงอาทิตย์แผ่รังสี และพัดพาเมฆฝุ่นที่เหลือออกไปเป็นจํานวนมาก เหลืออยู่เพียงส่วนน้อย โดยส่วนที่เหลือนี้เกิดเป็นวงแหวนฝุ่นรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน จนกระทั่งวงแหวนฝุ่นเปลี่ยนรูปเป็นดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งโลกด้วย
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉