ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยครับ

1:10:11 9:55 แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 4.ผู้หญิงคนหนึ่งมีลักษณะปกติ แต่มีพ่อเป็นโรคฮีโมฟีเลีย โรคนี้ควบคุมโดยยีนใน โครโมโซมเพศ ถ้าผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่มีลักษณะปกติ อยาก ทราบว่า ก. ลูกมีโอกาสเป็นโรคเท่าไหร่ ข. ถ้ามีลูกชายปกติ โอกาสที่ลูกชายคนต่อไปจะปกติเท่าไหร่ ค. ถ้าครอบครัวนี้มีลูกชาย 2 คน โอกาสที่ทั้งคู่จะปกติเท่าไหร่ ง. ถ้าครอบครัวนี้มีลูกชาย 6 คนโอกาสที่จะเป็นโรค 3 คนและไม่เป็น 3 คน เท่าไหร่ จ. ถ้าครอบครัวนี้มีลูก 6 คนโอกาสที่จะเป็นโรค 4 คนและไม่เป็น 2 คน เท่าไหร่
ชีววิทยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉