คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยออกแบบเครื่องย่างไก่ให้ทีค่ะ;-;

ตัวอย่าง ใส่กระดาษ A4 แนวนอนเท่านั้น กำหนดส่ง 30 มกราคม 65 ื่อ ชื่อ นามสกุล - ชั้น ม.3/. เลขที่... ชื่อชิ้นงาน ตั้งเองตามจิตนาการ ส่วนประกอบ ระบบยกฝาบน ขึ้น ลง ด้วยไฟฟ้า ฝาคตรอบชั้นนอกมร้อม สนวนกันความร้อน งาน 5 คะแนน ดัวต่อท่อดูกควัน ชุดซับเคลื่อน คะแกรงหมุนย่าง มือหมุนยกชุดบ่างหมุนขึ้น 1. ส่งตรงเวลา ก่อน 30 มกราคม = 1 คะแนน 2. มีภาพวาด = 1 คะแนน 3.มีลูกศร ชื้อธิบาย = 1 คะแนน 4.อธิบาย เข้าใจ เห็นภาพ ว่า เครื่องมือที่ออกทำ ทำอะไรได้บ้าง มีหน้าที่อะไร = 1 คะแนน ตะแกรงย่างหมุน ไก่-ป คะแกนฆ่าง 5. ความสวยงาม = 1 คะแนน ถังย่างชั้นใน บังย่างชั้นนอกพร้อม ฉนวนกันความร้อน https://www.kasetkaoklai.com

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉