ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยทีครับ

01:54 น. b < 70/555 4. การเกิดสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า 5. การเกิดแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อเข็มของเข็มทิศ รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 19. คลื่นผิวน้ำเดินทางจากบริเวณ 1 ไปยังบริเวณ 11 โดยมีทิศการเคลื่อนที่ตามลูกศร ดังภาพ บริเวณ แชร์ สทศ ANIETS แก้ไข หน้า 16 สถาบันการการศึกษาแห่งชาติ การหา Naterial situte of Educational Testing Service Public translation) เวลา 11.30 - 13.30 น. นคลื่น รอยต่อ บริเวณ || ข้อใดถูกต้อง 1. น้ำในบริเวณเตื้นกว่าน้ำในบริเวณ II น้ำในบริเวณ 1 ลึกเท่ากับน้ำในบริเวณ II 2. 3. น้ำในบริเวณ 1 ลึกกว่าน้ำในบริเวณ II 4. ความยาวคลื่นผิวน้ำในบริเวณ 1 ยาวกว่าความยาวคลื่นผิวน้ำในบริเวณ II 5. ความถี่ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณ ไม่เท่ากับความถี่ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณ II 100% 13 ลบ 900 เพิ่มเติม ||

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยทีครับ

01:54 น. b < 70/555 4. การเกิดสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า 5. การเกิดแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อเข็มของเข็มทิศ รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 19. คลื่นผิวน้ำเดินทางจากบริเวณ 1 ไปยังบริเวณ 11 โดยมีทิศการเคลื่อนที่ตามลูกศร ดังภาพ บริเวณ แชร์ สทศ ANIETS แก้ไข หน้า 16 สถาบันการการศึกษาแห่งชาติ การหา Naterial situte of Educational Testing Service Public translation) เวลา 11.30 - 13.30 น. นคลื่น รอยต่อ บริเวณ || ข้อใดถูกต้อง 1. น้ำในบริเวณเตื้นกว่าน้ำในบริเวณ II น้ำในบริเวณ 1 ลึกเท่ากับน้ำในบริเวณ II 2. 3. น้ำในบริเวณ 1 ลึกกว่าน้ำในบริเวณ II 4. ความยาวคลื่นผิวน้ำในบริเวณ 1 ยาวกว่าความยาวคลื่นผิวน้ำในบริเวณ II 5. ความถี่ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณ ไม่เท่ากับความถี่ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณ II 100% 13 ลบ 900 เพิ่มเติม ||

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

1.วัตถุหนัก1,000นิวตัน วางอยู่บนพื้นและผูกด้วยเชือกเบายาว2.5เมตร ออกแรงFในแนวระดับดึงวัตถุให้สูงจากพื้น1.0เมตรดังรูปจงหาขนาดของแรงFมีค่าก... อ่านต่อ

10:56 น. ↓ 12.12 8. จากรูป จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง เอกสารประกอบ เรื่อง สภาพสมดุ... slideshare.net M 9. จากรูป จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง M Science M # 10. จากรูป วัตถุมวล M ตกอย่างอิสระ จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง (M) 10.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 10.2 มีแรงอะไรบ้าง....... รายวิชาฟิสิกส์ ฉบับพื้นๆ Ⓒ³ 4.82 11. จากรูป วัตถุมว M วางอยู่บนพื้นเอียง จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง 8.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M กีแรง 8.2 มีแรงอะไรบ้าง........... 8.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 8.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร ■LERGI BAHER GA 9.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 9.2 มีแรงอะไรบ้าง 9.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 9.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร < The Daily 10.3 มวล M ตกลงอย่างอิสระ แสดงว่า 10.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร ตอนที่ 3 จงหาคําตอบ 1. วัตถุหนัก 1,000 นิวตัน วางอยู่บนพื้นและผูกด้วยเชือกเขายาว 2.5 เมตร ออกแรง F ในแนวระดับดึงวัตถุให้สูงจากพื้น 1.0 เมตรดังรูป จงหาขนาดของแรง F มีค่านิวตัน 11.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 11.2 มีแรงอะไรบ้าง 11.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 11.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร KB/S LIEB L 18 of 40 > เอกสารประกอบเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น Main N 2.5 เมตร 1.0 เมตร 18 G SCRIBD + slideshare Tap into millions of books, r LJ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงเหรอคะ

-รื่อง การแบ่งเซลล์ ชา ชีววิทยา 1 ณ. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รหัสวิชา ว 30241 ชี้แจง จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพัน ก. อินเตอร์เฟส จ. ไมโอซิส ฌ. เมทาเฟส II ข. เซลล์พืช ฉ. โพรเฟส I ญ. แอนาเฟส I นิวเคลียส ชั้น ม.4/4 ค. เซลล์สัตว์ ช. โพรเฟส II ฎ. แอนาเฟส II เซลล์และการทํางานขอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1. ระยะที่ฮอมอโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ ..2. การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาทิด 3. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ 4. เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโทโซมเท่ากับเซลล์แม่ 5. เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ 6. เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 ชุด 7. การสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ 8. ระยะที่โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัวที่ระนาบกึ่งกลางเซลล์ 9. ง. ไมโทซิส ช. เมทาเฟส ฎ. เทโลเฟ เป็นระยะสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เกิดเยื่อหุ้มรอบกลุ่มโครโมโซมทั้งสองก 10. โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดเรียงตามแนวระนาบกึ่งกลางเซลล์ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครพอจะรู้มั้ยคะ🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

เหตุการณ์ที่ 2 พัฒนาการคิด สู่ศตวรรษที่ 21 สมมติสถานการณ์ว่า นักเรียนต้องย้อนเวลาไปอยู่ใน เหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ที่กำหนด และต้องมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาในประวัติศาสตร์นั้น โดยให้นักเรียน นำเสนอวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเป็นไปได้ เมื่อ พิจารณาจากบุคคล วิทยาการ ความรู้ และเหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์ช่วงนั้น อ่านสถานการณ์ แล้วตอบคําถาม ไม่ชนหินโสโครก วิธีแก้ปัญหา เหตุการณ์ที่ นักเรียนได้เข้าไปอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งทางชายแดนของอาณาจักร บาบิโลเนีย และพบว่ากองทัพศัตรูกำลังเข้าล้อมเมืองแห่งนั้น จึงจำเป็น ต้องขอกองทัพช่วยเหลือจากกรุงบาบิโลนซึ่งเป็นเมืองหลวง วิธีแก้ปัญหา นักเรียนได้เข้าไปอยู่ในเมืองอะเล็กซานเดรียในอียิปต์โบราณ ซึ่งใน ขณะนั้นชาวกรีกจึงได้เข้ามาปกครองอียิปต์ในช่วงแรก ๆ ชาวกรีก ต้องการพัฒนาเมืองท่าแห่งนี้ให้มีเรือมาจอดได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน โดย ulis

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า วิชาประวัติศาสตร์🙏

ศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมโรมัน สถาปัตยกรรม งานก่อสร้างของชาวโรมันเน้น เช่น.. โรมันได้พัฒนาการออกแบบประตูเป็นแบบ... และเปลี่ยนหลังคาหน้าจั่วเป็นแบบ......... ประติมากรรม จะมีลักษณะ annsins ชาวโรมันเชื่อว่าการแกะสลักรูปให้เหมือนจริงที่สุด จะช่วย วรรณกรรมงานของโรมันแท้ ๆ จะมีลักษณะ เช่น..... ปฏิทิน: จูเลียส ซีซาร์ ให้ใช้ปฏิทินแบบ กฎหมาย นอกจากกฎหมาย 12 โต๊ะแล้ว ในสมัยจักรพรรดิจิสติเนียน ได้รวบรวมจัดใหม่ เรียกว่า...... เหตุการณ์สำคัญของอารยธรรมโรมัน สมัยจักรวรมัน สปาร์ตา อาจ โคลอสเซียม (1 ปี มี 12 เดือน และมี 365 วัน) แพนธีออน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/150