คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

อสมการคืออะไร
จงยกตัวอย่างมา5แบบ

อสมการคืออะไร

คำตอบ

สิ่งที่มีเครื่องหมาย ไม่เท่ากับ, น้อยกว่า, มากกว่า, น้อยกว่าเท่ากับ, มากกว่าเท่ากับ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?