ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

รางลื่นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง D ตั้งอยู่ในระนาบดิ่ง m เป็นวัตถุเล็กไปไถลไปรอบๆจุดA โดยไม่มีความฝืดเลย และด้วยแอมพลิจูดเล็กๆ คาบของการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเป็นเท่าไหร่

1. รางอื่นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0 ตั้งอยู่ในระนาบดิ่ง /# เป็นวัตถุเล็กๆ ไถลไป มารอบๆ จุด 4 โดยไม่มีความฝึดเลย และด้วยแอมพลิจูดเล็กๆ คาบของการเคลื่อนที่ กลับไปกลับมาเป็นเท่าไร | รางลิ่น 1 2 2 2 2ะ[2) 2. 2ะ[ วะ] 3. [52 8 28 8
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ 1,3,4

4, วงล้อหมุนไป ต์(รอปช้เถา ร06 วินาที โดยความ* คว งเจิงบุมของล้อ (ตอบ 13.7 เลย่/ร7 ศก บาแ เล้วดิงให้สบริงยิด92 5 ๕๓ แม้ 1วลิ ผ่ 2 มวลผูกติดภับถี มวลเคลื่อนที่ผ่านจุดถึม ด้วยความถี่ . 10 เล5ร. จงหาว่าเมื่อ เท่าใด (ตอบ 6.28 กา/์5) 3. | แขวนมวล 30 กรัม ติดกับปลายสปริงเบาทีมี ” ลูอกมาให้ห่างจากสมดุล 20 ๕ก แล้วปล่อยให้แกว่ง! การสั้น (ตอบ 57.7 เลส/5) จํานิจสปริง (9 100 ผุก เมือดิงม แบบฮาร์โมนิก จงหาความถี่เชิงมุมของ ห2 และแฮมปลิจูด 0.03 %" จงหา
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

3บรรทัดสุดท้าย งงมากครับ

514 102 : ! 1 6ี6๕!ท่ะ คิดไช่ร 4่4=6๓46= 210«5ิส% สนามไฟฟ้าที่จุด 6 เนื่องจากประจุ 4ๆ จะเป็น [| 27«๐ิส่% ๕=แ๕6” . %๕๐๐50 6=[๕6๓๐0 =2๓6[-2----๕% (ม ท") รร เรา5ร5 พ = 2๓๐[ระ (ริ+ษ2บ72 ' 5 (4: +ใว1/2
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยเราทำหน่อย จะร้องให้แล้ว เป็นฟิสิกส์นะ

คําถาม 1 ลกรพออย เฟลทัเอส่อน! อ์ 1.00 ” ปักธงคําถาม ตั๊กแตนตัวหนึ่งกระโดดออกจากพื้นทํามุม 55.0?กัน กับแนวระดับ แล้วตกลงสู่พื้นที่ระยะห่างออกไป 0.800 ๓ถ้ายังไม่คํานึง ถึงแรงต้านอากาศ ระหว่างการกระโดด มันอยู่สูงจากพื้นมากที่สุดเท่าใด ขนาดไฟล์สําหรับไฟล์ไหม่ 5กิกะไบต์ ซิ โณ = ณุ คําถาม 2 ลกรพดอย เฟลเอส่อน! อ์ 100 %” ปักธงคําถาม ทิมน| รง ย 5 ร ม . ถ้าเกิดแรงดึงในสายรั้งขนาด 1.2 นิวตัน แรงที่จะเกิดบนฟันหน้าจะมีขนาดเท่าใดและมีทิศทางอย่างไร ขนาดไฟล์สําหรับไฟล์ไหม่ 5กิกะไบต์ อ โณ = ณุ ฒ ไฟล์
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

รับสอนการบ้าน​ ข้อละ​ 5 บาท​ ชั้น​ ม.ต้น​ ม.ปลาย​ มหาวิทยา​ลัย วิชา​ คณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์​ ฟิสิกส์​ เคมี​ ชีวะ​ ภาษาอังกฤษ​ สอนแบบละเอียด แสดงวิธีทำให้ดู เข้าใจง่าย ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้นะคะ รูปข้างล่างนี้จ้า

ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

รับสอนการบ้าน​ ข้อละ​ 5 บาท​ ชั้น​ ม.ต้น​ ม.ปลาย​ มหาวิทยา​ลัย วิชา​ คณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์​ ฟิสิกส์​ เคมี​ ชีวะ​ ภาษาอังกฤษ​ สอนแบบละเอียด แสดงวิธีทำให้ดู เข้าใจง่าย ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้นะคะ รูปข้างล่างนี้จ้า

ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ

ธะ3รี กล่องวัตถุมวล 3 1๕ และ 2 1#@ ผูกติดกันด้วยเชือกเบาคล้องผ่านรอกเบาและไม่มีความ ัฒณ 1 ผิด ดังรูป ถ้าพื้นเป็นพื้นลื่น จงหา ก) ความเร่งของระบบ จ) แรงดึงเชือก
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

เชือกยาว 5 cm ผูกประจุ q1 และ q2 มวล +4 ไมโครคูลอมบ์ ที่จุดสมดุล เชือกทำมุมเท่ากับเท่าใด กำหนดมวลทั้งสองเท่ากันเท่ากับ 50 ไมโครกรัม

ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย 1 นาทีที่แล้ว แหล่งกำเนิดสั่นอย่างสม่่ำเสมอด้วยอัตรา30ครัั้งใน1นาทีทำให้เกิดคลื่นน้ำแผ่ออกไปอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาคลื่นที่เกิดขค้นพบว่าคลื่นแต่ละลูกเคลื่อนที่จากเสาต้นหนึ่งไปยังเสาอีกต้นหนึ่งซึ่งปักอยู่ห่างกัน20เมตรต้องใช้เวลา2วินาทีความยาวคลื่นน้ำมีค่าเท่าใด (ช่วยเราด้วยน้าาา ขอแบบละเอียดเบยยจะสอบเเว้ว)

1/10