ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ แนะเป็นแนวทางก็ได้🥺

1. อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนเนินที่มีควาวมชัน 8 = 12° เมื่อรถคัน A ไถลลงมาชนรถ B ซึ่งจอดนิ่งอยู่ห่างออกไปเป็น = ระยะ d = 24 m โดยที่รถ A มีความเร็วต้น 18 m/s ถ้าพื้นถนนมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเป็น 0.8 และ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.6 จงหาความเร็วขณะที่รถ A ไปชนรถ B 2. กล่องมวล 3 kg ไถลลงมาตามพื้นเอียงที่มีความยาว 1 m และทำมุม 300 กับพื้นราบ โดยกล่องเริ่มเคลื่อนที่ จากหยุดนิ่ง และ ให้ค่าความเสียดทานคงที่ระหว่างกล่องกับทุกพื้นสัมผัสเป็น 5 N จงหา a) อัตราเร็วของกล่องที่ปลายพื้นเอียง b) ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ต่อไปบนพื้นราบ h = 5m mu B h d = 1m Vo = 0 m/s 3. ทรงกลมตันมวล M ไถลมาบนพื้นที่ไม่มีความผิด โดยมีอัตราเร็วคงที่ 44 ก่อนตกมาจากโต๊ะที่สูง 5 จากพื้น ถูก กระสุนมวล m ที่มีอัตราเร็ว 42 ยิงเข้าใส่และฝังอยู่ในมวล M จงหาระยะที่ทรงกลมตันเคลื่อนที่ลงมาถึงพื้น (d) Mul 0 = 30° d Mtm

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ช่วยเเสดงวิธีทำหน่อยนะคะ

1. มีกล่อง 2 กล่องทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน วางอยู่บนพื้นปูนคอนกรีตเดียวกัน ผูกโยงกันด้วยเชือกเบา กล่องใบแรกมีมวล 2 kg ถ้าขายผู้หนึ่งออกแรงลากกล่องทั้งสองโดยออกแรง 50 N ที่กล่องมวล 1 kg ทำให้กล่องทั้งสอง อีกใบหนึ่งมีมวล 1 kg ดังรูป มีความเร่ง 3 m/s จงหา อ. วาด free body diagram ของกล่องทั้งสองใบ 6. แรงตึงในเส้นเชือกที่เชื่อมระหว่างกล่องทั้งสองใบ 6. แรงเสียดทานระหว่างพื้นกับกล่องแต่ละใบ 4. สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ 2 kg (ทําข้อย่อยใดก่อนก็ได้) 1 kg F = 50 N 2. เด็กคนหนึ่งเล่นชิงช้า โดยจุดสูงสุดที่ชิงช้าแกว่งขึ้นไปได้ อยู่สูงจากพื้นดิน 1.45 m และจุดต่ำสุดอยู่สูงจากพื้นดิน 0.65 m อัตราเร็วสูงสุดของชิงช้าเป็นเท่าใด 3. กอล์ฟกับไมค์ มีมวลเท่ากันคือ 55 kg ทั้งสองต้องการพิชิตยอดเขาที่สูง 1,000 m (ในแนวดิ่ง) กอล์ฟเลือกที่จะเดินเส้นทาง A เพราะว่ามันน้อยกว่าโดยมีระยะเดินทางถึงยอดเขา 2,000 m ในขณะที่ไมค์ชอบความท้าทายใช้เส้นทาง B ซึ่งขึ้นมากและมี ระยะเดินทางถึงยอดเขาเพียง 1,500 m เท่านั้น ปรากฏว่ากอล์ฟใช้เวลา 2 ชั่วโมงถึงยอดเขา แต่ไมค์ใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง ให้หา งานของทั้งกอล์ฟและไมค์ในการพิชิตยอดเขาลูกนี้ (สมมติว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานใดๆ ในระหว่างการเดินขึ้นเขา) และหา กําลังในการทํางานดังกล่าวของทั้งคู่ด้วย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/22