ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำข้อ1-5หน่อยค่าา

แบบฝึกหัด momentum S 1. รถยนต์วิ่ง 10 m/s ชนต้นไม้แล้วหยุดในเวลา 0.26 5 คนอยู่ในรถน้ำหนัก 70 kg คาด seatbelt ไว้ จะมี แรงที่ seatbelt ทําต่อคนนั้นเท่าไร 2. ฆ้อนหนัก 500 g ทุบลงบนตะปูด้วยอัตราเร็ว 8 m/s ทำให้ตะปูจมลงไป 1 cm ประมาณว่าความเร่งคงที่ ขณะที่ตะปูเริ่มเจาะลงไป จงหาเวลาที่ใช้ และ แรงเฉลี่ยแต่ละแรงที่กระทำต่อตะปู 3. ลูกปืนมวล 5.20 g มีความเร็ว 672 m/s ชนเข้ากับแท่งไม้มวล 700 g ที่วางอยู่บนพื้นลื่น ลูกปืนทะลุออก จากแท่งไม้และเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็ว 428 m/s จงหาความเร็วของแท่งไม้ [1.81 m/s] 4. กล่องมวล 6.0 kg กำลังเคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร็ว 9.0 m/s เมื่อมีกล่องอีกใบหนึ่งมวล 12 kg ตกลงสู่ด้านบนแล้วติดกันไป จงหาความเร็วของกล่องที่เคลื่อนที่ไปด้วยกัน [3.0 m/s] 5. ลูกปืนมวล 4.5 g ถูกยิงไปยังแท่งไม้มวล 2.4 kg ซึ่งวางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จลน์ระหว่างไม้กับพื้นเป็น 0.20 ลูกปืนหยุดอยู่ในแท่งไม้ซึ่งเลื่อนไถลไปบนพื้น 1.8 m จงหาก) ความเร็ว ของแท่งไม้ตอนแรกที่ลูกปืนฝังเข้าไป [2.7 m/s] ข) ความเร็วของลูกปืนก่อนชนกับแท่งไม้ [1.4 x 10 m/s]

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ข้อ21ทำยังไงคะ ทำไม่เป็นเลยค่าาา

1-21 ภาชนะบรรจุของเหลวหลายชนิดต่ออยู่กับหลอดรูปตัวยูดังแสดงในรูป (ผิวของชั้นน้ำมันเปิดออกสู่ บรรยากาศ) จงใช้ข้อมูลที่กำหนดในการคำนวณหาความดันเกจที่จุด A รวมทั้งพิจารณาว่าหากเปลี่ยน ของเหลวในภาชนะเป็นปรอท ความสูงของปรอทจะเป็นเท่าใดที่ความดันเท่ากัน (ตอบ 0.471 kPa และ 0.353 cm) 1-22 ต้องการใช้ลิฟท์ไฮโดรลิกเพื่อยกวัตถุที่มีมวล 2500 kg โดยการวางวัตถุมวล 25 kg ลงบนลูกสูบที่มีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 10 cm ดังแสดงในรูป จงคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบด้านวัตถุที่มีมวล 2500 kg (D、) (ตอบ 1.0 m) 70 cm Oil SG=0.90 A Weight 2500 kg -30 cm Water 90 cm 10 D2 Glycer 20 cm cm รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-21 15 cm รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-22

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ใครก็ได้ ช่วยหน่ิยยย ทำยังไงก็ไม่ถูกสักที จนท้อแล้ว TT กำหนดค่า A = 36 , B=72

4. ลูกวอลเลย์บอลมวล 280 กรัม ลอยอยู่กลางตาข่าย ผู้เล่นฝั่งซ้ายและฝั่งขวากระโดดขึ้นตบลูกวอลเลย์บอล พร้อมกัน โดยผู้เล่นฝั่งซ้ายตบด้านบนฝั่งซ้ายของลูกทำมุม (A + 2) กับทิศขึ้นบน ด้วยแรง (B + 10) นิวตัน ผู้เล่นฝั่งขวาตบด้านบนฝั่งขวาของลูกทำมุม A กับทิศขึ้นบน ด้วยแรง (B + 5) นิวตัน a. ลูกวอลเลย์บอลมีความเร่งแกน x เท่าไรหน่วย m/s 5. ลูกวอลเลย์บอลมีความเร่งแกน y เท่าไรหน่วย m/s C. ลูกวอลเลย์บอลมีความเร่งลัพธ์ เท่าไรหน่วย m/s d. ลูกวอลเลย์บอลเคลื่อนที่ไปทำมุมกับแนวแกน x ด้านที่ลูกวอลเลย์บอลตกด้วยมุมองศา 6. ลูกวอลเลย์บอล ลอยไปฝั่งใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/19