ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 12.5 ปอนด์ที่อุณหภูมิ 80 องศาฟาเรนไฮต์ อยู่ในถังดับเพลิงปริมาตร 5 ลูกบาศก์ ฟตุ (ระบบปิด ระบบไม่นิ่ง และไม่มีปฏ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ทำเป็น 4 ชาร์ตยังไงหรอคะ ขอภายในวน.ได้มั้ยคะ🥺

ตอนที่ 3 การหาความกระด้างเนื่องจากแคลเซียม 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดเครื่องแก้วสำหรับทำการไตเตรต 2. สารเคมีและการเตรียมสารละลาย 2.1 สารละลายมาตรฐาน Disodium-EDTA ซึ่งมีความเข้มข้น 0.01 M 2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีความเข้มข้น 4 M 2.3 Murexide Indicator เตรียมโดยการชั่ง Murexide 0.2 กรัม ละลายในสารละลาย ผสมซึ้งประกอบด้วย Triethanolamine 15 มิลลิลิตร กับ Ethanol 5 มิลลิลิตร 3. วิธีการทดลอง ตวงนำตัวอย่างมา 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ปริมาตรขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (4 M) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ตามด้วย Murexide Indicator ผสมให้ คลุกเคล้ากันโดยการแกว่ง Flask เบาๆ แล้วนำไปไตเตรดกับสารละลายมาตรฐาน Disodium- EDTA ซึ่งมีความเข้มข้น 0.01 M 4. การคำนวณ Calcium Hardness (ppm as CaCo,) ml 0.01 M EDTA x 100 ml sample

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ขัอนี้ตอบอะไรหรอคะ ช่วยหน่อยค่ะ555

2. (หพีค่ำถามปรนัย) Water molecules dissociate producing hydrogen ions and hydroxide ions. Which of the following statements is NOT true regarding the ion product of water? A At equilibrium, the product of the concentrations of the ionized ions is a constant, Kw. B In an aqueous solution the concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions are inversely proportional. C Kw is a constant representing the ion product of water and is equivalent to 1x10 14 at 25C. D If H* is added to an aqueous solution, OH increases proportionately.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ทำอย่างไรคะ

แก๊สชนิดหนึ่งมีจำนวน 12 โมล อยู่ในกระบอกสูบที่มีความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 C เมื่อให้ความร้อนออกจากแก๊สนี้ 2000 จูล ภายใต้ความดันคงที่ จนปริมาตร เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปริมาตรเดิม จงคำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน (ตอบในหน่วย แบบ +1000 หรือ -1000 ไม่ต้องมีทศนิยม ไม่ต้องใส่หน่วยตอนตอบและไม่ ต้องใส่คอมม่ากรณีเลขหลักพัน),

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. นำแมกนีเซียมฟลูออไรด์ มา 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 mL จะละลายได้หมดหรือไม่ กำหนดค่า K ของ Mgr, = 6.5 X 10 (สมมุติว่าปริมาตรสารละลายไม่เปลี่ยนแปลง) Sp 2. เกลือ CaBr, แตกตัวในน้ำได้ 1 X 10 % น้ำ จะมีค่า K เท่าใด -4 sp 3. มีสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.01 M อยู่ 200 mL หากเติมสารละลาย AgNO, เข้มข้น 0.01 M ลง ไป 50 mL จะเกิดตะกอน AgCl ขึ้นหรือไม่ (ดูค่า K, จากตารางท้ายบท) "sp 4. จงอธิบายว่าผลคูณการละลายมีผลต่อการตกตะกอนของสารประกอบไอออนิกได้อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

คือว่าสงสัยฮับ เลขนัยสำคัญเราต้องคำนึงตัวไหนฮับระหว่าง เลขที่มีมากับสูตร กับเลขที่มาจากการทดลอง (แล้วคือเค้าบอกเอาเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

แบบฝึกหัด กรด - เบส 1 สารละลาย NaOH เข้มข้น 0.01 M. มีค่า pH เท่าใด 2 สารละลาย HA เข้มข้น 0.01 M. ปริมาตร 500 ml จะมีค่า pH ตรงกับข้อใด (กำหนดให้ Ka = 1.0 x 105) 3 สารละลาย HCN เข้มข้น 0.01 M มีค่า pH เท่าใด เมื่อกำหนดให้ K. ของ HCN เท่ากับ 2.0 x 10% 4 สารละลาย HCI มี pH = 5 จะมี [H] เท่าใด 5 จงคำนวณหาค่า pH และ pOH ของสารละลาย NH4OH เข้มข้น 0.5 mol/l กำหนดให้ K6 = 4.0 x 10% 6 สารละลายกรด HF 0.005 M แตกตัวให้ [H3O] 1.0 x 10 M จงหาเปอร์เซนต์การแตกตัว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ตอบแบบนี้ถูกมั้ยคะ

4.pl และประจุที่ จะพบบน owjno 0cid ที่ pl ต่างๆ ตอบ p1 pH นวนฟระจุบวกกับ ประจุลมของโมเวกล เท่าอัน ประวัที่พบบนอ-มิโน สาวกรัก เืนได้ทั้งชระจ บวกรงง ลบในโครงสร้าง ด้า 16น pน จะได้ ระจุบวก 1 H,0 รงระพุลก 4, pH> 11 ฝ่น His) oH เป็นปรกุดน โดย pH ล้านตวา9 pn จะหอุด 5.สระน้ำความรู้เั่จวกับปรคอะริโน 69 ฟประยุกด์ใช้ 1อป จะนำ หino Mcid yระg0 1% ส่วมกับชาด้าน มารัง จะได้ ทำตย แรือ ขับจั้ง cel aะเร็ง ทำให้ cel มวเร็งแดๆ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/18